"Event Flyer Template - Mnsure" - Minnesota (Somali)

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download "Event Flyer Template - Mnsure" - Minnesota (Somali)

142 times
Rate (4.6 / 5) 9 votes
Event type such as
MNsure Enrollment Event
OPTIONAL
Event title &
Organization name
Event description/subheader
Date and time
Location
What to bring, other event details (optional)
Event details
Click here to insert your
organization's logo (optional).
Must be a PDF file if you
are using Adobe Reader.
(can be other image type if
using Acrobat)
MNsure waa suuq ay dadka Minnesota wax ka gadan karaan, isbarbar dhigi karaan kana dooran karaan
caymis caafimaad ee baahiyahooda daboola.
MNsure waa meesha kaliya ee aad ugu qalmi kartid gargaar dhaqaale ee caymiska caafimaadka. Iyada oo ay
ku xiran tahay tirada iyo dakhliga qoyska, dadka Minnesota badankood waa u qalmaan barnaamij caymis
bulsho sida Medical Assistance (Gargaarka Caafimaadka) ama MinnesotaCare, ama qorshe aan qaali ahayn
oo ay bixiso sharikad caymis ee gaar ah.
MNsure-event-flyer-2015-So
Event type such as
MNsure Enrollment Event
OPTIONAL
Event title &
Organization name
Event description/subheader
Date and time
Location
What to bring, other event details (optional)
Event details
Click here to insert your
organization's logo (optional).
Must be a PDF file if you
are using Adobe Reader.
(can be other image type if
using Acrobat)
MNsure waa suuq ay dadka Minnesota wax ka gadan karaan, isbarbar dhigi karaan kana dooran karaan
caymis caafimaad ee baahiyahooda daboola.
MNsure waa meesha kaliya ee aad ugu qalmi kartid gargaar dhaqaale ee caymiska caafimaadka. Iyada oo ay
ku xiran tahay tirada iyo dakhliga qoyska, dadka Minnesota badankood waa u qalmaan barnaamij caymis
bulsho sida Medical Assistance (Gargaarka Caafimaadka) ama MinnesotaCare, ama qorshe aan qaali ahayn
oo ay bixiso sharikad caymis ee gaar ah.
MNsure-event-flyer-2015-So