Form JD-CV-146P "Motion for Extension of Civil Protection Order" - Connecticut (Polish)

This is a legal form that was released by the Connecticut Superior Court - a government authority operating within Connecticut.

The document is provided in Polish. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on October 1, 2017;
  • The latest edition provided by the Connecticut Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form JD-CV-146P by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the Connecticut Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form JD-CV-146P "Motion for Extension of Civil Protection Order" - Connecticut (Polish)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.4 / 5) 62 votes
WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE
STAN CONNECTICUT
CYWILNEGO NAKAZU OCHRONY
SĄD WYŻSZY
JD-CV-146P Rev. 10-17
C.G.S. §§ 6-32, 46b-16a, 51-5c(a), 6-32(b), 53a-223c, 53a-107
www.jud.ct.gov
Instrukcje dla Osoby Składającej Wniosek (Wnioskodawcy):
1. Wypełnij na stronie internetowej, lub wyraźnie długopisem literami drukowanymi, bądź przy pomocy maszyny do
pisania.
2. Jeżeli wnioskodawca nie ukończył 18 lat, Wniosek o Przedłużenie musi zostać podpisany i złożony przez
POWIADOMIENIE O ADA
dorosłego przedstawiciela, również zwanego przedstawicielem prawnym („next friend”). Przedstawicielem
prawnym może być rodzic, opiekun, lub inny odpowiedzialny dorosły.
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa
3. Przekaż sekretarzowi do celów wyznaczenia daty rozprawy; sekretarz zwróci Ci oryginał oraz jedną kopię do
zgodnie z Ustawą o Niepełnosprawnych (ADA).
celów zawiadomienia pozwanego.
Jeżeli potrzebujesz racjonalnych udogodnień, w
4. Przekaż Szeryfowi Stanowemu lub odpowiedniemu funkcjonariuszowi w celu dostarczenia pozwanemu. Upewnij
ramach
ustawy
ADA,
skontaktuj
się
z
się, aby oryginał został zwrócony do sądu po zawiadomieniu pozwanego.
sekretarzem sądowym, lub osobą na liście
Instrukcje dla Sekretarza
kontaktów ds. www.jud.ct.gov/ADA.
Wyznacz datę rozprawy przed datą wygaśnięcia pierwotnego Cywilnego Nakazu Ochrony.
Okręg Sądowy
Lokalizacja Sądu (numer, ulica, miasto, stan, kod pocztowy)
Sygnatura Akt
Imię i Nazwisko Wnioskodawcy (Nazwisko, imię, inicjał drugiego imienia)
Data urodzenia
Płeć (M/K)
Rasa
(miesiąc/dzień/rok)
Adres pod który korespondencja ma zostać wysłana (Numer, ulica)*
(Kod Pocztowy)
(Miejscowość)
(Stan)
(Patrz UWAGA poniżej)
Adres domowy/miejsca zamieszkania*
Ten sam co adres
(Kod Pocztowy)
(Miejscowość)
(Stan)
(Patrz UWAGA poniżej)
korespondencyjny
Adres miejsca pracy* (Patrz UWAGA poniżej)
(Kod Pocztowy)
(Miejscowość)
(Stan)
Nazwisko, imię, inicjał drugiego imienia przedstawiciela prawnego
Adres przedstawiciela prawnego (miejscowość, stan, kod pocztowy)*
(jeżeli wnioskodawca jest osobą nieletnią)
(Patrz UWAGA poniżej)
*UWAGA: Wszystkie adresy podane na tym formularzu zostaną uwzględnione w aktach sprawy, i zostaną przekazane pozwanemu. Adres lub
adresy wnioskodawcy zdeterminuje(ą) które z organów ścigania zostaną poinformowane w przypadku wydania Cywilnego Nakazu Ochrony.
