"Nyc Used Car Contract Cancellation Option" - New York City (Polish)

This fillable ""nyc Used Car Contract Cancellation Option" - New York City (Polish)" is a document issued by the New York City Department of Consumer Affairs specifically for New York City residents.

Download the PDF by clicking the link below and complete it directly in your browser or through the Adobe Desktop application.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download "Nyc Used Car Contract Cancellation Option" - New York City (Polish)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.6 / 5) 54 votes
POLISH
MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA UŻYWANEGO
SAMOCHODU W NOWYM JORKU
Zakup używanego samochodu może być jednym z największych podjętych zobowiązań finansowych. Zgodnie z prawem
obowiązującym z Nowym Jorku, sprzedawcy muszą dać Ci możliwość odstąpienia od umowy, która daje Ci możliwość anulowania
umowy w przeciągu dwóch (2) dni roboczych. Ta możliwość daje Ci szansę na przeanalizowanie umowy bez obecności
sprzedawcy. Zapoznaj się z Warunkami znajdującymi się z przodu i na odwrocie tego formularza. Możliwość odstąpienia od umowy
musi być przekazana w języku, w którym negocjowałeś/aś umowę.
IMIĘ, NAZWISKO I ADRES KUPUJĄCEGO
IMIĘ, NAZWISKO I ADRES KUPUJĄCEGO WSPÓŁWŁAŚCICIELA
(Odniesienie do „kupującego” lub „Ciebie”)
(Odniesienie do „kupującego” lub „Ciebie”)
IMIĘ, NAZWISKO I ADRES SPRZEDAWCY UŻYWANEGO SAMOCHODU
NUMER LICENCJI DCA
(Odniesienie do „My” lub „Nas”)
DATA SPRZEDAŻY
OPIS POJAZDU
(Odniesienie do „Pojazdu”)
ROK:
MARKA:
MODEL:
NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU (VIN):
TERMIN OSTATECZNY ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DATA I GODZINA)*
*Stracisz prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niedopełnienia tego obowiązku w wyznaczonym terminie.
WARUNKI
MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY: Niniejszy formularz określa warunki możliwości odstąpienia od umowy. Jeśli je ZAAKCEPTUJESZ,
masz prawo: odstąpić od umowy w ciągu dwóch (2) dni roboczych i otrzymać pełny zwrot pieniędzy. Jeśli ich NIE ZAAKCEPTUJESZ, rezygnujesz
z tego prawa. Przed podpisaniem należy zapoznać się z obiema stronami formularza.
W celu odstąpienia od umowy sprzedaży należy podpisać i osobiście dostarczyć sprzedawcy „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
sprzedaży” w terminie określonym w żółtym polu powyżej.
Sprzedawca zachowuje samochód i prawo jego własności do czasu aż odmówisz odstąpienia od umowy sprzedaży na piśmie lub
zrezygnujesz ze swojego prawa do odstąpienia od umowy nie podejmując odpowiednich kroków w wyznaczonym terminie.
Jeśli odstąpisz od umowy sprzedaży zgodnie z warunkami określonymi w tym formularzu, sprzedawca ma obowiązek zwrócić Ci
niezwłocznie całą kwotę łącznie z podatkiem od sprzedaży.
Zgadzasz się na podpisanie wszystkich niezbędnych dokumentów w celu anulowania sprzedaży i uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy.
Sprzedawca nie może podwyższyć ceny samochodu ani dodać żadnej opłaty, jeśli ZAAKCEPTUJESZ opcję anulowania umowy,
z wyjątkiem przypadku oddania samochodu w rozliczeniu. Oddanie samochodu w rozliczeniu może wymagać uiszczenia kaucji
zwrotnej w wysokości $100 oraz bezzwrotnej opłaty w wysokości $50. Więcej informacji na temat oddania samochodu w rozliczeniu
znajduje się na odwrocie warunków.
