Alternative Format Supplement - New York (Haitian Creole)

Alternative Format Supplement - New York (Haitian Creole)

This is a legal document that was released by the New York State Department of Health - a government authority operating within New York.

The document is provided in Haitian Creole.

FAQ

Q: Kisa ki nan fòma sa a?
A: Sa a se yon lis nan kesyon ak repons itil sou New York (Ayiti Kreyòl).

Q: Kijan mwen ka jwenn enfòmasyon sou New York nan Ayiti Kreyòl?
A: Ou ka jwenn enfòmasyon sou New York nan Ayiti Kreyòl atravè sistèm sa a.

Q: Kisa ki nan sistèm sa a?
A: Sistèm sa a se yon sistèm koneksyon ki genyen yo nan tout zòn nan USA ak Kanada ki kapab bay enfòmasyon sou diferan dokiman.

Q: Kilès ki ka itilize sistèm sa a?
A: Sistèm sa a ka itilize pa moun k ap rete nan USA yo, ak tou moun k ap rete nan Kanada.

Q: Kisa yo ye kesyon yo te poze sou dokiman sa a?
A: Kesyon yo te poze sou kesyon ak repons popilè pou dokiman sa a.

Q: Kijan mwen kab jwenn repons yo?
A: Wap jwenn repons yo sou dokiman sa a tankou yon lis nan kesyon avèk repons yo.

ADVERTISEMENT

Form Details:

  • Released on September 1, 2021;
  • The latest edition currently provided by the New York State Department of Health;
  • Ready to use and print;
  • Easy to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of the form by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the New York State Department of Health.

Download Alternative Format Supplement - New York (Haitian Creole)

4.7 of 5 (23 votes)
  • Alternative Format Supplement - New York (Haitian Creole), Page 1
ADVERTISEMENT