Form DCF-2210 "Notification of Investigation Results" - Connecticut (Arabic)

Form DCF-2210 or the "Notification Of Investigation Results" is a form issued by the Connecticut State Department of Children and Families.

The form was last revised in July 1, 2016 and is available for digital filing. Download an up-to-date Form DCF-2210 in PDF-format down below or look it up on the Connecticut State Department of Children and Families Forms website.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form DCF-2210 "Notification of Investigation Results" - Connecticut (Arabic)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.8 / 5) 46 votes
‫في والية كونيتيكت‬
‫واألسر‬
‫ألطفال‬
‫ا‬
‫قسم‬
‫التحقيق‬
‫بنتائج‬
‫إخطار‬
1
‫من‬
1
‫رقم‬
‫صفحة‬
DCF-2210
(
‫م نقح‬
)
07
/
16
:
‫التاريخ‬
:(
‫االسم‬
)
‫إلى‬
:#
‫الرابط‬
:
‫العنوان‬
:
‫بتاريخ‬
‫التحقيق‬
:
‫الرد‬
‫من‬
‫الغرض‬
‫يتمثل‬
. ‫و‬
‫أطفال‬
‫أو‬
‫طفل‬
‫أھملت‬
‫أو‬
‫معاملة‬
‫أت‬
‫أس‬
‫قد‬
‫بأنك‬
‫عنه‬
‫المبلغ‬
(‫)ات‬
‫االدعاء‬
‫في‬
‫ا‬
‫مؤخر‬
‫بالتحقيق‬
(
DCF
)
‫واألسر‬
‫األطفال‬
‫قسم‬
‫قام‬
.
‫التحقيق‬
‫ھذا‬
‫بشأن‬
‫اتخاذه‬
‫تم‬
‫الذي‬
‫بالقرار‬
‫ا‬
‫علم‬
‫إحاطتك‬
‫في‬
‫الرسالة‬
‫ھذه‬
(
‫ادعاء‬
‫لكل‬
‫اإلجراء‬
‫واختر‬
‫االدعاءات‬
‫كل‬
‫أذكر‬
،‫طفل‬
‫لكل‬
:
‫مالحظة‬
)
:
‫يلي‬
‫ما‬
‫إلى‬
(
DCF
)
‫واألسر‬
‫األطفال‬
‫قسم‬
‫توصل‬
‫اإلجراء‬
‫االدعاء‬
‫الطفل‬
‫اسم‬
)‫(اﺧﺗر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬
)‫(اﺧﺗر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬
)‫(اﺧﺗر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬
)‫(اﺧﺗر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬
)‫(اﺧﺗر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬
)‫(اﺧﺗر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬
)‫(اﺧﺗر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬
)‫(اﺧﺗر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬
)‫(اﺧﺗر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬
)‫(اﺧﺗر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬
)‫(اﺧﺗر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬
)‫(اﺧﺗر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬
.
‫تھم‬
‫أو رفاھي‬
‫تھم‬
‫أو سالم‬
‫األطفال‬
‫صحة‬
‫على‬
‫ا‬
‫خطر‬
‫تشكل‬
‫ال‬
‫أنك‬
(
DCF
)
‫واألسر‬
‫األطفال‬
‫قسم‬
‫يرى‬
‫على قائمة‬
‫وضعك‬
‫يتم‬
‫بأن‬
‫وتوصي‬
‫تھم‬
‫أو رفاھي‬
‫تھم‬
‫صحة األطفال أو سالم‬
‫على‬
‫ا‬
‫خطر‬
‫تشكل‬
‫أنك‬
( ‫ب‬
DCF)
‫واألسر‬
‫األطفال‬
‫قسم‬
‫يرى‬
‫. ھم‬
‫ھمال‬
‫وإ‬
‫األطفال‬
‫معاملة‬
‫إلساءة‬
‫المركزي‬
‫السجل‬
‫تھم‬
‫أو سالم‬
‫األطفال‬
‫صحة‬
‫على‬
‫ا‬
‫خطر‬
‫يشكلون‬
‫إلى أنھم‬
‫الذين يتوصل القسم‬
،
‫األشخاص‬
‫بأن يتم وضع أسماء‬
(
DCF
)
‫واألسر‬
‫األطفال‬
‫يوصي قسم‬
‫الذين‬
‫ين‬
‫المحتمل‬
‫أو‬
‫الحاليين‬
‫العمل‬
‫صحاب‬
‫أل‬
‫يمكن‬
. ‫و‬
‫مسمى‬
‫غير‬
‫أجل‬
‫إلى‬
‫القائمة‬
‫ھذه‬
‫على‬
‫أسماؤھم‬
‫بقي‬
‫ت‬
. ‫و‬
‫المركزي‬
‫السجل‬
‫على قائمة‬
،‫تھم‬
‫أو رفاھي‬
‫السجل‬
‫، استعراض‬
‫األطفال‬
‫معنية ب‬
‫ال‬
‫األنشطة‬
‫تنظم‬
‫التي‬
‫والمحلية‬
‫والوالئية‬
‫االتحادية‬
‫الترخيص‬
‫وسلطات‬
‫األطفال‬
‫مع‬
‫التواصل‬
‫على‬
‫عملھم‬
‫ينطوي‬
‫المشاركة‬
‫أو‬
‫تراخيص‬
‫ال‬
‫على‬
‫الحصول‬
‫أو‬
،‫وظائف‬
‫بال‬
‫االلتحاق‬
‫على‬
‫قدرتك‬
‫على‬
‫المركزي‬
‫السجل‬
‫على قائمة‬
‫ك‬
‫اسم‬
‫وضع‬
‫وبالتالي قد يؤثر‬
.