Sprzedawca nie może wymagać od Ciebie ODRZUCENIA możliwości odstąpienia od umowy ani też odmówić anulowania umowy
stawiając to jako warunek kupna samochodu.
Sprzedawca musi dać Ci kopię tego podpisanego przez Ciebie wypełnionego dokumentu, stwierdzającego możliwość odstąpienia od
umowy. W przypadku gdy odstąpisz od umowy sprzedaży, sprzedawca musi przekazać Ci kopię dokumentu, który złożyłeś w celu
odstąpienia od umowy.
Możliwość odstąpienia od umowy nie narusza ani nie zmienia w inny sposób praw, obowiązków i odpowiedzialności kupującego ani
sprzedawcy.
OSTATECZNY TERMIN ODSTĄPIENIA OD UMOWY: Ostateczny termin na osobiste dostarczenie do sprzedawcy (pod adres podany powyżej)
podpisanego „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży” widnieje w żółtym polu powyżej. Data i godzina określone przez sprzedawcę nie
mogą być wcześniejsze niż godzina zamknięcia firmy drugiego dnia roboczego (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od podpisania
umowy sprzedaży lub umowy o sprzedaży detalicznej na raty, w zależności od tego, która z nich została podpisana później.
SAMOCHODY ODDAWANE W ROZLICZENIU: ZAPOZNAJ SIĘ Z DODATKOWYMI WARUNKAMI
ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA ODWROCIE TEGO FORMULARZA.
Podpisz tutaj, aby ZAAKCEPTOWAĆ możliwość odstąpienia
Podpisz tutaj, aby ODRZUCIĆ
Składając podpis poniżej, zarówno Ty jak i sprzedawca akceptujecie warunki
możliwość odstąpienia
odstąpienia zawarte na obu stronach tego formularza. Oświadczasz, że
Składając podpis poniżej, dobrowolnie rezygnujesz
otrzymałeś/aś i zapoznałeś/aś się z tym formularzem. PODPISUJĄC SIĘ TUTAJ,
ze swojego prawa do odstąpienia od kupna
AKCEPTUJESZ TĘ MOŻLIWOŚĆ.*
samochodu. Oświadczasz, że otrzymałeś/aś
i zapoznałeś/aś się z tym formularzem.
_______________________________________________________
PODPISUJĄC SIĘ TUTAJ, ODRZUCASZ TĘ
Podpis kupującego
MOŻLIWOŚĆ.*
_______________________________________________________
____________________________________
Podpis kupującego współwłaściciela
Podpis kupującego
*Akceptujesz możliwość odstąpienia od umowy, ale nie odstępujesz od niej.
Aby odstąpić od umowy, należy wypełnić poniższe oświadczenie i postępować
____________________________________
Podpis kupującego współwłaściciela
zgodnie z warunkami. Patrz na odwrocie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY
Składając podpis poniżej, korzystasz ze swojego prawa do odstąpienia od kupna samochodu używanego opisanego w tym
formularzu.
Aby skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy osobiście dostarczyć to oświadczenie do sprzedawcy.
Aby odstąpić od umowy, podpis musi złożyć zarówno kupujący, jak i kupujący współwłaściciel.
Ostateczny termin odstąpienia od umowy:
Data ______________________
Godzina _______________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Podpis kupującego
Podpis kupującego współwłaściciela
Data / Godzina
Data / Godzina
OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
Składając podpis poniżej, rezygnujesz ze swojego prawa do odstąpienia od kupna samochodu używanego opisanego
w tym formularzu.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Podpis kupującego
Podpis kupującego współwłaściciela
Data / Godzina
Data / Godzina
POLISH
MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA UŻYWANEGO
SAMOCHODU W NOWYM JORKU
Zakup używanego samochodu może być jednym z największych podjętych zobowiązań finansowych. Zgodnie z prawem
obowiązującym z Nowym Jorku, sprzedawcy muszą dać Ci możliwość odstąpienia od umowy, która daje Ci możliwość anulowania
umowy w przeciągu dwóch (2) dni roboczych. Ta możliwość daje Ci szansę na przeanalizowanie umowy bez obecności
sprzedawcy. Zapoznaj się z Warunkami znajdującymi się z przodu i na odwrocie tego formularza. Możliwość odstąpienia od umowy
musi być przekazana w języku, w którym negocjowałeś/aś umowę.
