Form JD-CV-144P "Affidavit - Civil Protection Order" - Connecticut (Polish)

This is a legal form that was released by the Connecticut Superior Court - a government authority operating within Connecticut.

The document is provided in Polish. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on October 1, 2017;
  • The latest edition provided by the Connecticut Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form JD-CV-144P by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the Connecticut Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form JD-CV-144P "Affidavit - Civil Protection Order" - Connecticut (Polish)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.6 / 5) 70 votes
PISEMNE OŚWIADCZENIE
STAN CONNECTICUT
POWIADOMIENIE O ADA
POD PRZYSIĘGĄ - CYWILNY
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie
SĄD WYŻSZY
z Ustawą o Niepełnosprawnych (ADA). Jeżeli
NAKAZ OCHRONY
potrzebujesz racjonalnych udogodnień, w ramach
www.jud.ct.gov
ustawy ADA, skontaktuj się z sekretarzem
JD-CV-144P Rev. 10-17
sądowym, lub osobą na liście kontaktów ds. ADA
C.G.S. § 46b-16a
na stronie www.jud.ct.gov/ADA.
Instrukcje dla Osoby Składającej Wniosek o Cywilny Nakaz Ochrony (Osoby Składającej Oświadczenie pod Przysięgą)
Formularz oświadczenia musi zostać wypełniony w całości, i przekazany sekretarzowi sądowemu, wraz z wypełnionym Wnioskiem o Ulgę od Przemocy
(formularz JD-FM-143).
1. Oświadczenie musi zawierać podane pod przysięgą informacje dotyczące okoliczności od których chcesz zostać uwolniony (musisz przysiąc, że Twoje
oświadczenie jest prawdziwe, i podpisać je w obecności sekretarza sądowego, notariusza, lub adwokata, który również złoży podpis i wstawi datę na oświadczeniu).
Oświadczenie musi być prawdziwe zgodnie z Twoją wiedzą. Napisz czy ktokolwiek został aresztowany w związku z wydarzeniami opisanymi w tym oświadczeniu.
2. Nawet jeżeli wnioskodawca nie ukończył 18 lat i jest reprezentowany przez przedstawiciela prawnego, oświadczenie to musi zostać wypełnione przez
wnioskodawcę, a nie przedstawiciela prawnego.
3. Musisz podpisać i złożyć przysięgę na każdej ze stron.
Proszę nie pisać na odwrocie formularza. Jeżeli potrzebujesz więcej miejsca, skorzystaj z kolejnego formularza Oświadczenie pod Przysięgą - Cywilny Nakaz
Ochrony (formularz JD-CV-144).
Imię i nazwisko wnioskodawcy (Twoje imię i nazwisko)
Imię i nazwisko pozwanego (Osoby przeciwko której chcesz aby został wydany zakaz
zbliżania się)
Imię i nazwisko przedstawiciela prawnego (jeżeli wnioskodawca jest nieletni)
Sygnatura Akt (Do wyłącznego użytku sądu)
Oświadczenie o Okolicznościach od Których Chcesz Zostać Uwolniony
Ja, niżej podpisany(a), oświadczam pod przysięgą, że jestem ubiegającym(ą) się o ten Cywilny Nakaz Ochrony, i oświadczam, że
jestem ofiarą przemocy na tle seksualnym, napaści na tle seksualnym lub prześladowania (definiowanych jako dwa lub więcej
celowe czyny, dokonane w sposób grożący, grabieżczy lub niepokojący t.j.: Nękanie, śledzenie, czajenie się/robienie podchodów,
inwigilacja, obserwowanie, lub przesyłanie niechcianych prezentów lub wiadomości drugiej osobie bezpośrednio, pośrednio lub za
pomocą osoby trzeciej, jakąkolwiek metodą, przy użyciu jakiegokolwiek urządzenia lub innymi sposobami, wywołując u owej
osoby rozsądne obawy o swoje fizyczne bezpieczeństwo) ze strony pozwanego, w następujący sposób:
(Wyjaśnij każde zdarzenie: (1) co się zdarzyło, (2) kiedy (3) gdzie, oraz (4) kto był obecny przy zdarzeniu.)
Jakiekolwiek fałszywe oświadczenie złożone przez Ciebie pod przysięgą,
które nie uważasz za prawdziwe, oraz którego celem jest wprowadzenie w
Powiadomienie
błąd urzędnika publicznego w wypełnianiu jego lub jej oficjalnej funkcji,
może być karalne grzywną oraz/lub więzieniem.
Napisz literami drukowanymi imię i nazwisko osoby
Podpis wnioskodawcy
Potwierdzam, że powyższe oświadczenie jest
składającej podpis
prawdziwe, zgodnie z moją wiedzą i przekonaniem.
