Form JD-CR-89P "Notice to Victim - Motion for Suspension of Prosecution, Order of Treatment for Alcohol or Drug Dependency" - Connecticut (Polish)

This is a legal form that was released by the Connecticut Superior Court - a government authority operating within Connecticut.

The document is provided in Polish. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2017;
  • The latest edition provided by the Connecticut Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form JD-CR-89P by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the Connecticut Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form JD-CR-89P "Notice to Victim - Motion for Suspension of Prosecution, Order of Treatment for Alcohol or Drug Dependency" - Connecticut (Polish)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.6 / 5) 45 votes
POWIADOMIENIE OFIARY - WNIOSEK O
STAN CONNECTICUT
ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO,
SĄD WYŻSZY
NAKAZ LECZENIA UZALEŻNIENIA OD
ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW
www.jud.ct.gov
JD-CR-89P Rev. 1-17
C.G.S. §§ 17a-695, 17a-696, 17a-697
POWIADOMIENIE O ADA
Instrukcje dla Oskarżonego
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie
1. Prześlij oryginał wniosku do poszkodowanego jako List Wartościowy (Registered Mail)
z Ustawą o Niepełnosprawnych (ADA). Jeżeli
lub Polecony (Certified Mail).
potrzebujesz racjonalnych udogodnień, w ramach
2. Jedną kopię prześlij do Sekretariatu Sądowego.
ustawy ADA, skontaktuj się z sekretarzem
3. Jedną kopię zatrzymaj do własnej dokumentacji.
sądowym lub osobą na liście kontaktów ds. ADA
na stronie www.jud.ct.gov/ADA.
Imię, nazwisko, adres oraz kod pocztowy ofiary
Do:
Sygnatura akt
Zgiąć
Od (Imię i nazwisko oskarżonego)
Adres oskarżonego (Numer budynku, ulica i miasto)
Sąd Okręgowy lub Rejonowy
Adres sądu
Zarzut(y) postawiony(e) oskarżonemu
Data i godzina rozprawy
Prokurator Stanowy (Imię, nazwisko oraz numer telefonu)
Powiadomienie Ofiary
Wyżej wymieniony oskarżony złożył wniosek o zawieszenie postępowania sądowego oraz nakaz leczenia uzależnienia od
alkoholu lub narkotyków w wyżej wymienionej sprawie, zgodnie z paragrafem 17a-695 Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut.
Oskarżonemu został(y) postawiony(e) wyżej wymieniony(e) zarzut(y).
Jeżeli sąd przychylnie rozpatrzy wniosek oskarżonego, sąd nakaże aby jego sprawa została zawieszona (wstrzymana) na
okres do dwóch lat. Ponadto, sąd odda oskarżonego w pieczę Działu Sądowych Usług Wspomagających (CSSD) w celu
terapii alkoholowej lub narkotykowej. Podczas gdy sprawa jest zawieszona i oskarżony jest w trakcie leczenia, sąd lub CSSD
może nałożyć na oskarżonego dodatkowe warunki. Jeżeli oskarżony podda się leczeniu, dostosuje się do warunków
nałożonych przez sąd lub CSSD, i wstrzyma się od alkoholu i narkotyków przez rok, sąd być może oddali wyżej
wymieniony(e) zarzut(y) postawione oskarżonemu.
Jako ofiara wyżej wymienionego przestępstw(a), masz prawo do niniejszego powiadomienia oraz do wyrażenia swojej opinii
na temat tego, czy sąd powinien przychylnie rozpatrzyć wniosek oskarżonego o zawieszenie postępowania sądowego i
nakazać leczenie alkoholowe lub narkotykowe.
Jeżeli sprzeciwiasz się wnioskowi oskarżonego (jeżeli uważasz, że sąd powinien odrzucić
Do Wyłącznego Użytku Sądu
ów wniosek), możesz stawić się w wyżej wymienionym sądzie na Rozprawie w wyżej
Data
wymienionym Dniu i Godzinie aby wyjaśnić sędziemu, dlaczego uważasz, że wniosek
oskarżonego powinien zostać odrzucony. Możesz również przesłać pisemny sprzeciw do
sekretariatu na wyżej wymieniony adres sądowy. Jeżeli zamierzasz przesłać pocztą swój
pisemny sprzeciw, prosimy o załączenie kopii niniejszego powiadomienia i wyjaśnienie
powodów sprzeciwu.
