Form ES325P "New York Youth Jobs Program: 2020 Business Certification" - New York (Polish)

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form ES325P "New York Youth Jobs Program: 2020 Business Certification" - New York (Polish)

229 times
Rate (4.8 / 5) 11 votes
Program New York Youth Jobs
Harriman State Office Campus
Building 12, Room 425
Albany, NY 12240
Program New York Youth Jobs: Certyfikacja biznesowa 2020
Musisz wypełnić wszystkie pozycje, od 1 do 10, z wyjątkiem pozycji 7f. Pozycja 7f jest opcjonalna.
Wypełnione zgłoszenie należy przesłać na powyższy adres lub przefaksować pod numer (518) 485-
2577.
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, zadzwoń pod numer (877) 226-5724 lub wyślij
wiadomość mailową na adres
youthjobs@labor.ny.gov
1. Nazwa firmy: _____________________________________________________________________
2. Federalny numer identyfikacyjny pracodawcy (FEIN): ________________
3. Sektor gospodarki: _____________________________
4. a. Adres siedziby: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b. Miasto: _________________________________ c. Stan: ___________ d. Kod pocztowy: _________
5. a Zaznacz następujące pole, jeśli adres miejsca pracy jest taki sam jak adres firmy:
.
b. Jeśli nie jest taki sam, wprowadź adres miejsca pracy. Ulica: _________________________________
___________________________________________________________________________________
c. Miasto: _________________________________ d. Stan: __________ e. Kod pocztowy: _________
6. Czy miejsce pracy znajduje się w rozsądnej odległości od tych obszarów docelowych? Zaznacz wszystkie
opcje, które dotyczą Twojej firmy:
Miasto lub granice miasta:
Albany
Brookhaven
Buffalo
Hempstead
Mount Vernon
New Rochelle
Miasto Nowy Jork (5 dzielnic)
Rochester
Schenectady
Syracuse
Utica
White Plains
Yonkers
Inne: __________________________________________________________________________
7. a. Ubiegam się o następujący typ certyfikatu. Zaznacz wyłącznie jedno z dwóch następujących pól:
Nowy certyfikat: Moja firma nigdy nie brała udziału w Programie New York Youth Jobs.
Recertyfikację: Mój biznes był już certyfikowany w ramach Programu New York Youth Jobs.
b. Uzupełnij pozycje od C do E. Pozycja F jest opcjonalna.
c. Imię i nazwisko osoby kontaktowej: _________________________________________________
d. Stanowisko: ___________________________________ e. E-mail: _______________________
e. Telefon: ________________________ f. Faks (opcjonalnie): ____________________
8. Jeśli jesteś osobą trzecią składającą tę aplikację w imieniu firmy wymienionej w punkcie pierwszym,
podaj następujące dane kontaktowe swojej firmy. Wypełnij pozycje od A do C.
a. Imię i nazwisko osoby kontaktowej: ___________________________________________________
b. E-mail: _____________________________ c. Telefon: ________________________
9. W jaki sposób chciałbyś kontaktować się z Departamentem Pracy? Zaznacz jedną opcję:
Drogą
telefoniczną lub
drogą mailową
Uwaga: Jeśli nie zaznaczysz metody kontaktu drogą telefoniczną, będziemy korzystać z Twojego
adresu e-mail w celu usprawnienia komunikacji.
ES 325P (01/20)
Strona 1 z 2
Program New York Youth Jobs
Harriman State Office Campus
Building 12, Room 425
Albany, NY 12240
Program New York Youth Jobs: Certyfikacja biznesowa 2020
Musisz wypełnić wszystkie pozycje, od 1 do 10, z wyjątkiem pozycji 7f. Pozycja 7f jest opcjonalna.
Wypełnione zgłoszenie należy przesłać na powyższy adres lub przefaksować pod numer (518) 485-
2577.
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, zadzwoń pod numer (877) 226-5724 lub wyślij
wiadomość mailową na adres
youthjobs@labor.ny.gov
1. Nazwa firmy: _____________________________________________________________________
2. Federalny numer identyfikacyjny pracodawcy (FEIN): ________________
3. Sektor gospodarki: _____________________________
4. a. Adres siedziby: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b. Miasto: _________________________________ c. Stan: ___________ d. Kod pocztowy: _________
5. a Zaznacz następujące pole, jeśli adres miejsca pracy jest taki sam jak adres firmy:
.
b. Jeśli nie jest taki sam, wprowadź adres miejsca pracy. Ulica: _________________________________
___________________________________________________________________________________
c. Miasto: _________________________________ d. Stan: __________ e. Kod pocztowy: _________
6. Czy miejsce pracy znajduje się w rozsądnej odległości od tych obszarów docelowych? Zaznacz wszystkie
opcje, które dotyczą Twojej firmy:
Miasto lub granice miasta:
Albany
Brookhaven
Buffalo
Hempstead
Mount Vernon
New Rochelle
Miasto Nowy Jork (5 dzielnic)
Rochester
Schenectady
Syracuse
Utica
White Plains
Yonkers
Inne: __________________________________________________________________________
7. a. Ubiegam się o następujący typ certyfikatu. Zaznacz wyłącznie jedno z dwóch następujących pól:
Nowy certyfikat: Moja firma nigdy nie brała udziału w Programie New York Youth Jobs.
