Form ES326P "New York Youth Jobs Program: Youth Certification" - New York (Polish)

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form ES326P "New York Youth Jobs Program: Youth Certification" - New York (Polish)

193 times
Rate (4.5 / 5) 10 votes
Program New York Youth Jobs
Harriman State Office Campus
Building 12, Room 412
Albany, NY 12240
Program New York Youth Jobs: Certyfikacja młodzieży 2020
Wykorzystaj niniejszy formularz, aby ubiegać się o certyfikację młodzieży 2019 w ramach Programu New York Youth
Jobs.
Wnioskodawca (Ty) musi wypełnić wszystkie pozycje: od 1 do 18, z wyjątkiem pozycji 11. Pozycja 11 jest
opcjonalna.
Jeśli masz 16 lub 17 lat, zgłoszenie musi zostać podpisane i złożone przez Twojego rodzica lub opiekuna.
Jeżeli posiadasz ograniczony dostęp lub nie posiadasz dostępu do komputera, wypełnione zgłoszenie
należy przesłać na powyższy adres lub przefaksować pod numer (518) 485-1359. Nie przyjmujemy
zgłoszeń składanych przez konsultantów biznesowych lub podatkowych.
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, zadzwoń pod numer (877) 226-5724 lub wyślij wiadomość
mailową na adres info@youthworks.ny.gov.
1. Nazwisko:
Imię:
Pierwsza litera drugiego imienia:
2. Data urodzenia (dd/mm/rrrr):
3. Numer ubezpieczenia społecznego:
4. Adres zamieszkania:
5. Miasto:
6. Stan:
7. Kod pocztowy:
8. Obecnie mieszkam w mieście lub w granicach miasta w następującym obszarze docelowym, zaznaczyć jedną
opcję:
Albany
Brookhaven
Buffalo
Hempstead
Mount Vernon
New Rochelle
Miasto Nowy Jork (5 dzielnic)
Rochester
Schenectady
Syracuse
Utica
White Plains
Yonkers
Inny obszar:
9: E-mail:
10. Numer telefonu:
11. Numer innego telefonu (opcjonalnie):
12. a. Obecnie uczę się w liceum......................................................................................................
Tak
Nie
b. Obecnie biorę udział w programie High School Equivalency (HSE).......................................
Tak
Nie
13. Czy którekolwiek z poniższych czterech stwierdzeń jest prawdziwe?............................................
Tak
Nie
a. Obecnie jestem bezrobotny.
b. Byłem bezrobotny przed wypełnieniem niniejszego zgłoszenia.
c. Nie posiadam pracy płatnej w wystarczającym stopniu.
d. W pracy, którą wykonuję, nie wykorzystuję swoich umiejętności i wykształcenia.
14. Ukończyłem 16 lub 17 lat. Mam zgodę mojego rodzica lub opiekuna na przesłanie tego zgłoszenia
Tak
Nie
Jeśli odpowiedziałeś „Tak”, wypełnij pozycje od a do c.
a. Imię rodzica/opiekuna:
b.
Nazwisko rodzica/opiekuna:
c.
Telefon:
15. Posiadam dokumentację roboczą...................................................................................................
Tak
Nie
16. a. Jestem w wieku 18-24 lata......................................................................................................
Tak
Nie
b. Czy którekolwiek z poniższych pięciu stwierdzeń jest prawdziwe? .......................................
Tak
Nie
Posiadam dyplom ukończenia szkoły średniej.
ES 326 (06/20)
Strona 1 z 3
Program New York Youth Jobs
Harriman State Office Campus
Building 12, Room 412
Albany, NY 12240
Program New York Youth Jobs: Certyfikacja młodzieży 2020
Wykorzystaj niniejszy formularz, aby ubiegać się o certyfikację młodzieży 2019 w ramach Programu New York Youth
Jobs.
Wnioskodawca (Ty) musi wypełnić wszystkie pozycje: od 1 do 18, z wyjątkiem pozycji 11. Pozycja 11 jest
opcjonalna.
Jeśli masz 16 lub 17 lat, zgłoszenie musi zostać podpisane i złożone przez Twojego rodzica lub opiekuna.
Jeżeli posiadasz ograniczony dostęp lub nie posiadasz dostępu do komputera, wypełnione zgłoszenie
należy przesłać na powyższy adres lub przefaksować pod numer (518) 485-1359. Nie przyjmujemy
zgłoszeń składanych przez konsultantów biznesowych lub podatkowych.
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, zadzwoń pod numer (877) 226-5724 lub wyślij wiadomość
mailową na adres info@youthworks.ny.gov.
1. Nazwisko:
Imię:
Pierwsza litera drugiego imienia:
2. Data urodzenia (dd/mm/rrrr):
3. Numer ubezpieczenia społecznego:
4. Adres zamieszkania:
5. Miasto:
6. Stan:
7. Kod pocztowy:
8. Obecnie mieszkam w mieście lub w granicach miasta w następującym obszarze docelowym, zaznaczyć jedną
opcję:
Albany
Brookhaven
Buffalo
Hempstead
Mount Vernon
New Rochelle
Miasto Nowy Jork (5 dzielnic)
Rochester
Schenectady
Syracuse
Utica
White Plains
Yonkers
Inny obszar:
9: E-mail:
10. Numer telefonu:
11. Numer innego telefonu (opcjonalnie):
12. a. Obecnie uczę się w liceum......................................................................................................
Tak
Nie
b. Obecnie biorę udział w programie High School Equivalency (HSE).......................................
