Form JD-CV-51P "Motion to Open Judgment (Small Claims and Housing Matters)" - Connecticut (Polish)

This is a legal form that was released by the Connecticut Superior Court - a government authority operating within Connecticut.

The document is provided in Polish. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on May 1, 2015;
  • The latest edition provided by the Connecticut Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form JD-CV-51P by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the Connecticut Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form JD-CV-51P "Motion to Open Judgment (Small Claims and Housing Matters)" - Connecticut (Polish)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.8 / 5) 76 votes
WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE
ORZECZENIA (DROBNE ROSZCZENIA I
STAN CONNECTICUT
SĄD WYŻSZY
SPRAWY MIESZKANIOWE)
JD-CV-51P Rev. 5-15
www.jud.ct.gov
C.G.S. §§ 52-212, 52-212a, 52-259c
Pr.Bk. §§ 17-4, 17-43, 24-31
Do Wyłącznego
Użytku Sądu
POWIADOMIENIE: Wniosek musi zostać złożony z odpowiednią opłatą nałożoną zgodnie z paragrafem 52-259c(a) Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut
GW
(Imię, nazwisko i adres powoda lub adwokata powoda)
*GW*
Powiadomienie o ADA
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z
Ustawą o Niepełnosprawnych (ADA). Jeżeli potrzebujesz
(Imię, nazwisko i adres pozwanego lub adwokata pozwanego)
racjonalnych
udogodnień,
w
ramach
ustawy
ADA,
skontaktuj się z sekretarzem sądowym, lub osobą na liście
kontaktów ds. ADA na stronie: www.jud.ct.gov/ADA.
Numer sprawy na wokandzie
Adres Sądu (Numer, ulica, miejscowość, i kod pocztowy)
Okręg
Sprawy
Numer Obszaru
Obszar Drobnych
Mieszkaniowe
Geograficznego
Roszczeń
Sądowy
Nazwa sprawy (Powód v. Pozwany)
Wniosek o Ponowne Rozpatrzenie Orzeczenia
Proszę aby orzeczenie w tej sprawie zostało ponownie rozpatrzone ponieważ:
UWAGA: Jeżeli jest to wniosek o ponowne rozpatrzenie orzeczenia wydanego zaocznie, lub w związku z oddalonym powództwem,
wniosek musi zostać złożony pod przysięgą składającej go osoby, lub adwokata tej osoby.
Data podpisu
Podpisano (Powód/ Oskarżony lub Adwokat)
Został zaprzysiężony i złożył podpis w mojej obecności w dniu (Data)
Podpisano (Sekretarz, Komisarz Sądu Wyższego, Notariusz) Spójrz na UWAGĘ powyżej
Poświadczenie
Poświadczam, że kopia tego dokumentu została wysłana lub dostarczona drogą elektroniczną lub nie-elektroniczną w dniu (data)
wszystkim adwokatom oraz samo-reprezentującym się stronom w sprawie oraz, że uzyskano pisemną zgodę na otrzymywanie korespondencji
elektronicznej od wszystkich adwokatów oraz samo-reprezentujących się stron otrzymujących korespondencję drogą elektroniczną.
Imię, nazwisko i adres każdej strony w sprawie oraz adwokata którym wysłano/którzy otrzymali tę kopię*
*W razie potrzeby załącz dodatkową stronę lub strony, wraz z imieniem, nazwiskiem oraz adresem na który kopia została wysłana lub doręczona.
Podpisano (Podpis osoby składającej wniosek)
Napisz literami drukowanymi lub komputerowo
Data podpisu
imię i nazwisko osoby składającej podpis
Adres korespondencyjny (Numer, ulica, miejscowość, stan i kod pocztowy)
Numer telefonu
Powiadomienie o Przesłuchaniu Sądowym
Przesłuchanie sądowe w tej sprawie zostało wyznaczone. Wszystkie strony mają się stawić na przesłuchaniu w poniższym miejscu i o poniższej
godzinie. Jeżeli nie możesz przyjść na przesłuchanie, powinieneś powiadomić drugą stronę i uzyskać jej zgodę zanim poinformujesz sąd o tym, że nie
możesz być obecny na przesłuchaniu. (Jeżeli masz jakichkolwiek świadków, proszę powiadom ich o tym przesłuchaniu sądowym, tak aby stawili się z Tobą w sądzie. Przynieś ze
sobą wszystkie pozostałe dowody które chcesz przedstawić w sądzie, takie jak np. rachunki, faktury, itd. Jeżeli wniosek zostanie przyjęty, proces w sprawie może rozpocząć się tego
samego dnia.)
Miejsce przesłuchania (Jeżeli inne niż Adres Sądu powyżej)
Data przesłuchania
Sala Sądowa
Godzina
.m.
Data
Sekretarz Sądu, podpisano przez
Nakaz
(Do Wyłącznego Użytku Sądu)
Wniosek o ponowne rozpatrzenie orzeczenia jest
Przyjęty
Odrzucony, co oznacza, że orzeczenie/dekret w wyżej wymienionej sprawie ma w dalszym ciągu moc obowiązującą.