‫المركزي‬
.
‫األطفال‬
‫مع‬
‫شمل التواصل‬
‫ت‬
‫التي‬
‫األنشطة‬
‫في‬
‫ھذه‬
‫على‬
‫الطعن‬
‫في‬
‫حقك‬
‫ما لم تستخدم‬
‫المركزي‬
‫السجل‬
‫قائمة‬
‫على‬
‫اسمك‬
‫وضع‬
‫سيتم‬
، ‫ف‬
‫المركزي‬
‫السجل‬
‫قائمة‬
‫على‬
‫بوضعك‬
‫كان قد تم التوصية‬
‫إذا‬
.‫، عند النظر في الطعن‬
‫القانون‬
‫به‬
‫يسمح‬
‫ما ب‬
‫إال‬
‫ألحد‬
‫اسمك‬
‫عن‬
‫الكشف‬
‫ولن يتم‬
.
‫نتائج‬
‫ال‬
‫على‬
‫الطعن‬
‫طلب‬
"
‫توقيع‬
‫خالل‬
‫من‬
‫على ھذه النتائج‬
‫الطعن‬
‫يمكنك‬
‫، ه‬
‫أو أھملت‬
‫طفل‬
‫معاملة‬
‫أسأت‬
‫قد‬
‫أنك‬
‫النتائج التي تشير إلى‬
‫مع‬
‫تختلف‬
‫كنت‬
‫إذا‬
‫عملية‬
‫ء في‬
‫ھذا اإلجرا‬
‫يبدأ‬
‫وس‬
.
‫النموذج‬
‫في‬
‫المذكور‬
‫العنوان‬
‫على‬
(
DFC
)
‫واألسر‬
‫األطفال‬
‫قسم‬
‫إلى‬
‫بالبريد‬
‫وإرساله‬
‫طيه‬
‫المرفق‬
"
‫اإلثبات‬
‫أدلة‬
‫نتائج‬
‫الطعن‬
‫تأجيل‬
‫يتم‬
‫أن‬
‫، ي ا‬
‫كتاب‬
،
‫أن تطلب‬
‫ا‬
‫أيض‬
‫بإمكانك‬
‫أنه‬
‫العلم‬
‫رجى‬
‫ي‬
.(
DFC
)
‫واألسر‬
‫األطفال‬
‫قسم‬
‫نتيجة‬
‫تغيير‬
‫إلى‬
‫تؤدي‬
‫أن‬
‫يمكن‬
‫التي‬
‫الطعن‬
‫إذا‬
. )
‫اإلھمال‬
‫أو‬
‫/ و‬
‫اءة‬
‫باإلس‬
‫أعاله‬
‫المذكورة‬
‫االدعاءات‬
‫ھذه‬
‫عن‬
‫الناشئة‬
‫الجنائية‬
‫لمحكمة‬
‫ا‬
‫إجراءات‬
‫إجراء من‬
‫أي‬
‫ما يؤول إليه‬
‫بانتظار‬
‫بك‬
‫الخاص‬
‫اإلعادة‬
‫تطلب‬
‫لم‬
‫إذا‬
.
