Form JD-CR-44RP "Pretrial Alcohol Education Program - Request for Reinstatement" - Connecticut (Polish)

This is a legal form that was released by the Connecticut Superior Court - a government authority operating within Connecticut.

The document is provided in Polish. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on October 1, 2016;
  • The latest edition provided by the Connecticut Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form JD-CR-44RP by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the Connecticut Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form JD-CR-44RP "Pretrial Alcohol Education Program - Request for Reinstatement" - Connecticut (Polish)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.8 / 5) 83 votes
STAN CONNECTICUT
PROŚBA O PRZYWRÓCENIE
SĄD WYŻSZY
PRZEDPROCESOWEGO PROGRAMU
ODDZIAŁ SĄDOWY
EDUKACJI ALKOHOLOWEJ
www.jud.ct.gov
JD-CR-44RP Rev. 10-16
C.G.S. § 54-56g
POWIADOMIENIE O ADA
Instrukcje dla Osoby Wypełniającej Podanie
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z Ustawą
1. Złóż oryginał podania w sekretariacie sądowym.
o Niepełnosprawnych (ADA). Jeżeli potrzebujesz racjonalnych
2. Prześlij kopię prokuratorowi.
udogodnień, w ramach ustawy ADA, skontaktuj się z
pracownikiem Oddziału Sądowego lub osobą na liście
kontaktów ds. ADA na stronie www.jud.ct.gov/ADA.
DO: Sądu Wyższego Stanu Connecticut
Adres Sądu
Numer Sprawy na Wokandzie
GA/JD
numer
Imię i Nazwisko Oskarżonego
Adres oskarżonego (numer, ulica, numer mieszkania, miejscowość oraz kod pocztowy)
Pseudonim/Nazwisko rodowe oskarżonego
Numer prawa jazdy kierowcy
Stan który
Numer telefonu oskarżonego
wydał prawo
jazdy
Wniesione zarzut(y)
Numer sprawy CMIS
Złożyłem wcześniej podanie o Program Edukacji Alkoholowej, i moje podanie zostało przyjęte. Program został mi przyznany ale nie
ukończyłem go pomyślnie, lub stwierdzono, że przestałem być podatny na terapię.
Obecnie proszę o przywrócenie Programu Edukacji Alkoholowej. Jeżeli program zostanie mi przyznany, rozumiem, że będę musiał wnieść
bezzwrotną opłatę za program w wysokości $175, jeżeli sąd nakaże mi udział w 10-sesyjnym programie interwencyjnym, lub $250, jeżeli
sąd nakaże mi udział w 15-sesyjnym programie interwencyjnym, z których to opłat nie będę zwolniony, chyba, że sąd znajdzie
wystarczający powód (powód dla którego nie powinienem musieć wnieść opłaty). Rozumiem, że jeżeli sąd nakaże mi udział w programie
leczenia uzależnień od używek, będę musiał również pokryć koszty przywrócenia mi programu, jeżeli takie koszty będą.
Data
Podpisano (Oskarżony)
Imię i Nazwisko Drukowanymi Literami
Potwierdzenie Kwalifikacji przez Oddział Sądowych Usług Wspomagających
Kwalifikuje się do przywrócenia
Nie kwalifikuje się do przywrócenia
Jeżeli przyznane, jest to pierwsze przywrócenie programu oskarżonemu.
Jeżeli przyznane, jest to drugie przywrócenie programu oskarżonemu.
Zaleca się 10 sesji
Zaleca się 15 sesji
Next court date
Zaleca się program leczenia uzależnień od używek
Podpisano (Personel Biura ds. Kaucji)
Imię i Nazwisko Drukowanymi Literami
Data
Nakaz Sądu
(zaznacz „X” wszystko co się dotyczy)
(Jeżeli podanie będzie odrzucone i nakazane zostanie odpieczętowanie dokumentacji, rozważ nakazanie usunięcia numeru telefonu oskarżonego.)
Prośba o przywrócenie programu jest odrzucona. Nakazuje się odpieczętowanie dokumentacji. Wprowadzona zostaje odpowiedź „nie
winny” na zarzuty, jeżeli wcześniej nie zostało to uczynione, a sprawa ma zostać bezzwłocznie włączona na listę procesową.
Prośba o przywrócenie programu jest przyjęta. Nakazuje się zapieczętowanie dokumentacji, a oskarżony odesłany jest do Oddziału
Sądowych Usług Wspomagających po skierowanie do Departamentu Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w celu umieszczenie w
stosownym programie interwencji przeciwalkoholowej na okres roku, lub licencjonowanym przez Stan programie leczenia uzależnień
od używek. Oskarżonemu nakazuje się bezzwłoczne rozpoczęcie programu.
Oskarżony ma wziąć udział w jednym spotkaniu z ofiarami wypadków.
Opłata za program wynosi
$175 (10 sesji)
$250 (15 sesji)
Oskarżonemu nakazuje się natychmiastowe wniesienie bezzwrotnej opłaty za program w sekretariacie sądowym.
Oskarżony jest zwolniony z opłaty za program po wykazaniu wystarczającego ku temu powodu.
Koszty programu leczenia uzależnień od używek:
Mają zostać pokryte przez oskarżonego.
