Form JD-CR-167P "Notice of Application for Pretrial Alcohol Education Program" - Connecticut (Polish)

This is a legal form that was released by the Connecticut Judicial Branch - a government authority operating within Connecticut.

The document is provided in Polish. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on October 1, 2014;
  • The latest edition provided by the Connecticut Judicial Branch;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form JD-CR-167P by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the Connecticut Judicial Branch.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form JD-CR-167P "Notice of Application for Pretrial Alcohol Education Program" - Connecticut (Polish)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.8 / 5) 29 votes
WNIOSEK O PRZEDPROCESOWY
ODDZIAŁ SĄDOWY
PROGRAM EDUKACJI
STANU CONNECTICUT
ALKOHOLOWEJ
www.jud.ct.gov
JD-CR-167P New 10-14
Instrukcje dla Oskarżonego
C.G.S. § 54-56g, P.A. 14-110 § 1
1. Prześlij oryginał wniosku do ofiary jako List
Wartościowy (Registered Mail) lub Polecony
(Certified Mail).
2. Jedną kopię prześlij do Sekretariatu Sądowego.
3. Jedną kopię zatrzymaj do własnej dokumentacji.
(Imię, nazwisko, adres oraz kod pocztowy ofiary)
DO: Wyżej Wymienionej Ofiary
Od (Imię i nazwisko oskarżonego)
Adres oskarżonego (Numer, ulica oraz miejscowość)
Sąd Okręgowy lub Obszaru Geograficznego
Adres sądu
Zarzucane Oskarżonemu naruszenie(a) prawa drogowego lub jednostek pływających
Data i godzina rozprawy
Prokurator Stanowy (Imię, nazwisko oraz numer telefonu)
RANO / PO
POŁUDNIU
Wyżej wymieniony oskarżony złożył podanie o Przedprocesowy Program Edukacji Alkoholowej w oparciu o paragraf 54-56g Kodeksu Ogólnego
Stanu Connecticut. Oskarżonemu zarzuca się wyżej wymienione naruszenie(a) prawa drogowego lub jednostek pływających.
Jeżeli sąd rozpatrzy przychylnie wniosek, i pozwoli oskarżonemu na udział w Przedprocesowym Programie Edukacji Alkoholowej, sąd nakaże
aby oskarżony został odesłany do Wydziału Usług Zdrowia Psychicznego i Uzależnień, gdzie weźmie udział w programie interwencji
alkoholowej lub programie leczenia uzależnień od używek. Jeżeli oskarżony pomyślnie ukończy program interwencji alkoholowej lub leczenia
uzależnień od używek, sąd oddali zarzuty przeciwko oskarżonemu.
Jako ofiara wyżej wymienionych naruszeń prawa drogowego lub jednostek pływających, masz prawo do tego powiadomienia, oraz prawo do
wypowiedzenia się przed sądem na temat tego czy uważasz, że sąd powinien pozwolić oskarżonemu wziąć udział w Przedprocesowym
Programie Edukacji Alkoholowej.
Jeżeli sprzeciwiasz się wnioskowi oskarżonego (uważasz, że sąd nie powinien pozwolić oskarżonemu na udział w Przedprocesowym Programie
Edukacji Alkoholowej), możesz stawić się w wyżej wymienionym sądzie w dniu Daty Rozprawy o wyżej wymienionej godzinie, aby wypowiedzieć
się, dlaczego wniosek oskarżonego powinien zostać odrzucony.
Możesz skontaktować się telefonicznie z Prokuraturą, pod wyżej wymienionym numerem telefonu, przed Datą i Godziną postępowania, aby
dowiedzieć się czy data lub godzina nie zostały zmienione.
Data Podpisu (Miesiąc, dzień, rok)
Podpisano (Oskarżony)
Do Użytku Sądu
Data Złożenia
POWIADOMIENIE O ADA
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z Ustawą o Niepełnosprawnych
(ADA). Jeżeli potrzebujesz racjonalnych udogodnień, w ramach ustawy ADA, skontaktuj
się z sekretariatem sadowym lub osobą na liście kontaktów ds. ADA umieszczoną na
stronie www.jud.ct.gov/ADA.
