Form IL452CM04 "Illinois Prevailing Wage Complaint Form" - Illinois (Polish)

This is a legal form that was released by the Illinois Department of Labor - a government authority operating within Illinois.

The document is provided in Polish. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on August 11, 2009;
  • The latest edition provided by the Illinois Department of Labor;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a fillable version of Form IL452CM04 by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the Illinois Department of Labor.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form IL452CM04 "Illinois Prevailing Wage Complaint Form" - Illinois (Polish)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.7 / 5) 11 votes
ILLINOIS DEPARTMENT OF LABOR
900 South Spring Street
Springfield, Illinois 62704-2725
Print Form
Telefon: 312/793-2800
http://www.state.il.us/agency/idol/
WNIOSEK DOTYCZ CY USTAWY STAWKI OBOWI ZUJ CEJ PRZY BUDOWACH
I PROJEKTACH PA STWOWYCH LUB USTAWY PREFERENCJI MIESZKA CÓW ILLINOIS
Prevailing Wage Act (820 ILCS 130/1 et seq.)
Illinois Preference Act (30 ILCS 570/1-7)
OSOBA WNOSZ CA SKARG
PREFERENJI MIESZKA CÓW ILLINOIS
ZARZUT W SPRAWIE NARUSZENIA USTAWY:
OBOWI ZUJ CEJ STAWKI
BRAK OBWIESZCZENIA ODNO NIE OBOWI ZUJ CEJ STAWKI
IMI I NAZWISKO:
STANOWISKO:
ORGANIZACJA:
ADRES:
MIEJSCOWO
:
STAN:
KOD POCZTOWY:
NR. TEL.:
NR. FAKSU:
INNY NR. TEL:
DANE PRACODAWCY/PROJEKTU
NAZWA FIRMY:
W A CICIEL:
PODWYKONAWCA
G ÓWNY WYKONAWCA
ADRES:
MIEJSCOWO
:
STAN:
KOD POCZTOWY:
NR. TEL.:
NR. FAKSU:
INNY NR. TEL:
NR. PROJEKTU:
POWIAT:
LOKALIZACJA PROJEKTU:
MIEJSCOWO
:
STAN:
KOD POCZTOWY:
CZY PROJEKT NADAL TRWA?
TAK
NIE
JE ELI NIE TO PODAJ DAT ZAKO CZENIA PROJEKTU:
DATY WIZYT W MIEJSCUROJEKTU:
RODZAJ PROJEKTU:
ILO
ZAOBSERWOWANYCH PRACOWNIKÓW:
KLASYFIKACJE PRACOWNIKÓW:
OPISZ PRAC WYKONYWAN PRZEZ PRACOWNIKÓW PODCZAS WIZYT W MIEJSCACH PROJEKTU (wykorzystaj ty kartki w razie potrzeby):
DANE INSTYTUCJI PA STWOWEJ
ADMINISTRATOR:
INSTYTUCJA PA STWOWA:
ADRES:
MIEJSCOWO
:
STAN:
KOD POCZTOWY:
NR. TEL.:
NR. FAKSU:
INNY NR. TEL:
WSPIERAJ CE INFORMACJE
ROZMOWY PRZEPROWADZONE Z PRACOWNIKAMI NALE Y DO
CZY DO WNIOSKU
PROSZ ZAZNACZY OKIENKO, KTÓRE ODPOWIADA ZA
CZONEJ DOKUMENTACJI
ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI
ODCINKI CZEKÓW
ZDJ CIA/WIDEO
DOKUMENTY DOTYCZ CE
RAPORT Z BIURA
SPRAWOZDANIE Z PRZETARGU
INSTUTUCJI PA STWOWEJ
SEKTRETARZA STANU
SPRAWOZDANIA
PROTOKÓ ZE SPOTKA FIRMY
ARTYKU Y PRASOWE
MENAD ERA PROJEKTU
INNE
Data:
Podpis:
IL452CM04
Rev 08/11/2009
ILLINOIS DEPARTMENT OF LABOR
900 South Spring Street
Springfield, Illinois 62704-2725
Print Form
Telefon: 312/793-2800
http://www.state.il.us/agency/idol/
WNIOSEK DOTYCZ CY USTAWY STAWKI OBOWI ZUJ CEJ PRZY BUDOWACH
I PROJEKTACH PA STWOWYCH LUB USTAWY PREFERENCJI MIESZKA CÓW ILLINOIS
Prevailing Wage Act (820 ILCS 130/1 et seq.)
Illinois Preference Act (30 ILCS 570/1-7)
OSOBA WNOSZ CA SKARG
PREFERENJI MIESZKA CÓW ILLINOIS
ZARZUT W SPRAWIE NARUSZENIA USTAWY:
OBOWI ZUJ CEJ STAWKI
BRAK OBWIESZCZENIA ODNO NIE OBOWI ZUJ CEJ STAWKI
IMI I NAZWISKO:
STANOWISKO:
ORGANIZACJA:
ADRES:
MIEJSCOWO
:
STAN:
KOD POCZTOWY:
NR. TEL.:
NR. FAKSU:
INNY NR. TEL:
DANE PRACODAWCY/PROJEKTU
NAZWA FIRMY:
W A CICIEL:
PODWYKONAWCA
G ÓWNY WYKONAWCA
ADRES:
MIEJSCOWO
:
STAN:
KOD POCZTOWY:
NR. TEL.:
NR. FAKSU:
INNY NR. TEL:
NR. PROJEKTU:
POWIAT:
LOKALIZACJA PROJEKTU:
MIEJSCOWO
:
STAN:
KOD POCZTOWY:
CZY PROJEKT NADAL TRWA?
TAK
NIE
JE ELI NIE TO PODAJ DAT ZAKO CZENIA PROJEKTU:
DATY WIZYT W MIEJSCUROJEKTU:
RODZAJ PROJEKTU:
ILO
ZAOBSERWOWANYCH PRACOWNIKÓW:
KLASYFIKACJE PRACOWNIKÓW:
OPISZ PRAC WYKONYWAN PRZEZ PRACOWNIKÓW PODCZAS WIZYT W MIEJSCACH PROJEKTU (wykorzystaj ty kartki w razie potrzeby):
DANE INSTYTUCJI PA STWOWEJ
ADMINISTRATOR:
INSTYTUCJA PA STWOWA:
ADRES:
MIEJSCOWO
:
STAN:
KOD POCZTOWY:
NR. TEL.:
NR. FAKSU:
INNY NR. TEL:
WSPIERAJ CE INFORMACJE
ROZMOWY PRZEPROWADZONE Z PRACOWNIKAMI NALE Y DO
CZY DO WNIOSKU
PROSZ ZAZNACZY OKIENKO, KTÓRE ODPOWIADA ZA
CZONEJ DOKUMENTACJI
ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI
ODCINKI CZEKÓW
ZDJ CIA/WIDEO
DOKUMENTY DOTYCZ CE
RAPORT Z BIURA
SPRAWOZDANIE Z PRZETARGU
INSTUTUCJI PA STWOWEJ
SEKTRETARZA STANU
SPRAWOZDANIA
PROTOKÓ ZE SPOTKA FIRMY
ARTYKU Y PRASOWE
MENAD ERA PROJEKTU
INNE
Data:
Podpis:
IL452CM04
Rev 08/11/2009