IMIĘ, NAZWISKO I ADRES KUPUJĄCEGO
IMIĘ, NAZWISKO I ADRES KUPUJĄCEGO WSPÓŁWŁAŚCICIELA
(Odniesienie do „kupującego” lub „Ciebie”)
(Odniesienie do „kupującego” lub „Ciebie”)
IMIĘ, NAZWISKO I ADRES SPRZEDAWCY UŻYWANEGO SAMOCHODU
NUMER LICENCJI DCA
(Odniesienie do „My” lub „Nas”)
DATA SPRZEDAŻY
OPIS POJAZDU
(Odniesienie do „Pojazdu”)
ROK:
MARKA:
MODEL:
NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU (VIN):
TERMIN OSTATECZNY ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DATA I GODZINA)*
*Stracisz prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niedopełnienia tego obowiązku w wyznaczonym terminie.
WARUNKI
MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY: Niniejszy formularz określa warunki możliwości odstąpienia od umowy. Jeśli je ZAAKCEPTUJESZ,
masz prawo: odstąpić od umowy w ciągu dwóch (2) dni roboczych i otrzymać pełny zwrot pieniędzy. Jeśli ich NIE ZAAKCEPTUJESZ, rezygnujesz
z tego prawa. Przed podpisaniem należy zapoznać się z obiema stronami formularza.
W celu odstąpienia od umowy sprzedaży należy podpisać i osobiście dostarczyć sprzedawcy „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
sprzedaży” w terminie określonym w żółtym polu powyżej.
Sprzedawca zachowuje samochód i prawo jego własności do czasu aż odmówisz odstąpienia od umowy sprzedaży na piśmie lub
zrezygnujesz ze swojego prawa do odstąpienia od umowy nie podejmując odpowiednich kroków w wyznaczonym terminie.
Jeśli odstąpisz od umowy sprzedaży zgodnie z warunkami określonymi w tym formularzu, sprzedawca ma obowiązek zwrócić Ci
niezwłocznie całą kwotę łącznie z podatkiem od sprzedaży.
Zgadzasz się na podpisanie wszystkich niezbędnych dokumentów w celu anulowania sprzedaży i uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy.
Sprzedawca nie może podwyższyć ceny samochodu ani dodać żadnej opłaty, jeśli ZAAKCEPTUJESZ opcję anulowania umowy,
z wyjątkiem przypadku oddania samochodu w rozliczeniu. Oddanie samochodu w rozliczeniu może wymagać uiszczenia kaucji
zwrotnej w wysokości $100 oraz bezzwrotnej opłaty w wysokości $50. Więcej informacji na temat oddania samochodu w rozliczeniu
znajduje się na odwrocie warunków.
Sprzedawca nie może wymagać od Ciebie ODRZUCENIA możliwości odstąpienia od umowy ani też odmówić anulowania umowy
stawiając to jako warunek kupna samochodu.
Sprzedawca musi dać Ci kopię tego podpisanego przez Ciebie wypełnionego dokumentu, stwierdzającego możliwość odstąpienia od
umowy. W przypadku gdy odstąpisz od umowy sprzedaży, sprzedawca musi przekazać Ci kopię dokumentu, który złożyłeś w celu
odstąpienia od umowy.
Możliwość odstąpienia od umowy nie narusza ani nie zmienia w inny sposób praw, obowiązków i odpowiedzialności kupującego ani
sprzedawcy.