Tak
Nie
13. Czy którekolwiek z poniższych czterech stwierdzeń jest prawdziwe?............................................
Tak
Nie
a. Obecnie jestem bezrobotny.
b. Byłem bezrobotny przed wypełnieniem niniejszego zgłoszenia.
c. Nie posiadam pracy płatnej w wystarczającym stopniu.
d. W pracy, którą wykonuję, nie wykorzystuję swoich umiejętności i wykształcenia.
14. Ukończyłem 16 lub 17 lat. Mam zgodę mojego rodzica lub opiekuna na przesłanie tego zgłoszenia
Tak
Nie
Jeśli odpowiedziałeś „Tak”, wypełnij pozycje od a do c.
a. Imię rodzica/opiekuna:
b.
Nazwisko rodzica/opiekuna:
c.
Telefon:
15. Posiadam dokumentację roboczą...................................................................................................
Tak
Nie
16. a. Jestem w wieku 18-24 lata......................................................................................................
Tak
Nie
b. Czy którekolwiek z poniższych pięciu stwierdzeń jest prawdziwe? .......................................
Tak
Nie
Posiadam dyplom ukończenia szkoły średniej.
ES 326 (06/20)
Strona 1 z 3
Posiadam dyplom General Education Development (GED).
Posiadam dyplom High School Equivalency (HSE).
Pomyślnie zaliczyłem egzamin TASC (Test for Assessing Secondary Completion).
Zapisałem się do udziału w programie Treatment Accountability for Safer Communities (TASC).
17. Chciałbym, aby Departament Pracy kontaktował się ze mną..............
drogą telefoniczną lub
drogą mailową
Uwaga: Jeśli nie zaznaczysz metody kontaktu drogą telefoniczną, będziemy korzystać z Twojego adresu e-mail
w celu usprawnienia komunikacji.
Program New York Youth Jobs: Kwalifikacje do certyfikacji młodzieży 2019
Aby wziąć udział w Programie New York Youth Jobs:
Musisz znajdować się w przedziale wiekowym 16-24 lata
Musisz mieszkać w jednym z docelowych obszarów Stanu Nowy Jork wymienionych na pierwszej stronie
Musisz być niezatrudniony
Ponadto do Twojej sytuacji musi odnosić się przynajmniej jedno z następujących stwierdzeń:
o
Ukończyłem 18 lat i nie posiadam dyplomu ukończenia szkoły średniej lub dyplomu General Educational
Development (GED)
lub High School Equivalency (HSE).
o
Jestem członkiem rodziny, która otrzymuje:
Pomoc w ramach programu Temporary Assistance for Needy Families (TANF).
Świadczenia w ramach programu Supplemental Nutrition Assistance (SNAP) (bony żywnościowe).
Świadczenia w ramach programu Social Security Income (SSI).
o
Otrzymuję darmowy lub tańszy lunch w szkole.
o
Zostałem tutaj skierowany przez agencję rehabilitacyjną zatwierdzoną przez stan lub
sieć zatrudnienia w ramach programu Ticket to Work.
o
Odsiedziałem wyrok w areszcie lub więzieniu lub posiadam karę w zawieszeniu lub jestem na zwolnieniu
warunkowym.
o
Jestem w ciąży lub jestem rodzicem.
o
Jestem osobą bezdomną.
o
Obecnie lub wcześniej przebywałem w rodzinie zastępczej lub pod opieką Office of Children and Family
Services.
o
Jestem weteranem.
o
Jestem córką lub synem rodzica, który obecnie przebywa w areszcie lub w więzieniu lub był tam
w ciągu ostatnich dwóch lat.
o
Jestem córką lub synem rodzica, który pobiera zasiłek dla bezrobotnych.
o
Mieszkam w mieszkaniach publicznych lub otrzymuję pomoc mieszkaniową, np. bon Section 8.
o
Wiąże się ze mną kolejny czynnik ryzyka niezidentyfikowany powyżej
18. Zgoda:
Przysięgam, że obecnie spełniam wyżej wymienione kwalifikacje w ramach Programu New York Youth
Jobs: Sekcja certyfikacji młodzieży 2019.
Rozumiem, że aby zakwalifikować się do programu, muszę podać prywatne dane osobowe w niniejszym
zgłoszeniu.
Rozumiem, że nie muszę wyjaśniać powodów mojej kwalifikacji żadnej organizacji ani osobom, w których
składam wniosek o pracę, które dają mi pracę lub z którymi pracuję.
Zgadzam się, aby Departament Podatkowy i Finansowy Stanu Nowy Jork udostępnił moje dane dotyczące
płac Departamentowi Pracy Stanu Nowy Jork.
Wierzę, że informacje przedstawione w tym niniejszym zgłoszeniu są prawdziwe, poprawne i kompletne.
Rozumiem, że Departament Pracy Stanu Nowy Jork upewni się, że informacje przedstawione w niniejszym
zgłoszeniu są prawdziwe i może poprosić mnie o podanie szczegółów.
Strona 2 z 3
Jestem świadomy, że za składanie fałszywych dokumentów lub innych informacji w instytucjach rządowych
wyciągane są konsekwencje.
Wyrażam zgodę na powyższe stwierdzenia.
a. Podpis (jeśli nie ukończyłeś 18. roku życia, podpis musi złożyć Twój rodzic lub opiekun):
b. Data:
c. Imię i nazwisko drukowanymi literami:
d. Uwaga: Dodaj do listy kontaktów adres info@youthworks.ny.gov, aby upewnić się, że otrzymasz potwierdzenie
drogą mailową.
Strona 3 z 3
Page of 3