Sygnatura Akt Sądu Wyższego
Powiadomienie o Wniosku o Przedprocesowy Program Edukacji Alkoholowej
WNIOSEK O PRZEDPROCESOWY
ODDZIAŁ SĄDOWY
PROGRAM EDUKACJI
STANU CONNECTICUT
ALKOHOLOWEJ
www.jud.ct.gov
JD-CR-167P New 10-14
Instrukcje dla Oskarżonego
C.G.S. § 54-56g, P.A. 14-110 § 1
1. Prześlij oryginał wniosku do ofiary jako List
Wartościowy (Registered Mail) lub Polecony
(Certified Mail).
2. Jedną kopię prześlij do Sekretariatu Sądowego.
3. Jedną kopię zatrzymaj do własnej dokumentacji.
(Imię, nazwisko, adres oraz kod pocztowy ofiary)
DO: Wyżej Wymienionej Ofiary
Od (Imię i nazwisko oskarżonego)
Adres oskarżonego (Numer, ulica oraz miejscowość)
Sąd Okręgowy lub Obszaru Geograficznego
Adres sądu
Zarzucane Oskarżonemu naruszenie(a) prawa drogowego lub jednostek pływających
Data i godzina rozprawy
Prokurator Stanowy (Imię, nazwisko oraz numer telefonu)
RANO / PO
POŁUDNIU
Wyżej wymieniony oskarżony złożył podanie o Przedprocesowy Program Edukacji Alkoholowej w oparciu o paragraf 54-56g Kodeksu Ogólnego
Stanu Connecticut. Oskarżonemu zarzuca się wyżej wymienione naruszenie(a) prawa drogowego lub jednostek pływających.
Jeżeli sąd rozpatrzy przychylnie wniosek, i pozwoli oskarżonemu na udział w Przedprocesowym Programie Edukacji Alkoholowej, sąd nakaże
aby oskarżony został odesłany do Wydziału Usług Zdrowia Psychicznego i Uzależnień, gdzie weźmie udział w programie interwencji
alkoholowej lub programie leczenia uzależnień od używek. Jeżeli oskarżony pomyślnie ukończy program interwencji alkoholowej lub leczenia
uzależnień od używek, sąd oddali zarzuty przeciwko oskarżonemu.
Jako ofiara wyżej wymienionych naruszeń prawa drogowego lub jednostek pływających, masz prawo do tego powiadomienia, oraz prawo do
wypowiedzenia się przed sądem na temat tego czy uważasz, że sąd powinien pozwolić oskarżonemu wziąć udział w Przedprocesowym
Programie Edukacji Alkoholowej.
Jeżeli sprzeciwiasz się wnioskowi oskarżonego (uważasz, że sąd nie powinien pozwolić oskarżonemu na udział w Przedprocesowym Programie
Edukacji Alkoholowej), możesz stawić się w wyżej wymienionym sądzie w dniu Daty Rozprawy o wyżej wymienionej godzinie, aby wypowiedzieć
się, dlaczego wniosek oskarżonego powinien zostać odrzucony.
Możesz skontaktować się telefonicznie z Prokuraturą, pod wyżej wymienionym numerem telefonu, przed Datą i Godziną postępowania, aby
dowiedzieć się czy data lub godzina nie zostały zmienione.
Data Podpisu (Miesiąc, dzień, rok)
Podpisano (Oskarżony)
Do Użytku Sądu
Data Złożenia
POWIADOMIENIE O ADA
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z Ustawą o Niepełnosprawnych
(ADA). Jeżeli potrzebujesz racjonalnych udogodnień, w ramach ustawy ADA, skontaktuj
się z sekretariatem sadowym lub osobą na liście kontaktów ds. ADA umieszczoną na
stronie www.jud.ct.gov/ADA.
Sygnatura Akt Sądu Wyższego
Powiadomienie o Wniosku o Przedprocesowy Program Edukacji Alkoholowej