‫إعادتھا‬
‫لتطلب‬
‫سنوات‬
‫خمس‬
‫خالل‬
(
DFC
)
‫واألسر‬
‫األطفال‬
‫إدارة‬
‫خطر‬
‫ت‬
‫تعين عليك أن‬
‫ي‬
،‫االستماع‬
‫جلسة‬
‫تأجيل‬
‫يتم‬
‫أن‬
‫طلبت‬
‫. ( ا‬
‫تلقائي‬
،‫وجدت‬
‫إن‬
،‫المركزي‬
‫السجل‬
‫نتائج‬
‫و‬
‫ت‬
‫اإلثبا‬
‫فسيتم تأييد نتائج أدلة‬
،‫سنوات‬
‫خمس‬
‫غضون‬
‫في‬
‫سيتم‬
. ‫و‬
‫الخاص بك‬
‫الطعن‬
‫في‬
‫النظر‬
‫يتم‬
‫أن‬
‫أجل‬
‫من‬
‫اإلخطار‬
‫ھذا‬
‫تاريخ‬
‫من‬
‫ا‬
‫يوم‬
(
30
)
‫ثالثين‬
‫غضون‬
‫في‬
‫طلبك‬
‫استالم‬
‫يتعين‬
‫أنه‬
‫مالحظة‬
‫يرجى‬
‫ه‬
‫ھذ‬
‫بنتائج‬
‫خطارك كتابي ا‬
‫إ‬
‫سيتم‬
. ‫و‬
‫لطلبك‬
(
DFC
)
‫واألسر‬
‫األطفال‬
‫قسم‬
‫استالم‬
‫تاريخ‬
‫من‬
‫ا‬
‫يوم‬
(
30
)
‫ثالثين‬
‫غضون‬
‫في‬
‫ة‬
‫الداخلي‬
‫مراجعة‬
‫ال‬
‫من‬
‫االنتھاء‬
‫. لك‬
‫مرضية‬
‫ليست‬
‫النتائج‬
‫كانت‬
‫إذا‬
‫لك‬
‫وفرة‬
‫المت‬
‫األخرى‬
‫الطعن‬
‫وإجراءات‬
‫جعة‬
‫المرا‬
،‫التقدير‬
‫خالص‬
‫مع‬
________
________________________________
:
‫إلكتروني‬
‫بريد‬
:
‫ھاتف‬
:
‫التحقيقات‬
‫قسم‬
/
‫االجتماعي‬
‫االخصائي‬
‫في والية كونيتيكت‬
‫واألسر‬
‫ألطفال‬
‫ا‬
‫قسم‬
‫التحقيق‬
‫بنتائج‬
‫إخطار‬
1
‫من‬
1
‫رقم‬
‫صفحة‬
DCF-2210
(
‫م نقح‬
)
07
/
16
:
‫التاريخ‬
:(
‫االسم‬
)
‫إلى‬
:#
‫الرابط‬
:
‫العنوان‬
:
‫بتاريخ‬
‫التحقيق‬
:
‫الرد‬
‫من‬
‫الغرض‬
‫يتمثل‬
. ‫و‬
‫أطفال‬
‫أو‬
‫طفل‬
‫أھملت‬
‫أو‬
‫معاملة‬
‫أت‬
‫أس‬
‫قد‬
‫بأنك‬
‫عنه‬
‫المبلغ‬
(‫)ات‬
‫االدعاء‬
‫في‬
‫ا‬
‫مؤخر‬
‫بالتحقيق‬
(
DCF
)
‫واألسر‬
‫األطفال‬
‫قسم‬
‫قام‬
.
‫التحقيق‬
‫ھذا‬
‫بشأن‬
‫اتخاذه‬
‫تم‬
‫الذي‬
‫بالقرار‬
‫ا‬
‫علم‬
‫إحاطتك‬
‫في‬
‫الرسالة‬
‫ھذه‬
(
‫ادعاء‬
‫لكل‬
‫اإلجراء‬
‫واختر‬
‫االدعاءات‬
‫كل‬
‫أذكر‬
،‫طفل‬
‫لكل‬
:
‫مالحظة‬
)
:
‫يلي‬
‫ما‬
‫إلى‬
(
DCF
)
‫واألسر‬
‫األطفال‬
‫قسم‬
‫توصل‬
‫اإلجراء‬
‫االدعاء‬
‫الطفل‬
‫اسم‬
)‫(اﺧﺗر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬
)‫(اﺧﺗر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬
)‫(اﺧﺗر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬
)‫(اﺧﺗر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬
)‫(اﺧﺗر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬
)‫(اﺧﺗر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬
)‫(اﺧﺗر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬
)‫(اﺧﺗر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬
)‫(اﺧﺗر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬
)‫(اﺧﺗر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬
)‫(اﺧﺗر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬
)‫(اﺧﺗر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬
.