Są zniesione po wykazaniu wystarczającego ku temu powodu.
Data Podpisu
Sprawa zostaje odroczona do (Data i godzina)
Podpisano (Sędzia lub Sekretarz Sądowy)
STAN CONNECTICUT
PROŚBA O PRZYWRÓCENIE
SĄD WYŻSZY
PRZEDPROCESOWEGO PROGRAMU
ODDZIAŁ SĄDOWY
EDUKACJI ALKOHOLOWEJ
www.jud.ct.gov
JD-CR-44RP Rev. 10-16
C.G.S. § 54-56g
POWIADOMIENIE O ADA
Instrukcje dla Osoby Wypełniającej Podanie
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z Ustawą
1. Złóż oryginał podania w sekretariacie sądowym.
o Niepełnosprawnych (ADA). Jeżeli potrzebujesz racjonalnych
2. Prześlij kopię prokuratorowi.
udogodnień, w ramach ustawy ADA, skontaktuj się z
pracownikiem Oddziału Sądowego lub osobą na liście
kontaktów ds. ADA na stronie www.jud.ct.gov/ADA.
DO: Sądu Wyższego Stanu Connecticut
Adres Sądu
Numer Sprawy na Wokandzie
GA/JD
numer
Imię i Nazwisko Oskarżonego
Adres oskarżonego (numer, ulica, numer mieszkania, miejscowość oraz kod pocztowy)
Pseudonim/Nazwisko rodowe oskarżonego
Numer prawa jazdy kierowcy
Stan który
Numer telefonu oskarżonego
wydał prawo
jazdy
Wniesione zarzut(y)
Numer sprawy CMIS
Złożyłem wcześniej podanie o Program Edukacji Alkoholowej, i moje podanie zostało przyjęte. Program został mi przyznany ale nie
ukończyłem go pomyślnie, lub stwierdzono, że przestałem być podatny na terapię.
Obecnie proszę o przywrócenie Programu Edukacji Alkoholowej. Jeżeli program zostanie mi przyznany, rozumiem, że będę musiał wnieść
bezzwrotną opłatę za program w wysokości $175, jeżeli sąd nakaże mi udział w 10-sesyjnym programie interwencyjnym, lub $250, jeżeli
sąd nakaże mi udział w 15-sesyjnym programie interwencyjnym, z których to opłat nie będę zwolniony, chyba, że sąd znajdzie
wystarczający powód (powód dla którego nie powinienem musieć wnieść opłaty). Rozumiem, że jeżeli sąd nakaże mi udział w programie
leczenia uzależnień od używek, będę musiał również pokryć koszty przywrócenia mi programu, jeżeli takie koszty będą.
Data
Podpisano (Oskarżony)
Imię i Nazwisko Drukowanymi Literami
Potwierdzenie Kwalifikacji przez Oddział Sądowych Usług Wspomagających
Kwalifikuje się do przywrócenia
Nie kwalifikuje się do przywrócenia
Jeżeli przyznane, jest to pierwsze przywrócenie programu oskarżonemu.
Jeżeli przyznane, jest to drugie przywrócenie programu oskarżonemu.
Zaleca się 10 sesji
Zaleca się 15 sesji
Next court date
Zaleca się program leczenia uzależnień od używek
Podpisano (Personel Biura ds. Kaucji)
Imię i Nazwisko Drukowanymi Literami
Data
Nakaz Sądu
(zaznacz „X” wszystko co się dotyczy)
(Jeżeli podanie będzie odrzucone i nakazane zostanie odpieczętowanie dokumentacji, rozważ nakazanie usunięcia numeru telefonu oskarżonego.)
Prośba o przywrócenie programu jest odrzucona. Nakazuje się odpieczętowanie dokumentacji. Wprowadzona zostaje odpowiedź „nie
winny” na zarzuty, jeżeli wcześniej nie zostało to uczynione, a sprawa ma zostać bezzwłocznie włączona na listę procesową.
Prośba o przywrócenie programu jest przyjęta. Nakazuje się zapieczętowanie dokumentacji, a oskarżony odesłany jest do Oddziału
Sądowych Usług Wspomagających po skierowanie do Departamentu Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w celu umieszczenie w
stosownym programie interwencji przeciwalkoholowej na okres roku, lub licencjonowanym przez Stan programie leczenia uzależnień
od używek. Oskarżonemu nakazuje się bezzwłoczne rozpoczęcie programu.
Oskarżony ma wziąć udział w jednym spotkaniu z ofiarami wypadków.
Opłata za program wynosi
$175 (10 sesji)
$250 (15 sesji)
Oskarżonemu nakazuje się natychmiastowe wniesienie bezzwrotnej opłaty za program w sekretariacie sądowym.
Oskarżony jest zwolniony z opłaty za program po wykazaniu wystarczającego ku temu powodu.
Koszty programu leczenia uzależnień od używek:
Mają zostać pokryte przez oskarżonego.
Są zniesione po wykazaniu wystarczającego ku temu powodu.
Data Podpisu
Sprawa zostaje odroczona do (Data i godzina)
Podpisano (Sędzia lub Sekretarz Sądowy)