Jeżeli potwierdzisz, że ujawnienie informacji dotyczących miejsca Twojego pobytu stanowiłoby zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa lub
wolności Twoich dzieci lub Twojej, możesz zwrócić się z prośbą aby informacje te nie zostały ujawnione poprzez wypełnienie formularza
Prośba o Nieujawnianie Informacji o Miejscu Pobytu - Cywilny Nakaz Ochrony (formularz JD-CV-163).
Informacje dot. Pozwanego
Nazwisko, imię, inicjał drugiego imienia pozwanego
Data urodzenia
Płeć (M/K)
Rasa
(miesiąc/dzień/rok)
Adres pozwanego (Numer, ulica)
(Stan)
(Kod Pocztowy)
(Miejscowość)
Numer telefonu pozwanego
Inne cechy identyfikacyjne (Przykłady zawierają wzrost, wagę i przybliżony wiek)
Jeżeli tak, to w jaki sposób:
Czy znasz pozwanego?
Tak
Nie
Czy pozwany jest członkiem Twojej rodziny bądź gospodarstwa domowego?
Tak
Nie
Członek Twojej
• Twój małżonek lub osoba z którą jesteś w związku cywilnym
• Ktoś z kim mieszkałeś i byłeś w intymnym związku (romantycznym,
rodziny lub
małżeńskim lub intymnym związku podczas wspólnego mieszkania)
• Twój były małżonek lub osoba z którą byłeś w związku cywilnym
gospodarstwa
• Osoba spokrewniona lub spowinowacona z Tobą
• Rodzic Twojego dziecka
domowego jest
• Osoba z którą mieszkasz lub mieszkałeś
• Twój rodzic
zdefiniowany jako:
• Osoba z którą obecnie umawiasz się (lub ostatnio umawiałeś) na
• Twoje dziecko
randki
UWAGA: Jeżeli pozwany w Twojej sprawie jest członkiem Twojej rodziny lub gospodarstwa domowego, NIE kwalifikujesz się na
Cywilny Nakaz Ochrony i NIE powinieneś wypełniać tego formularza. Aczkolwiek, jeżeli pozwany jest członkiem Twojej rodziny
lub gospodarstwa domowego, być może kwalifikujesz się na Nakaz Ulgi od Przemocy w oparciu o paragraf 46b-15 Kodeksu
Ogólnego Stanu Connecticut. Aby uzyskać więcej informacji, odwołaj się do Formularza Informacje o Cywilnym Nakazie
Ochrony (formularz JDP-CV-148), oraz Zakazy Zbliżania się: Jak złożyć wniosek o Ulgę od Przemocy (formularz JD-FM-142).
Zaznacz „X” tutaj jeżeli Karny Nakaz Ochronny lub Rodzinny Zakaz Kontaktu obowiązuje obecnie którąkolwiek ze stron tego Wniosku.
(Wpisz sygnaturę akt oraz lokalizację sądu)
Sygnatura Akt
Lokalizacja sądu
Nieobowiązkowe dla wnioskodawcy (Jeżeli zdecydujesz się na udzielenie odpowiedzi, wstaw „X” w stosownym polu poniżej)
1. Czy pozwany ma pozwolenie na posiadanie pistoletu lub rewolweru?
Tak
Nie
Nie wiem
2. Czy pozwany posiada certyfikat kwalifikacji na posiadanie pistoletu lub rewolweru,
broni z długą lufą, lub amunicji?
Tak
Nie
Nie wiem
3. Czy pozwany posiada jedną lub więcej sztuk broni palnej?
Tak
Nie
Nie wiem
4. Czy pozwany posiada amunicję?
Tak
Nie
Nie wiem
Jeżeli sądzisz, że będziesz potrzebował większej ochrony podczas obecności w sądzie na rozprawie w związku z Cywilnym
Nakazem Ochrony, skontaktuj się z Sekretariatem Sądowym, lub Centrum Usług Sądowych w sądzie gdzie ma się odbyć Twoja
rozprawa.
