Form JD-FM-161P "Custody/Visitation Application - Parent" - Connecticut (Polish)

Form JD-FM-161P or the "Custody/visitation Application - Parent" is a form issued by the Connecticut Superior Court.

The form was last revised in October 1, 2018 and is available for digital filing. Download an up-to-date Form JD-FM-161P in PDF-format down below or look it up on the Connecticut Superior Court Forms website.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form JD-FM-161P "Custody/Visitation Application - Parent" - Connecticut (Polish)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.8 / 5) 76 votes
WNIOSEK O OPIEKĘ
STAN CONNECTICUT
Do Wyłącznego Użytku Sądu
RODZICIELSKĄ/PRAWO
SĄD WYŻSZY
APPLCUS
APPLVIS
DO ODWIEDZIN — RODZIC
www.jud.ct.gov
*APPLCUS*
*APPLVIS*
JD-FM-161P Rev. 10-18
C.G.S. §§ 46b-56, 46b-61; P.A. 18-75 § 4 P.B. §§
W przypadku wniosków
25-3, 25-4, 25-5
W przypadku wniosków
o przyznanie
Opieka Rodzicielska
Prawo do Odwiedzin
o prawo do odwiedzin
opieki rodzicielskiej
Instrukcje
1. Zaznacz pole „Opieka Rodzicielska” lub „Prawo do Odwiedzin” powyżej, oraz wypełnij strony 1 oraz 2 formularza. Załącz Nakaz Obecności na Rozprawie
(formularz JD-FM-162), Powiadomienie o Automatycznych Nakazach Sądowych (formularz JD-FM-158), oraz Oświadczenie Dotyczące Dzieci (JD-FM-164).
2. Przed pojawieniem się tej sprawy na wokandzie sądowej (pierwszą wyznaczoną datą w tej sprawie), musisz złożyć stosowne dokumenty wymienione w
punkcie 1 poniżej, które wiążą się z Twoją sprawą, oraz które dowodzą istnienie prawnego związku pomiędzy rodzicem(ami) a dzieckiem lub dziećmi.
Musisz usunąć wszystkie identyfikujące dane osobiste, w oparciu o definicję w Paragrafie 4-7 Regulaminu Postępowania Sądowego Stanu Connecticut, w
tych dokumentach.
3. Jeżeli jesteś babcią/dziadkiem lub osobą trzecią (nie rodzicem w świetle prawa), i chcesz ubiegać się o prawo do odwiedzin dziecka lub dzieci, skorzystaj
z formularza Zweryfikowana Petycja o Prawo do Odwiedzin — Dziadkowie oraz Osoby Trzecie (formularz JD-FM-221).
Okręg Sądowy
W (Miejscowości)
Sygnatura akt
Nazwisko, imię oraz inicjał drugiego imienia wnioskodawcy
Nazwisko, imię oraz inicjał drugiego imienia pozwanego
Nazwisko, imię, inicjał drugiego imienia drugiego rodzica
Adres drugiego rodzica (Jeżeli drugi rodzic nie jest pozwanym)
(Jeżeli drugi rodzic nie jest pozwanym)
Nazwisko, imię oraz inicjał drugiego imienia drugiego pozwanego
Jestem
Matką
Ojcem dziecka lub dzieci
1.
Przed pierwszą datą sądową w tej sprawie złożę stosowne dodatkowe dokumenty z poniższej listy, dowodzące istnienie
prawnego związku pomiędzy rodzicem(ami) oraz wymienionym w tym wniosku dzieckiem lub dziećmi, po usunięciu
jakichkolwiek identyfikujących danych osobistych, w oparciu o definicję w Paragrafie 4-7 Regulaminu Postępowania
Sądowego Stanu Connecticut:
• Kopia aktu urodzenia na którym widnieję jako jeden z rodziców;
• Kopia prawidłowo przygotowanego i podpisanego uznania ojcostwa;
• Nakaz sądowy lub dekret na którym widnieję jako rodzic odpowiedzialny w świetle prawa (włączając w to
rodzica adopcyjnego);
• Umowa ciążowa dająca mi prawa rodzicielskie (patrz Paragraf 7-36 Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut);
• Dokument(y) pokazujący, że dziecko lub dzieci urodziło/urodziły się podczas trwania mojego małżeństwa; lub
• Jakikolwiek inny dowód, który uważam za wystarczający do tego aby przekonać sąd o tym, że to ja jestem
opiekunem prawnym dziecka lub dzieci.