Data podpisu
Przez Sąd (Imię i Nazwisko Sędziego/Sędziego Niższego)
Podpisano (Asystent Sekretarz)
, M.
, J.
WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE ORZECZENIA
WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE
ORZECZENIA (DROBNE ROSZCZENIA I
STAN CONNECTICUT
SĄD WYŻSZY
SPRAWY MIESZKANIOWE)
JD-CV-51P Rev. 5-15
www.jud.ct.gov
C.G.S. §§ 52-212, 52-212a, 52-259c
Pr.Bk. §§ 17-4, 17-43, 24-31
Do Wyłącznego
Użytku Sądu
POWIADOMIENIE: Wniosek musi zostać złożony z odpowiednią opłatą nałożoną zgodnie z paragrafem 52-259c(a) Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut
GW
(Imię, nazwisko i adres powoda lub adwokata powoda)
*GW*
Powiadomienie o ADA
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z
Ustawą o Niepełnosprawnych (ADA). Jeżeli potrzebujesz
(Imię, nazwisko i adres pozwanego lub adwokata pozwanego)
racjonalnych
udogodnień,
w
ramach
ustawy
ADA,
skontaktuj się z sekretarzem sądowym, lub osobą na liście
kontaktów ds. ADA na stronie: www.jud.ct.gov/ADA.
Numer sprawy na wokandzie
Adres Sądu (Numer, ulica, miejscowość, i kod pocztowy)
Okręg
Sprawy
Numer Obszaru
Obszar Drobnych
Mieszkaniowe
Geograficznego
Roszczeń
Sądowy
Nazwa sprawy (Powód v. Pozwany)
Wniosek o Ponowne Rozpatrzenie Orzeczenia
Proszę aby orzeczenie w tej sprawie zostało ponownie rozpatrzone ponieważ:
UWAGA: Jeżeli jest to wniosek o ponowne rozpatrzenie orzeczenia wydanego zaocznie, lub w związku z oddalonym powództwem,
wniosek musi zostać złożony pod przysięgą składającej go osoby, lub adwokata tej osoby.
Data podpisu
Podpisano (Powód/ Oskarżony lub Adwokat)
Został zaprzysiężony i złożył podpis w mojej obecności w dniu (Data)
Podpisano (Sekretarz, Komisarz Sądu Wyższego, Notariusz) Spójrz na UWAGĘ powyżej
Poświadczenie
Poświadczam, że kopia tego dokumentu została wysłana lub dostarczona drogą elektroniczną lub nie-elektroniczną w dniu (data)
wszystkim adwokatom oraz samo-reprezentującym się stronom w sprawie oraz, że uzyskano pisemną zgodę na otrzymywanie korespondencji
elektronicznej od wszystkich adwokatów oraz samo-reprezentujących się stron otrzymujących korespondencję drogą elektroniczną.
Imię, nazwisko i adres każdej strony w sprawie oraz adwokata którym wysłano/którzy otrzymali tę kopię*
*W razie potrzeby załącz dodatkową stronę lub strony, wraz z imieniem, nazwiskiem oraz adresem na który kopia została wysłana lub doręczona.
Podpisano (Podpis osoby składającej wniosek)
Napisz literami drukowanymi lub komputerowo
Data podpisu
imię i nazwisko osoby składającej podpis
Adres korespondencyjny (Numer, ulica, miejscowość, stan i kod pocztowy)
Numer telefonu
Powiadomienie o Przesłuchaniu Sądowym
Przesłuchanie sądowe w tej sprawie zostało wyznaczone. Wszystkie strony mają się stawić na przesłuchaniu w poniższym miejscu i o poniższej
godzinie. Jeżeli nie możesz przyjść na przesłuchanie, powinieneś powiadomić drugą stronę i uzyskać jej zgodę zanim poinformujesz sąd o tym, że nie
możesz być obecny na przesłuchaniu. (Jeżeli masz jakichkolwiek świadków, proszę powiadom ich o tym przesłuchaniu sądowym, tak aby stawili się z Tobą w sądzie. Przynieś ze
sobą wszystkie pozostałe dowody które chcesz przedstawić w sądzie, takie jak np. rachunki, faktury, itd. Jeżeli wniosek zostanie przyjęty, proces w sprawie może rozpocząć się tego
samego dnia.)
Miejsce przesłuchania (Jeżeli inne niż Adres Sądu powyżej)
Data przesłuchania
Sala Sądowa
Godzina
.m.
Data
Sekretarz Sądu, podpisano przez
Nakaz
(Do Wyłącznego Użytku Sądu)
Wniosek o ponowne rozpatrzenie orzeczenia jest
Przyjęty
Odrzucony, co oznacza, że orzeczenie/dekret w wyżej wymienionej sprawie ma w dalszym ciągu moc obowiązującą.
Data podpisu
Przez Sąd (Imię i Nazwisko Sędziego/Sędziego Niższego)
Podpisano (Asystent Sekretarz)
, M.
, J.
WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE ORZECZENIA