Strona 1 z 2 (ciąg dalszy na stronie 2)
WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE
STAN CONNECTICUT
CYWILNEGO NAKAZU OCHRONY
SĄD WYŻSZY
JD-CV-146P Rev. 10-17
C.G.S. §§ 6-32, 46b-16a, 51-5c(a), 6-32(b), 53a-223c, 53a-107
www.jud.ct.gov
Instrukcje dla Osoby Składającej Wniosek (Wnioskodawcy):
1. Wypełnij na stronie internetowej, lub wyraźnie długopisem literami drukowanymi, bądź przy pomocy maszyny do
pisania.
2. Jeżeli wnioskodawca nie ukończył 18 lat, Wniosek o Przedłużenie musi zostać podpisany i złożony przez
POWIADOMIENIE O ADA
dorosłego przedstawiciela, również zwanego przedstawicielem prawnym („next friend”). Przedstawicielem
prawnym może być rodzic, opiekun, lub inny odpowiedzialny dorosły.
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa
3. Przekaż sekretarzowi do celów wyznaczenia daty rozprawy; sekretarz zwróci Ci oryginał oraz jedną kopię do
zgodnie z Ustawą o Niepełnosprawnych (ADA).
celów zawiadomienia pozwanego.
Jeżeli potrzebujesz racjonalnych udogodnień, w
4. Przekaż Szeryfowi Stanowemu lub odpowiedniemu funkcjonariuszowi w celu dostarczenia pozwanemu. Upewnij
ramach
ustawy
ADA,
skontaktuj
się
z
się, aby oryginał został zwrócony do sądu po zawiadomieniu pozwanego.
sekretarzem sądowym, lub osobą na liście
Instrukcje dla Sekretarza
kontaktów ds. www.jud.ct.gov/ADA.
Wyznacz datę rozprawy przed datą wygaśnięcia pierwotnego Cywilnego Nakazu Ochrony.
Okręg Sądowy
Lokalizacja Sądu (numer, ulica, miasto, stan, kod pocztowy)
Sygnatura Akt
Imię i Nazwisko Wnioskodawcy (Nazwisko, imię, inicjał drugiego imienia)
Data urodzenia
Płeć (M/K)
Rasa
(miesiąc/dzień/rok)
Adres pod który korespondencja ma zostać wysłana (Numer, ulica)*
(Kod Pocztowy)
(Miejscowość)
(Stan)
(Patrz UWAGA poniżej)
Adres domowy/miejsca zamieszkania*
Ten sam co adres
(Kod Pocztowy)
(Miejscowość)
(Stan)
(Patrz UWAGA poniżej)
korespondencyjny
Adres miejsca pracy* (Patrz UWAGA poniżej)
(Kod Pocztowy)
(Miejscowość)
(Stan)
Nazwisko, imię, inicjał drugiego imienia przedstawiciela prawnego
Adres przedstawiciela prawnego (miejscowość, stan, kod pocztowy)*
(jeżeli wnioskodawca jest osobą nieletnią)
(Patrz UWAGA poniżej)
*UWAGA: Wszystkie adresy podane na tym formularzu zostaną uwzględnione w aktach sprawy, i zostaną przekazane pozwanemu. Adres lub
adresy wnioskodawcy zdeterminuje(ą) które z organów ścigania zostaną poinformowane w przypadku wydania Cywilnego Nakazu Ochrony.
Jeżeli potwierdzisz, że ujawnienie informacji dotyczących miejsca Twojego pobytu stanowiłoby zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa lub
wolności Twoich dzieci lub Twojej, możesz zwrócić się z prośbą aby informacje te nie zostały ujawnione poprzez wypełnienie formularza
Prośba o Nieujawnianie Informacji o Miejscu Pobytu - Cywilny Nakaz Ochrony (formularz JD-CV-163).