‫تھم‬
‫أو رفاھي‬
‫تھم‬
‫أو سالم‬
‫األطفال‬
‫صحة‬
‫على‬
‫ا‬
‫خطر‬
‫تشكل‬
‫ال‬
‫أنك‬
(
DCF
)
‫واألسر‬
‫األطفال‬
‫قسم‬
‫يرى‬
‫على قائمة‬
‫وضعك‬
‫يتم‬
‫بأن‬
‫وتوصي‬
‫تھم‬
‫أو رفاھي‬
‫تھم‬
‫صحة األطفال أو سالم‬
‫على‬
‫ا‬
‫خطر‬
‫تشكل‬
‫أنك‬
( ‫ب‬
DCF)
‫واألسر‬
‫األطفال‬
‫قسم‬
‫يرى‬
‫. ھم‬
‫ھمال‬
‫وإ‬
‫األطفال‬
‫معاملة‬
‫إلساءة‬
‫المركزي‬
‫السجل‬
‫تھم‬
‫أو سالم‬
‫األطفال‬
‫صحة‬
‫على‬
‫ا‬
‫خطر‬
‫يشكلون‬
‫إلى أنھم‬
‫الذين يتوصل القسم‬
،
‫األشخاص‬
‫بأن يتم وضع أسماء‬
(
DCF
)
‫واألسر‬
‫األطفال‬
‫يوصي قسم‬
‫الذين‬
‫ين‬
‫المحتمل‬
‫أو‬
‫الحاليين‬
‫العمل‬
‫صحاب‬
‫أل‬
‫يمكن‬
. ‫و‬
‫مسمى‬
‫غير‬
‫أجل‬
‫إلى‬
‫القائمة‬
‫ھذه‬
‫على‬
‫أسماؤھم‬
‫بقي‬
‫ت‬
. ‫و‬
‫المركزي‬
‫السجل‬
‫على قائمة‬
،‫تھم‬
‫أو رفاھي‬
‫السجل‬
‫، استعراض‬
‫األطفال‬
‫معنية ب‬
‫ال‬
‫األنشطة‬
‫تنظم‬
‫التي‬
‫والمحلية‬
‫والوالئية‬
‫االتحادية‬
‫الترخيص‬
‫وسلطات‬
‫األطفال‬
‫مع‬
‫التواصل‬
‫على‬
‫عملھم‬
‫ينطوي‬
‫المشاركة‬
‫أو‬
‫تراخيص‬
‫ال‬
‫على‬
‫الحصول‬
‫أو‬
،‫وظائف‬
‫بال‬
‫االلتحاق‬
‫على‬
‫قدرتك‬
‫على‬
‫المركزي‬
‫السجل‬
‫على قائمة‬
‫ك‬
‫اسم‬
‫وضع‬
‫وبالتالي قد يؤثر‬
.
‫المركزي‬
.
‫األطفال‬
‫مع‬
‫شمل التواصل‬
‫ت‬
‫التي‬
‫األنشطة‬
‫في‬
‫ھذه‬
‫على‬
‫الطعن‬
‫في‬
‫حقك‬
‫ما لم تستخدم‬
‫المركزي‬
‫السجل‬
‫قائمة‬
‫على‬
‫اسمك‬
‫وضع‬
‫سيتم‬
، ‫ف‬
‫المركزي‬
‫السجل‬
‫قائمة‬
‫على‬
‫بوضعك‬
‫كان قد تم التوصية‬
‫إذا‬
.‫، عند النظر في الطعن‬
‫القانون‬
‫به‬
‫يسمح‬
‫ما ب‬
‫إال‬
‫ألحد‬
‫اسمك‬
‫عن‬
‫الكشف‬
‫ولن يتم‬
.