2. Pozwanym(i) jest/są:
Matka
Ojciec
Dziadek/Babcia
Ktoś Inny (Wyjaśnij):
3. Ubiegam się o
opiekę rodzicielską nad wymienionym poniżej dzieckiem (lub dziećmi):
(W razie potrzeby
(zaznacz „x” jedno)
prawo do odwiedzin wymienionego poniżej dziecka (lub dzieci):
dołącz dodatkowe kartki)
Imię, drugie imię oraz nazwisko dziecka
Data urodzenia
Imię, inicjał drugiego imienia, nazwisko rodzica(ów) lub opiekuna(ów)
4. Stan Connecticut jest upoważniony do podjęcia decyzji w tej sprawie i powinien to uczynić ponieważ:
(Zaznacz „x” wszystko co dotyczy)
a.
Stan Connecticut jest stanem zamieszkania dziecka (lub dzieci) w momencie składania tej sprawy w sądzie.
Dziecko (lub dzieci) mieszkało lub mieszkały w Stanie Connecticut przez ostatnich 6 miesięcy, lub od urodzenia,
b.
jeżeli dziecko (lub dzieci) nie ukończyło (lub ukończyły) 6. miesiąca życia.
Dziecko (lub dzieci) mieszkało (lub mieszkały) w Stanie Connecticut przez co najmniej 6 miesięcy, lecz zostało (lub
c.
zostały) wywiezione ze Stanu Connecticut nie dawniej niż 6 miesięcy temu, przez osobę roszczącą sobie prawa
rodzicielskie, oraz rodzic lub opiekun wciąż tutaj mieszka.
d.
Dziecko (albo dzieci) oraz jeden rodzic mają bliskie więzi z Connecticut, oraz istnieją znaczące dowody w
Connecticut dotyczące obecnej lub przyszłej opieki, ochrony, nauki oraz związków dziecka (lub dzieci).
Dziecko (lub dzieci) przebywa (lub przebywają) obecnie w Connecticut, oraz zostało (lub zostały) porzucone lub
e.
zaistniała sytuacja nagła mająca wpływ na dobro dziecka (lub dzieci).
Żaden inny stan nie jest zainteresowany rozpatrzeniem tej sprawy, i rozpatrzenie tej sprawy przez sąd Stanu
f.
Connecticut leży w najlepszym interesie dziecka (lub dzieci).
Strona 1 z 2
WNIOSEK O OPIEKĘ
STAN CONNECTICUT
Do Wyłącznego Użytku Sądu
RODZICIELSKĄ/PRAWO
SĄD WYŻSZY
APPLCUS
APPLVIS
DO ODWIEDZIN — RODZIC
www.jud.ct.gov
*APPLCUS*
*APPLVIS*
JD-FM-161P Rev. 10-18
C.G.S. §§ 46b-56, 46b-61; P.A. 18-75 § 4 P.B. §§
W przypadku wniosków
25-3, 25-4, 25-5
W przypadku wniosków
o przyznanie
Opieka Rodzicielska
Prawo do Odwiedzin
o prawo do odwiedzin
opieki rodzicielskiej
Instrukcje
1. Zaznacz pole „Opieka Rodzicielska” lub „Prawo do Odwiedzin” powyżej, oraz wypełnij strony 1 oraz 2 formularza. Załącz Nakaz Obecności na Rozprawie
(formularz JD-FM-162), Powiadomienie o Automatycznych Nakazach Sądowych (formularz JD-FM-158), oraz Oświadczenie Dotyczące Dzieci (JD-FM-164).
2. Przed pojawieniem się tej sprawy na wokandzie sądowej (pierwszą wyznaczoną datą w tej sprawie), musisz złożyć stosowne dokumenty wymienione w
punkcie 1 poniżej, które wiążą się z Twoją sprawą, oraz które dowodzą istnienie prawnego związku pomiędzy rodzicem(ami) a dzieckiem lub dziećmi.
Musisz usunąć wszystkie identyfikujące dane osobiste, w oparciu o definicję w Paragrafie 4-7 Regulaminu Postępowania Sądowego Stanu Connecticut, w
tych dokumentach.
