Form DV-AI121.1 "Additional Information for Financial Affidavit - Family and Divorce Cases" - Illinois (Polish)

Form DV-AI121.1 is a Illinois Courts form also known as the "Additional Information For Financial Affidavit - Family And Divorce Cases". The latest edition of the form was released in April 1, 2016 and is available for digital filing.

Download an up-to-date Form DV-AI121.1 in PDF-format down below or look it up on the Illinois Courts Forms website.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form DV-AI121.1 "Additional Information for Financial Affidavit - Family and Divorce Cases" - Illinois (Polish)

673 times
Rate (4.3 / 5) 40 votes
Niniejszy formularz został zatwierdzony przez Sąd Najwyższy stanu Illinois i jego użycie obowiązuje
we wszystkich sądach okręgowych stanu Illinois.
Tylko do użytku sądu
STAN ILLINOIS,
DODATKOWE INFORMACJE DO
SĄD OKRĘGOWY
OŚWIADCZENIA FINANSOWEGO
(SPRAWY RODZINNE I
ROZWODOWE)
Tylko do celów
OKRĘG
 Przed
 Po orzeczeniu
informacyjnych.
orzeczeniem
Nie składać do sądu.
Instrukcje
Powyżej, wpisać
nazwę okręgu, w
którym wniesiono
sprawę.
Tylko do celów informacyjnych.
Powódka/Powód (Pierwsze i drugie imię, nazwisko)
Wpisać imiona i
nazwisko Powoda,
Pozwanego i numer
przeciwko
sprawy, według
informacji w pierwszym
wniosku lub skardze.
Pozwana/y (Pierwsze i drugie imię, nazwisko)
Numer sprawy
Wpisać numer sprawy
podany przez sekretarza
sądu okręgowego.
Dodając informacje do
określonej części
Oświadczenia
finansowego (Financial
Affidavit), należy
wpisać numer części i
wszystkie informacje,
wymagane w danej
części.
Należy wypełnić i
dołączyć ten
dokument do
Oświadczenia
finansowego.
DV-AI 121.1 – Polish
Strona 1 z 1
(04/16)
Niniejszy formularz został zatwierdzony przez Sąd Najwyższy stanu Illinois i jego użycie obowiązuje
we wszystkich sądach okręgowych stanu Illinois.
Tylko do użytku sądu
STAN ILLINOIS,
DODATKOWE INFORMACJE DO
SĄD OKRĘGOWY
OŚWIADCZENIA FINANSOWEGO
(SPRAWY RODZINNE I
ROZWODOWE)
Tylko do celów
OKRĘG
 Przed
 Po orzeczeniu
informacyjnych.
orzeczeniem
Nie składać do sądu.
Instrukcje
Powyżej, wpisać
nazwę okręgu, w
którym wniesiono
sprawę.
Tylko do celów informacyjnych.
Powódka/Powód (Pierwsze i drugie imię, nazwisko)
Wpisać imiona i
nazwisko Powoda,
Pozwanego i numer
przeciwko
sprawy, według
informacji w pierwszym
wniosku lub skardze.
Pozwana/y (Pierwsze i drugie imię, nazwisko)
Numer sprawy
Wpisać numer sprawy
podany przez sekretarza
sądu okręgowego.
Dodając informacje do
określonej części
Oświadczenia
finansowego (Financial
Affidavit), należy
wpisać numer części i
wszystkie informacje,
wymagane w danej
części.
Należy wypełnić i
dołączyć ten
dokument do
Oświadczenia
finansowego.
DV-AI 121.1 – Polish
Strona 1 z 1
(04/16)