Możesz skontaktować się telefonicznie z Prokuraturą, pod wyżej wymienionym numerem
telefonu, przed Datą i Godziną postępowania, aby dowiedzieć się czy data lub godzina
nie zostały zmienione.
Data podpisu
Podpisano (Oskarżony)
POWIADOMIENIE OFIARY - WNIOSEK O
STAN CONNECTICUT
ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO,
SĄD WYŻSZY
NAKAZ LECZENIA UZALEŻNIENIA OD
ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW
www.jud.ct.gov
JD-CR-89P Rev. 1-17
C.G.S. §§ 17a-695, 17a-696, 17a-697
POWIADOMIENIE O ADA
Instrukcje dla Oskarżonego
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie
1. Prześlij oryginał wniosku do poszkodowanego jako List Wartościowy (Registered Mail)
z Ustawą o Niepełnosprawnych (ADA). Jeżeli
lub Polecony (Certified Mail).
potrzebujesz racjonalnych udogodnień, w ramach
2. Jedną kopię prześlij do Sekretariatu Sądowego.
ustawy ADA, skontaktuj się z sekretarzem
3. Jedną kopię zatrzymaj do własnej dokumentacji.
sądowym lub osobą na liście kontaktów ds. ADA
na stronie www.jud.ct.gov/ADA.
Imię, nazwisko, adres oraz kod pocztowy ofiary
Do:
Sygnatura akt
Zgiąć
Od (Imię i nazwisko oskarżonego)
Adres oskarżonego (Numer budynku, ulica i miasto)
Sąd Okręgowy lub Rejonowy
Adres sądu
Zarzut(y) postawiony(e) oskarżonemu
Data i godzina rozprawy
Prokurator Stanowy (Imię, nazwisko oraz numer telefonu)
Powiadomienie Ofiary
Wyżej wymieniony oskarżony złożył wniosek o zawieszenie postępowania sądowego oraz nakaz leczenia uzależnienia od
alkoholu lub narkotyków w wyżej wymienionej sprawie, zgodnie z paragrafem 17a-695 Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut.
Oskarżonemu został(y) postawiony(e) wyżej wymieniony(e) zarzut(y).
Jeżeli sąd przychylnie rozpatrzy wniosek oskarżonego, sąd nakaże aby jego sprawa została zawieszona (wstrzymana) na
okres do dwóch lat. Ponadto, sąd odda oskarżonego w pieczę Działu Sądowych Usług Wspomagających (CSSD) w celu
terapii alkoholowej lub narkotykowej. Podczas gdy sprawa jest zawieszona i oskarżony jest w trakcie leczenia, sąd lub CSSD
może nałożyć na oskarżonego dodatkowe warunki. Jeżeli oskarżony podda się leczeniu, dostosuje się do warunków
nałożonych przez sąd lub CSSD, i wstrzyma się od alkoholu i narkotyków przez rok, sąd być może oddali wyżej
wymieniony(e) zarzut(y) postawione oskarżonemu.
Jako ofiara wyżej wymienionego przestępstw(a), masz prawo do niniejszego powiadomienia oraz do wyrażenia swojej opinii
na temat tego, czy sąd powinien przychylnie rozpatrzyć wniosek oskarżonego o zawieszenie postępowania sądowego i
nakazać leczenie alkoholowe lub narkotykowe.
Jeżeli sprzeciwiasz się wnioskowi oskarżonego (jeżeli uważasz, że sąd powinien odrzucić
Do Wyłącznego Użytku Sądu
ów wniosek), możesz stawić się w wyżej wymienionym sądzie na Rozprawie w wyżej
Data
wymienionym Dniu i Godzinie aby wyjaśnić sędziemu, dlaczego uważasz, że wniosek
oskarżonego powinien zostać odrzucony. Możesz również przesłać pisemny sprzeciw do
sekretariatu na wyżej wymieniony adres sądowy. Jeżeli zamierzasz przesłać pocztą swój
pisemny sprzeciw, prosimy o załączenie kopii niniejszego powiadomienia i wyjaśnienie
powodów sprzeciwu.
Możesz skontaktować się telefonicznie z Prokuraturą, pod wyżej wymienionym numerem
telefonu, przed Datą i Godziną postępowania, aby dowiedzieć się czy data lub godzina
nie zostały zmienione.
Data podpisu
Podpisano (Oskarżony)