Form JD-JM-61P "Order of Notice" - Connecticut (Polish)

This is a legal form that was released by the Connecticut Superior Court - a government authority operating within Connecticut.

The document is provided in Polish. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on October 1, 2011;
  • The latest edition provided by the Connecticut Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form JD-JM-61P by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the Connecticut Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form JD-JM-61P "Order of Notice" - Connecticut (Polish)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.8 / 5) 56 votes
STAN CONNECTICUT
NAKAZ ZAWIADOMIENIA
SĄD WYŻSZY
JD-JM-61P Rev. 10-11
SPRAWY NIELETNICH
C.G.S. 45a-716(c), 46b-129(a), 52-52, PA 11-51, Sec. 19
Pr. Bk. Secs. 11-6, 11-7, 33a-5
ZAWIADOMIENIE DLA DRUKARZA: WYDRUKUJ W JEDNEJ KOLUMNIE.
UWZGLĘDNIJ JEDYNIE PONIŻEJ
ZAZNACZONE POLA. UMIEŚĆ W
SEKCJI ZAWIADOMIEŃ PRAWNYCH.
Zawiadomienie dla
o nieznanym miejscu pobytu.
Wniosek został złożony w celu:
Przekazania opieki nad małoletnim dzieckiem (dziećmi) wyżej wymienionej osoby, lub nabycia prawa opieki
nad wymienionym dzieckiem (dziećmi), przez legalnie prowadzoną prywatną lub publiczną agencję, lub
odpowiednią i godną osobę.
Odebrania praw rodzicielskich wymienionej wyżej osobie w stosunku do małoletniego dziecka (dzieci).
Emancypacji małoletniego dziecka wyżej wymienionej osoby.
Rozprawa dot. petycji, w wyniku której decyzja sądu może wpłynąć na Twoje prawa rodzicielskie, jeżeli je posiadasz, w
stosunku do małoletniego dziecka (dzieci) odbędzie się w dniu:
o
rano/po południu
w
Rozprawa dot. Nakazu Tymczasowej Opieki odbędzie się w:
o
rano/po południu w
Dlatego też NAKAZUJE SIĘ, aby zawiadomienie o rozprawie dot. tej petycji zostało podane do wiadomości poprzez
jednorazową publikację owego Nakazu Zawiadomienia natychmiast po jego otrzymaniu, w:
gazecie mającej nakład w miejscowości:
Data podpisu
Imię i Nazwisko Sędziego (literami drukowanymi lub komputerowo)
Podpisano (Sędzia/Asystent Sekretarz)
Prawo do Adwokata: Po otrzymaniu dowodu niemożności opłacenia usług adwokata, sąd upewni się, że adwokat
zostanie Ci przydzielony przez Naczelnego Obrońcę z Urzędu. Prośba o adwokata powinna
być wniesiona natychmiast osobiście, drogą pocztową lub faksem w sekretariacie sądu gdzie
ma się odbyć rozprawa.
(Strona 1 z 2)
STAN CONNECTICUT
NAKAZ ZAWIADOMIENIA
SĄD WYŻSZY
JD-JM-61P Rev. 10-11
SPRAWY NIELETNICH
C.G.S. 45a-716(c), 46b-129(a), 52-52, PA 11-51, Sec. 19
Pr. Bk. Secs. 11-6, 11-7, 33a-5
ZAWIADOMIENIE DLA DRUKARZA: WYDRUKUJ W JEDNEJ KOLUMNIE.
UWZGLĘDNIJ JEDYNIE PONIŻEJ
ZAZNACZONE POLA. UMIEŚĆ W
SEKCJI ZAWIADOMIEŃ PRAWNYCH.
Zawiadomienie dla
o nieznanym miejscu pobytu.
Wniosek został złożony w celu:
Przekazania opieki nad małoletnim dzieckiem (dziećmi) wyżej wymienionej osoby, lub nabycia prawa opieki
nad wymienionym dzieckiem (dziećmi), przez legalnie prowadzoną prywatną lub publiczną agencję, lub
odpowiednią i godną osobę.
Odebrania praw rodzicielskich wymienionej wyżej osobie w stosunku do małoletniego dziecka (dzieci).
Emancypacji małoletniego dziecka wyżej wymienionej osoby.
Rozprawa dot. petycji, w wyniku której decyzja sądu może wpłynąć na Twoje prawa rodzicielskie, jeżeli je posiadasz, w
stosunku do małoletniego dziecka (dzieci) odbędzie się w dniu:
o
rano/po południu
w
Rozprawa dot. Nakazu Tymczasowej Opieki odbędzie się w:
o
rano/po południu w
Dlatego też NAKAZUJE SIĘ, aby zawiadomienie o rozprawie dot. tej petycji zostało podane do wiadomości poprzez
jednorazową publikację owego Nakazu Zawiadomienia natychmiast po jego otrzymaniu, w:
gazecie mającej nakład w miejscowości:
Data podpisu
Imię i Nazwisko Sędziego (literami drukowanymi lub komputerowo)
Podpisano (Sędzia/Asystent Sekretarz)
Prawo do Adwokata: Po otrzymaniu dowodu niemożności opłacenia usług adwokata, sąd upewni się, że adwokat
zostanie Ci przydzielony przez Naczelnego Obrońcę z Urzędu. Prośba o adwokata powinna
być wniesiona natychmiast osobiście, drogą pocztową lub faksem w sekretariacie sądu gdzie
ma się odbyć rozprawa.
(Strona 1 z 2)
Powiadomienie dla Wydawcy:
Zaraz po opublikowaniu zwróć oryginał Nakazu oraz Poświadczenia pod znajdujący się w Nakazie adres sądu.
Jeżeli powyższe nie dotrze do sądu przed wyznaczoną datą rozprawy, upoważnienie na zapłatę za publikację
nie zostanie wydane. Rachunek oraz duplikat dowodu publikacji należy wysłać do:
Poświadczenie
Stan:
Data:
Okręg Sądowy
}
ss.
Niżej podpisana i odpowiednio zaprzysiężona osoba oświadcza, że powyższy Nakaz Zawiadomienia został opublikowany i
ukazał się we wspomnianej gazecie w
dniu
20
Załącz
Zawiadomienie w
takim formacie w
jakim zostało ono
Podpis i Stanowisko
opublikowane w
gazecie
Złożył(a) podpis i został(a) zaprzysiężony(a)
w dniu
w mojej obecności.
20
Notariusz
(Strona 2 z 2)
JD-JM-61P
Rev. 10-11
Page of 2