‫نتائج‬
‫ال‬
‫على‬
‫الطعن‬
‫طلب‬
"
‫توقيع‬
‫خالل‬
‫من‬
‫على ھذه النتائج‬
‫الطعن‬
‫يمكنك‬
‫، ه‬
‫أو أھملت‬
‫طفل‬
‫معاملة‬
‫أسأت‬
‫قد‬
‫أنك‬
‫النتائج التي تشير إلى‬
‫مع‬
‫تختلف‬
‫كنت‬
‫إذا‬
‫عملية‬
‫ء في‬
‫ھذا اإلجرا‬
‫يبدأ‬
‫وس‬
.
‫النموذج‬
‫في‬
‫المذكور‬
‫العنوان‬
‫على‬
(
DFC
)
‫واألسر‬
‫األطفال‬
‫قسم‬
‫إلى‬
‫بالبريد‬
‫وإرساله‬
‫طيه‬
‫المرفق‬
"
‫اإلثبات‬
‫أدلة‬
‫نتائج‬
‫الطعن‬
‫تأجيل‬
‫يتم‬
‫أن‬
‫، ي ا‬
‫كتاب‬
،
‫أن تطلب‬
‫ا‬
‫أيض‬
‫بإمكانك‬
‫أنه‬
‫العلم‬
‫رجى‬
‫ي‬
.(
DFC
)
‫واألسر‬
‫األطفال‬
‫قسم‬
‫نتيجة‬
‫تغيير‬
‫إلى‬
‫تؤدي‬
‫أن‬
‫يمكن‬
‫التي‬
‫الطعن‬
‫إذا‬
. )
‫اإلھمال‬
‫أو‬
‫/ و‬
‫اءة‬
‫باإلس‬
‫أعاله‬
‫المذكورة‬
‫االدعاءات‬
‫ھذه‬
‫عن‬
‫الناشئة‬
‫الجنائية‬
‫لمحكمة‬
‫ا‬
‫إجراءات‬
‫إجراء من‬
‫أي‬
‫ما يؤول إليه‬
‫بانتظار‬
‫بك‬
‫الخاص‬
‫اإلعادة‬
‫تطلب‬
‫لم‬
‫إذا‬
.
‫إعادتھا‬
‫لتطلب‬
‫سنوات‬
‫خمس‬
‫خالل‬
(
DFC
)
‫واألسر‬
‫األطفال‬
‫إدارة‬
‫خطر‬
‫ت‬
‫تعين عليك أن‬
‫ي‬
،‫االستماع‬
‫جلسة‬
‫تأجيل‬
‫يتم‬
‫أن‬
‫طلبت‬
‫. ( ا‬
‫تلقائي‬
،‫وجدت‬
‫إن‬
،‫المركزي‬
‫السجل‬
‫نتائج‬
‫و‬
‫ت‬
‫اإلثبا‬
‫فسيتم تأييد نتائج أدلة‬
،‫سنوات‬
‫خمس‬
‫غضون‬
‫في‬
‫سيتم‬
. ‫و‬
‫الخاص بك‬
‫الطعن‬
‫في‬
‫النظر‬
‫يتم‬
‫أن‬
‫أجل‬
‫من‬
‫اإلخطار‬
‫ھذا‬
‫تاريخ‬
‫من‬
‫ا‬
‫يوم‬
(
30
)
‫ثالثين‬
‫غضون‬
‫في‬
‫طلبك‬
‫استالم‬
‫يتعين‬
‫أنه‬
‫مالحظة‬
‫يرجى‬
‫ه‬
‫ھذ‬
‫بنتائج‬
‫خطارك كتابي ا‬
‫إ‬
‫سيتم‬
. ‫و‬
‫لطلبك‬
(
DFC
)
‫واألسر‬
‫األطفال‬
‫قسم‬
‫استالم‬
‫تاريخ‬
‫من‬
‫ا‬
‫يوم‬
(
30
)
‫ثالثين‬
‫غضون‬
‫في‬
‫ة‬
‫الداخلي‬
‫مراجعة‬
‫ال‬
‫من‬
‫االنتھاء‬
‫. لك‬
‫مرضية‬
‫ليست‬
‫النتائج‬
‫كانت‬
‫إذا‬
‫لك‬
‫وفرة‬
‫المت‬
‫األخرى‬
‫الطعن‬
‫وإجراءات‬
‫جعة‬
‫المرا‬
،‫التقدير‬
‫خالص‬
‫مع‬
________
________________________________
:
‫إلكتروني‬
‫بريد‬
:
‫ھاتف‬
:
‫التحقيقات‬
‫قسم‬
/
‫االجتماعي‬
‫االخصائي‬