OSTATECZNY TERMIN ODSTĄPIENIA OD UMOWY: Ostateczny termin na osobiste dostarczenie do sprzedawcy (pod adres podany powyżej)
podpisanego „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży” widnieje w żółtym polu powyżej. Data i godzina określone przez sprzedawcę nie
mogą być wcześniejsze niż godzina zamknięcia firmy drugiego dnia roboczego (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od podpisania
umowy sprzedaży lub umowy o sprzedaży detalicznej na raty, w zależności od tego, która z nich została podpisana później.
SAMOCHODY ODDAWANE W ROZLICZENIU: ZAPOZNAJ SIĘ Z DODATKOWYMI WARUNKAMI
ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA ODWROCIE TEGO FORMULARZA.
Podpisz tutaj, aby ZAAKCEPTOWAĆ możliwość odstąpienia
Podpisz tutaj, aby ODRZUCIĆ
Składając podpis poniżej, zarówno Ty jak i sprzedawca akceptujecie warunki
możliwość odstąpienia
odstąpienia zawarte na obu stronach tego formularza. Oświadczasz, że
Składając podpis poniżej, dobrowolnie rezygnujesz
otrzymałeś/aś i zapoznałeś/aś się z tym formularzem. PODPISUJĄC SIĘ TUTAJ,
ze swojego prawa do odstąpienia od kupna
AKCEPTUJESZ TĘ MOŻLIWOŚĆ.*
samochodu. Oświadczasz, że otrzymałeś/aś
i zapoznałeś/aś się z tym formularzem.
_______________________________________________________
PODPISUJĄC SIĘ TUTAJ, ODRZUCASZ TĘ
Podpis kupującego
MOŻLIWOŚĆ.*
_______________________________________________________
____________________________________
Podpis kupującego współwłaściciela
Podpis kupującego
*Akceptujesz możliwość odstąpienia od umowy, ale nie odstępujesz od niej.
Aby odstąpić od umowy, należy wypełnić poniższe oświadczenie i postępować
____________________________________
Podpis kupującego współwłaściciela
zgodnie z warunkami. Patrz na odwrocie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY
Składając podpis poniżej, korzystasz ze swojego prawa do odstąpienia od kupna samochodu używanego opisanego w tym
formularzu.
Aby skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy osobiście dostarczyć to oświadczenie do sprzedawcy.
Aby odstąpić od umowy, podpis musi złożyć zarówno kupujący, jak i kupujący współwłaściciel.
Ostateczny termin odstąpienia od umowy:
Data ______________________
Godzina _______________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Podpis kupującego
Podpis kupującego współwłaściciela
Data / Godzina
Data / Godzina
OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
Składając podpis poniżej, rezygnujesz ze swojego prawa do odstąpienia od kupna samochodu używanego opisanego
w tym formularzu.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Podpis kupującego
Podpis kupującego współwłaściciela
Data / Godzina
Data / Godzina
DODATKOWE WARUNKI
SAMOCHODY ODDAWANE W ROZLICZENIU: Jeżeli ustaliłeś ze sprzedawcą, że oddajesz stary samochód w rozliczeniu za kupowany
używany samochód i AKCEPTUJESZ możliwość odstąpienia od umowy, musisz wpłacić kaucję zwrotną w wysokości $100. Możesz UŻYWAĆ
samochodu oddawanego w rozliczeniu w okresie możliwego odstąpienia od umowy za dodatkową, bezzwrotną opłatą w wysokości $50, lub
ZOSTAWIĆ samochód oddawany w rozliczeniu u sprzedawcy do chwili odstąpienia od umowy sprzedaży lub do wygaśnięcia tej możliwości.
Wybierz spośród możliwości poniżej.
Zostaw samochód: Składając podpis poniżej,
Ja, ______________________________________________________________________, decyduję się na
(imię i nazwisko)
pozostawienie samochodu oddawanego w rozliczeniu u sprzedawcy do chwili podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy
sprzedaży lub do wygaśnięcia tej możliwości.