Informacje dot. Pozwanego
Nazwisko, imię, inicjał drugiego imienia pozwanego
Data urodzenia
Płeć (M/K)
Rasa
(miesiąc/dzień/rok)
Adres pozwanego (Numer, ulica)
(Stan)
(Kod Pocztowy)
(Miejscowość)
Numer telefonu pozwanego
Inne cechy identyfikacyjne (Przykłady zawierają wzrost, wagę i przybliżony wiek)
Jeżeli tak, to w jaki sposób:
Czy znasz pozwanego?
Tak
Nie
Czy pozwany jest członkiem Twojej rodziny bądź gospodarstwa domowego?
Tak
Nie
Członek Twojej
• Twój małżonek lub osoba z którą jesteś w związku cywilnym
• Ktoś z kim mieszkałeś i byłeś w intymnym związku (romantycznym,
rodziny lub
małżeńskim lub intymnym związku podczas wspólnego mieszkania)
• Twój były małżonek lub osoba z którą byłeś w związku cywilnym
gospodarstwa
• Osoba spokrewniona lub spowinowacona z Tobą
• Rodzic Twojego dziecka
domowego jest
• Osoba z którą mieszkasz lub mieszkałeś
• Twój rodzic
zdefiniowany jako:
• Osoba z którą obecnie umawiasz się (lub ostatnio umawiałeś) na
• Twoje dziecko
randki
UWAGA: Jeżeli pozwany w Twojej sprawie jest członkiem Twojej rodziny lub gospodarstwa domowego, NIE kwalifikujesz się na
Cywilny Nakaz Ochrony i NIE powinieneś wypełniać tego formularza. Aczkolwiek, jeżeli pozwany jest członkiem Twojej rodziny
lub gospodarstwa domowego, być może kwalifikujesz się na Nakaz Ulgi od Przemocy w oparciu o paragraf 46b-15 Kodeksu
Ogólnego Stanu Connecticut. Aby uzyskać więcej informacji, odwołaj się do Formularza Informacje o Cywilnym Nakazie
Ochrony (formularz JDP-CV-148), oraz Zakazy Zbliżania się: Jak złożyć wniosek o Ulgę od Przemocy (formularz JD-FM-142).
Zaznacz „X” tutaj jeżeli Karny Nakaz Ochronny lub Rodzinny Zakaz Kontaktu obowiązuje obecnie którąkolwiek ze stron tego Wniosku.
(Wpisz sygnaturę akt oraz lokalizację sądu)
Sygnatura Akt
Lokalizacja sądu
Nieobowiązkowe dla wnioskodawcy (Jeżeli zdecydujesz się na udzielenie odpowiedzi, wstaw „X” w stosownym polu poniżej)
1. Czy pozwany ma pozwolenie na posiadanie pistoletu lub rewolweru?
Tak
Nie
Nie wiem
2. Czy pozwany posiada certyfikat kwalifikacji na posiadanie pistoletu lub rewolweru,
broni z długą lufą, lub amunicji?
Tak
Nie
Nie wiem
3. Czy pozwany posiada jedną lub więcej sztuk broni palnej?
Tak
Nie
Nie wiem
4. Czy pozwany posiada amunicję?
Tak
Nie
Nie wiem
Jeżeli sądzisz, że będziesz potrzebował większej ochrony podczas obecności w sądzie na rozprawie w związku z Cywilnym
Nakazem Ochrony, skontaktuj się z Sekretariatem Sądowym, lub Centrum Usług Sądowych w sądzie gdzie ma się odbyć Twoja
rozprawa.
Strona 1 z 2 (ciąg dalszy na stronie 2)
Imię i nazwisko wnioskodawcy
Imię i nazwisko pozwanego
Sygnatura akt
WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE CYWILNEGO NAKAZU OCHRONY
Data (miesiąc/dzień/rok)
1. Cywilny Nakaz Ochrony został wydany w dniu
przeciwko pozwanemu.