Recertyfikację: Mój biznes był już certyfikowany w ramach Programu New York Youth Jobs.
b. Uzupełnij pozycje od C do E. Pozycja F jest opcjonalna.
c. Imię i nazwisko osoby kontaktowej: _________________________________________________
d. Stanowisko: ___________________________________ e. E-mail: _______________________
e. Telefon: ________________________ f. Faks (opcjonalnie): ____________________
8. Jeśli jesteś osobą trzecią składającą tę aplikację w imieniu firmy wymienionej w punkcie pierwszym,
podaj następujące dane kontaktowe swojej firmy. Wypełnij pozycje od A do C.
a. Imię i nazwisko osoby kontaktowej: ___________________________________________________
b. E-mail: _____________________________ c. Telefon: ________________________
9. W jaki sposób chciałbyś kontaktować się z Departamentem Pracy? Zaznacz jedną opcję:
Drogą
telefoniczną lub
drogą mailową
Uwaga: Jeśli nie zaznaczysz metody kontaktu drogą telefoniczną, będziemy korzystać z Twojego
adresu e-mail w celu usprawnienia komunikacji.
ES 325P (01/20)
Strona 1 z 2
10. Warunki umowy o świadczenie usług
A. W maksymalnym możliwym zakresie będę publikować wszystkie oferty pracy dostępne w mojej
firmie w ramach Programu New York Youth Jobs, korzystając z serwisu Job Bank (Giełda Pracy)
Stanu Nowy Jork.
B. Będę potwierdzać zatrudnienie certyfikowanej młodzieży w Departamencie Pracy Stanu Nowy
Jork.
C. Zgadzam się, aby Departament Podatkowy i Finansowy Stanu Nowy Jork udostępniał moje dane
dotyczące płac Departamentowi Pracy Stanu Nowy Jork.
D. Przysięgam, że wynagrodzenie oferowane na tym stanowisku jest porównywalne z płacami
oferowanymi w podobnych miejscach pracy i obejmuje odpowiednie świadczenia z tytułu
posiadanego doświadczenia i wykształcenia.
E. Przysięgam, że moja firma nie zmniejszyła w sposób celowy istniejącej siły roboczej (tj. nie
rozwiązała umowy z dotychczasowym pracownikiem, ani nie zredukowała godzin pracy
dotychczasowego pracownika), aby zatrudnić pracownika, który otrzymał certyfikat w ramach
Programu New York Youth Jobs.
F. Rozumiem, że powód, dla którego młodzież kwalifikuje się do tego programu, należy do sfery
informacji prywatnych, dlatego też wyrażam zgodę, aby nie żądać od uczestników programu
żadnych wyjaśnień w tym zakresie.
G. Zgodnie z moją wiedzą, informacje te są prawdziwe, poprawne i kompletne. Jestem świadomy,
że za składanie fałszywych dokumentów lub innych informacji w instytucjach rządowych
wyciągane są konsekwencje.
H. Podpis: ________________________________________________ I. Data: ______________
J. Imię i nazwisko drukowanymi literami:
____________________________________________________
K. Stanowisko: _________________________________________________________
Informacje o serwisie Job Bank (Giełda Pracy) Stanu Nowy Jork (NYS)
Bezpłatna usługa samodzielnej publikacji ofert pracy
Ta bezpłatna usługa pozwala zarządzać ofertami pracy przez cały proces rekrutacji. W przypadku
nowych użytkowników, zatwierdzenie rejestracji może potrwać do 3 dni roboczych.
Rejestracja:
http://newyork.us.jobs
Bezpłatna funkcja indeksowania
Indeksowanie jest bezpłatną funkcją serwisu Job Bank Stanu Nowy Jorku. Pozwala na codzienne
przesyłanie ofert pracy umieszczanych na stronie internetowej Twojej firmy na stronę Job Bank.
Funkcja pomaga dotrzeć do większej liczby osób poszukujących pracy, abyś nie musiał publikować
ofert w wielu miejscach. Jedyne, co musisz zrobić, to dodawać, zmieniać lub zamykać dostępne oferty
pracy na swojej własnej stronie i codziennie aktualizować informacje w serwisie NYS Job Bank.
Rejestracja:
http://us.jobs/indexingrequest.asp
Strona 2 z 2
Page of 2