OPIS SAMOCHODU SPRZEDAWANEGO W ROZLICZENIU:
ROK:
MARKA:
MODEL:
NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU (VIN):
________________________________________________________________________________________
Wyrażam zgodę na następujące warunki:
• W przypadku gdy odstąpię od umowy sprzedaży, sprzedawca może zatrzymać kaucję w wysokości $100 i musi zwrócić
mi samochód oddawany w rozliczeniu w dniu odstąpienia od umowy.
• W przypadku gdy nie odstąpię od umowy sprzedaży, sprzedawca musi niezwłocznie zwrócić mi kaucję w wysokości
$100 kiedy odbiorę samochód zakupiony przeze mnie w ramach umowy sprzedaży.
• Sprzedawca nie może sprzedać samochodu oddanego przeze mnie w rozliczeniu do czasu aż zrezygnuję z możliwości
odstąpienia od umowy lub do chwili wygaśnięcia tej możliwości. Jeżeli sprzedawca nieumyślnie sprzeda lub w inny
sposób przeniesie tytuł własności do mojego samochodu oddanego w rozliczeniu, musi on zapłacić mi wartość rynkową
samochodu oddanego w rozliczeniu lub jego wartość określoną w umowie sprzedaży, w zależności od tego, która z tych
wartości jest większa.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Podpis kupującego
Podpis kupującego współwłaściciela
Data / Godzina
Data / Godzina
_________________________________________________________________________________________________
Podpis przedstawiciela sprzedawcy
Data / Godzina
Korzystaj z samochodu: Składając podpis poniżej,
Ja, ______________________________________________________________________, decyduję się na korzystanie
(imię i nazwisko)
z samochodu oddawanego w rozliczeniu w okresie możliwego odstąpienia od umowy za bezzwrotną opłatę w wysokości
$50. Wyrażam zgodę na następujące warunki:
• W okresie możliwości odstąpienia od umowy nie mogę przejechać samochodem oddawanym w rozliczeniu więcej
niż 250 mil.
• Muszę zwrócić samochód w takim samym stanie, w jakim zaprezentowałem/am go jako samochód do oddania
w rozliczeniu, z wyjątkiem uzasadnionego zużycia.
• W przypadku gdy będę przestrzegał/a warunków i nie odstąpię od umowy sprzedaży, sprzedawca musi niezwłocznie
zwrócić mi kaucję w wysokości $100, kiedy odbiorę samochód zakupiony przeze mnie w ramach umowy sprzedaży.
• W przypadku gdy nie będę przestrzegał/a warunków, sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży lub zachować
kaucję w wysokości $100.
• Sprzedawca nie musi wydać mi samochodu, który kupiłem/am do czasu aż dostarczę samochód oddawany
w rozliczeniu w takim samym stanie, w jakim zaprezentowałem/am go jako samochód do oddania w rozliczeniu,
z wyjątkiem uzasadnionego zużycia.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Podpis kupującego
Podpis kupującego współwłaściciela
Data / Godzina
Data / Godzina
_________________________________________________________________________________________________
Podpis przedstawiciela sprzedawcy
Data / Godzina
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI DECYZJI KUPUJĄCEGO PRZEZ SPRZEDAWCĘ
Niniejszym przyjmujemy do wiadomości, że postanowili Państwo ☐ ODSTĄPIĆ / ☐ NIE ODSTĘPOWAĆ od umowy sprzedaży
samochodu używanego.
☐ Przestrzegali Państwo warunków możliwości odstąpienia od umowy, w tym osobiście dostarczyli Państwo „Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy sprzedaży” przed ostatecznym terminem odstąpienia od umowy.
☐ Nie przestrzegali Państwo warunków możliwości odstąpienia od umowy w następujący sposób, tym samym rezygnując ze
swojego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży:
________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Podpis przedstawiciela sprzedawcy
Data / Godzina
Numer licencji DCA
Page of 2