3. Jeżeli jesteś babcią/dziadkiem lub osobą trzecią (nie rodzicem w świetle prawa), i chcesz ubiegać się o prawo do odwiedzin dziecka lub dzieci, skorzystaj
z formularza Zweryfikowana Petycja o Prawo do Odwiedzin — Dziadkowie oraz Osoby Trzecie (formularz JD-FM-221).
Okręg Sądowy
W (Miejscowości)
Sygnatura akt
Nazwisko, imię oraz inicjał drugiego imienia wnioskodawcy
Nazwisko, imię oraz inicjał drugiego imienia pozwanego
Nazwisko, imię, inicjał drugiego imienia drugiego rodzica
Adres drugiego rodzica (Jeżeli drugi rodzic nie jest pozwanym)
(Jeżeli drugi rodzic nie jest pozwanym)
Nazwisko, imię oraz inicjał drugiego imienia drugiego pozwanego
Jestem
Matką
Ojcem dziecka lub dzieci
1.
Przed pierwszą datą sądową w tej sprawie złożę stosowne dodatkowe dokumenty z poniższej listy, dowodzące istnienie
prawnego związku pomiędzy rodzicem(ami) oraz wymienionym w tym wniosku dzieckiem lub dziećmi, po usunięciu
jakichkolwiek identyfikujących danych osobistych, w oparciu o definicję w Paragrafie 4-7 Regulaminu Postępowania
Sądowego Stanu Connecticut:
• Kopia aktu urodzenia na którym widnieję jako jeden z rodziców;
• Kopia prawidłowo przygotowanego i podpisanego uznania ojcostwa;
• Nakaz sądowy lub dekret na którym widnieję jako rodzic odpowiedzialny w świetle prawa (włączając w to
rodzica adopcyjnego);
• Umowa ciążowa dająca mi prawa rodzicielskie (patrz Paragraf 7-36 Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut);
• Dokument(y) pokazujący, że dziecko lub dzieci urodziło/urodziły się podczas trwania mojego małżeństwa; lub
• Jakikolwiek inny dowód, który uważam za wystarczający do tego aby przekonać sąd o tym, że to ja jestem
opiekunem prawnym dziecka lub dzieci.
2. Pozwanym(i) jest/są:
Matka
Ojciec
Dziadek/Babcia
Ktoś Inny (Wyjaśnij):
3. Ubiegam się o
opiekę rodzicielską nad wymienionym poniżej dzieckiem (lub dziećmi):
(W razie potrzeby
(zaznacz „x” jedno)
prawo do odwiedzin wymienionego poniżej dziecka (lub dzieci):
dołącz dodatkowe kartki)
Imię, drugie imię oraz nazwisko dziecka
Data urodzenia
Imię, inicjał drugiego imienia, nazwisko rodzica(ów) lub opiekuna(ów)
4. Stan Connecticut jest upoważniony do podjęcia decyzji w tej sprawie i powinien to uczynić ponieważ:
(Zaznacz „x” wszystko co dotyczy)
a.
Stan Connecticut jest stanem zamieszkania dziecka (lub dzieci) w momencie składania tej sprawy w sądzie.
Dziecko (lub dzieci) mieszkało lub mieszkały w Stanie Connecticut przez ostatnich 6 miesięcy, lub od urodzenia,
b.
jeżeli dziecko (lub dzieci) nie ukończyło (lub ukończyły) 6. miesiąca życia.
Dziecko (lub dzieci) mieszkało (lub mieszkały) w Stanie Connecticut przez co najmniej 6 miesięcy, lecz zostało (lub
c.
zostały) wywiezione ze Stanu Connecticut nie dawniej niż 6 miesięcy temu, przez osobę roszczącą sobie prawa
rodzicielskie, oraz rodzic lub opiekun wciąż tutaj mieszka.
d.
Dziecko (albo dzieci) oraz jeden rodzic mają bliskie więzi z Connecticut, oraz istnieją znaczące dowody w
Connecticut dotyczące obecnej lub przyszłej opieki, ochrony, nauki oraz związków dziecka (lub dzieci).
Dziecko (lub dzieci) przebywa (lub przebywają) obecnie w Connecticut, oraz zostało (lub zostały) porzucone lub
e.
zaistniała sytuacja nagła mająca wpływ na dobro dziecka (lub dzieci).
Żaden inny stan nie jest zainteresowany rozpatrzeniem tej sprawy, i rozpatrzenie tej sprawy przez sąd Stanu
f.