Data podpisu
Podpis i przysięga zostały złożone w mojej obecności (Asystent Sekretarz, Komisarz Sądu Wyższego, Notariusz)
PISEMNE OŚWIADCZENIE
STAN CONNECTICUT
POWIADOMIENIE O ADA
POD PRZYSIĘGĄ - CYWILNY
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie
SĄD WYŻSZY
z Ustawą o Niepełnosprawnych (ADA). Jeżeli
NAKAZ OCHRONY
potrzebujesz racjonalnych udogodnień, w ramach
www.jud.ct.gov
ustawy ADA, skontaktuj się z sekretarzem
JD-CV-144P Rev. 10-17
sądowym, lub osobą na liście kontaktów ds. ADA
C.G.S. § 46b-16a
na stronie www.jud.ct.gov/ADA.
Instrukcje dla Osoby Składającej Wniosek o Cywilny Nakaz Ochrony (Osoby Składającej Oświadczenie pod Przysięgą)
Formularz oświadczenia musi zostać wypełniony w całości, i przekazany sekretarzowi sądowemu, wraz z wypełnionym Wnioskiem o Ulgę od Przemocy
(formularz JD-FM-143).
1. Oświadczenie musi zawierać podane pod przysięgą informacje dotyczące okoliczności od których chcesz zostać uwolniony (musisz przysiąc, że Twoje
oświadczenie jest prawdziwe, i podpisać je w obecności sekretarza sądowego, notariusza, lub adwokata, który również złoży podpis i wstawi datę na oświadczeniu).
Oświadczenie musi być prawdziwe zgodnie z Twoją wiedzą. Napisz czy ktokolwiek został aresztowany w związku z wydarzeniami opisanymi w tym oświadczeniu.
2. Nawet jeżeli wnioskodawca nie ukończył 18 lat i jest reprezentowany przez przedstawiciela prawnego, oświadczenie to musi zostać wypełnione przez
wnioskodawcę, a nie przedstawiciela prawnego.
3. Musisz podpisać i złożyć przysięgę na każdej ze stron.
Proszę nie pisać na odwrocie formularza. Jeżeli potrzebujesz więcej miejsca, skorzystaj z kolejnego formularza Oświadczenie pod Przysięgą - Cywilny Nakaz
Ochrony (formularz JD-CV-144).
Imię i nazwisko wnioskodawcy (Twoje imię i nazwisko)
Imię i nazwisko pozwanego (Osoby przeciwko której chcesz aby został wydany zakaz
zbliżania się)
Imię i nazwisko przedstawiciela prawnego (jeżeli wnioskodawca jest nieletni)
Sygnatura Akt (Do wyłącznego użytku sądu)
Oświadczenie o Okolicznościach od Których Chcesz Zostać Uwolniony
Ja, niżej podpisany(a), oświadczam pod przysięgą, że jestem ubiegającym(ą) się o ten Cywilny Nakaz Ochrony, i oświadczam, że
jestem ofiarą przemocy na tle seksualnym, napaści na tle seksualnym lub prześladowania (definiowanych jako dwa lub więcej
celowe czyny, dokonane w sposób grożący, grabieżczy lub niepokojący t.j.: Nękanie, śledzenie, czajenie się/robienie podchodów,
inwigilacja, obserwowanie, lub przesyłanie niechcianych prezentów lub wiadomości drugiej osobie bezpośrednio, pośrednio lub za
pomocą osoby trzeciej, jakąkolwiek metodą, przy użyciu jakiegokolwiek urządzenia lub innymi sposobami, wywołując u owej
osoby rozsądne obawy o swoje fizyczne bezpieczeństwo) ze strony pozwanego, w następujący sposób:
(Wyjaśnij każde zdarzenie: (1) co się zdarzyło, (2) kiedy (3) gdzie, oraz (4) kto był obecny przy zdarzeniu.)
Jakiekolwiek fałszywe oświadczenie złożone przez Ciebie pod przysięgą,
które nie uważasz za prawdziwe, oraz którego celem jest wprowadzenie w
Powiadomienie
błąd urzędnika publicznego w wypełnianiu jego lub jej oficjalnej funkcji,
może być karalne grzywną oraz/lub więzieniem.
Napisz literami drukowanymi imię i nazwisko osoby
Podpis wnioskodawcy
Potwierdzam, że powyższe oświadczenie jest
składającej podpis
prawdziwe, zgodnie z moją wiedzą i przekonaniem.
Data podpisu
Podpis i przysięga zostały złożone w mojej obecności (Asystent Sekretarz, Komisarz Sądu Wyższego, Notariusz)