2. Fakty oraz okoliczności które były podstawą do wydania tego nakazu wciąż istnieją.
3. Ochrona tego nakazu jest mi cały czas potrzebna, ponieważ:
4. Obecnie nie obowiązuje ani Karny Nakaz Ochronny, ani Rodzinny Zakaz Zbliżania się, wydany przeciwko temu
oskarżonemu w oparciu o te fakty i okoliczności.
5. Pozwany nie jest członkiem mojej rodziny, ani gospodarstwa domowego, w oparciu o definicje umieszczone w częściach
tego formularza pod nagłówkami: Instrukcje oraz Informacje dot. Pozwanego. Więcej informacji znajduje się w paragrafie
46b-15 oraz 46b-38 Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut, i w Formularzu Informacyjnym - Cywilny Nakaz Ochrony (JD-
CV-148).
Zatem, składam wniosek o przedłużenie Cywilnego Nakazu Ochrony.
Złożył podpis i został
Data podpisu
Podpisano (Wnioskodawca lub przedstawiciel prawny,
Podpisano (Sekretarz, Notariusz, Komisarz Sądu Wyższego)
zaprzysiężony w
jeżeli wnioskodawca jest nieletni)
mojej obecności
Do Wyłącznego Użytku Sądu
Data rozprawy
Lokalizacja sądu (Numer, ulica, miejscowość, kod pocztowy oraz sala sądowa, jeżeli dotyczy)
Godzina rozprawy
rano/po
południu
Do Odpowiedniego Funkcjonariusza:
Z mocy Stanu Connecticut, niniejszym nakazuje Ci się przekazanie prawdziwej i potwierdzonej kopii Wniosku o
Przedłużenie Cywilnego Nakazu Ochrony pozwanemu zgodnie z prawem, nie mniej niż pięć (5) dni przed powyższą
Datą Rozprawy. Koszty zawiadomienia pozwanego tą drogą zostaną pokryte przez Oddział Sądowy Stanu Connecticut
w oparciu o paragraf 6-32, 46b-16a i 52-261(a) Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut.
Data podpisu
Podpisano (Asystent Sekretarz)
Nakazem Sądu
Potwierdzenie Dostarczenia
Do Funkcjonariusza Realizującego Dostarczenie:
Wpisz komputerowo, lub wyraźnie pismem drukowanym w poniższym polu, następnie bezzwłocznie zwróć ten, i wszystkie
towarzyszące dokumenty, do sekretariatu sądowego w gmachu sądu pod powyższym adresem, przed datą rozprawy.
Data dostarczenia
Godzina dostarczenia
rano
Dostarczenie zrealizowane
po południu
Poprzez pozostawienie w rękach lub w posiadaniu wyżej wymienionego oskarżonego.
W inny sposób (Uściślij, i w razie potrzeby dołącz dodatkową dokumentację)
Dostarczenie niemożliwe (Komentarze)
Nazwisko, imię funkcjonariusza
Agencja lub biuro
Numer telefonu funkcjonariusza
Podpis funkcjonariusza
Data podpisu
Pod groźbą kary za składanie fałszywych oświadczeń
Do odpowiedniego funkcjonariusza: Zarejestruj elektronicznie, że dostarczenie zostało zrealizowane w systemie śledzenia
usług Oddziału Sądowego. Jeżeli nie jesteś w stanie elektronicznie zarejestrować, że usługa dostarczenia została lub nie
została zrealizowana w systemie śledzenia usług Oddziału Sądowego, wypełnij powyższą część dotyczącą potwierdzenia
dostarczenia, i wyślij kopię do Sądowej Jednostki Operacyjnej drogą e-mailową na adres justice.support@jud.ct.gov lub
faksem pod numer 860-610-0480, a oryginały zwróć do sekretariatu sądowego.
JD-CV-146P Rev. 10-17
Strona 2 z 2
Page of 2