Connecticut leży w najlepszym interesie dziecka (lub dzieci).
Strona 1 z 2
Dodatkowe Instrukcje:
Jeżeli jesteś matką lub ojcem i starasz się o opiekę rodzicielską, odwołaj się do punktu 5 poniżej, i kontynuuj od tamtego miejsca.
Jeżeli jesteś matką lub ojcem i starasz się o prawo do odwiedzin, odwołaj się do części Roszczenie o Ulgę poniżej, i kontynuuj od
tamtego miejsca.
5. Wnioskodawca, pozwany, lub jakiekolwiek wymienione dziecko (lub dzieci) otrzymało lub otrzymały pomoc finansową oraz/
lub HUSKY od Stanu Connecticut:
Pomoc finansowa (zaznacz jedno „x”)
Tak
Nie wiem
Nie
Ubezpieczenie zdrowotne HUSKY (zaznacz jedno „x”)
Tak
Nie wiem
Nie
Jeżeli zaznaczyłeś TAK odnośnie Pomocy Finansowej oraz/lub HUSKY, wyślij kopię tego Wniosku, Nakazu Obecności na
Rozprawie, Powiadomienie o Automatycznych Nakazach Sądowych, oraz jakiegokolwiek innego dokumentu złożonego
wraz z tym wnioskiem do Biura Prokuratora Generalnego, 55 Elm St., Hartford, CT 06106, oraz złóż Poświadczenie
Powiadomienia (formularz JD-FM-175) w sekretariacie sądowym.
6. Wnioskodawca, pozwany, lub jakiekolwiek wymienione dziecko (dzieci) otrzymało lub otrzymały pomoc finansową z
(zaznacz jedno „x")
miejscowości w Connecticut:
Tak (Miejscowość):
Nie wiem
Nie
Jeżeli zaznaczyłeś TAK, wyślij kopię tego Wniosku, Nakazu Obecności na Rozprawie, Powiadomienie o
Automatycznych Nakazach Sądowych, oraz jakiegokolwiek innego dokumentu złożonego wraz z tym wnioskiem, do
Urzędu Miejskiego miejscowości świadczącej pomoc finansową, oraz złóż Poświadczenie Powiadomienia (formularz JD-
FM-175) w sekretariacie sądowym.
Roszczenie o Ulgę
O Opiekę Rodzicielską (Wnioskodawca prosi Sąd o wydanie nakazów dot. opieki rodzicielskiej)
(zaznacz "x" wszystko co dotyczy):
Odnośnie odpowiedzialności za podejmowanie decyzji:
Wyłączną opiekę prawną
Wspólną opiekę prawną
Plan odpowiedzialności rodzicielskiej, zawierający plan dot. podejmowania decyzji rodzicielskich dotyczących
małoletniego dziecka (lub dzieci)
Oraz
Odnośnie fizycznej opieki rodzicielskiej:
Główne miejsce zamieszkania z:
Grafik rodzicielskiego fizycznego dostępu do dziecka oraz/lub prawa do odwiedzin
Odnośnie alimentów na dzieci: (W przypadku wniosku o opiekę rodzicielską - włącznie z gotówką na wydatki medyczne,
ubezpieczeniem zdrowotnym, nie pokrytymi ubezpieczeniem wydatkami, oraz kwalifikującą się opieką nad dzieckiem)
Alimenty na Dziecko
Nakaz wsparcia finansowego na cele edukacyjne mojego dziecka (lub dzieci), na edukację wyższą lub
szkolenie w oparciu o Paragraf 46b-56c Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut.
O Prawo do Odwiedzin (Wnioskodawca prosi Sąd o wydanie następujących nakazów dot. prawa do odwiedzin):
Podpis Wnioskodawcy lub Składającego Petycję
Imię i Nazwisko osoby która złożyła podpis po lewej stronie
Data podpisu
Adres
Numer telefonu (Zaczynając od
numeru kierunkowego strefy)
POWIADOMIENIE O ADA
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z Ustawą o Niepełnosprawnych (ADA).
Jeżeli potrzebujesz racjonalnych udogodnień, w ramach ustawy ADA, skontaktuj się z
sekretarzem sądowym lub osobą na liście kontaktów ds. ADA na stronie www.jud.ct.gov/ADA.
Strona 2 z 2
JD-FM-161P Rev. 10-18
Page of 2