Form JD-CR-153P "Notice of Application for Supervised Diversionary Program" - Connecticut (Polish)

This is a legal form that was released by the Connecticut Judicial Branch - a government authority operating within Connecticut.

The document is provided in Polish. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on May 1, 2011;
  • The latest edition provided by the Connecticut Judicial Branch;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form JD-CR-153P by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the Connecticut Judicial Branch.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form JD-CR-153P "Notice of Application for Supervised Diversionary Program" - Connecticut (Polish)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.7 / 5) 27 votes
Page background image
POWIADOMIENIE O WNIOSKU O
NADZOROWANY PROGRAM ZASTĘPCZY
STAN CONNECTICUT
ODDZIAŁ SĄDOWY
JD-CR-153P New 5-11
C.G.S § 54-56l, P.B. § 39-33
www.jud.ct.gov
(Imię, nazwisko, adres oraz kod pocztowy ofiary)
Instrukcje dla Działu Sądowych Usług
Wspomagających (CSSD)
1. Prześlij oryginał do ofiary jako List Wartościowy
(Registered Mail) lub Polecony (Certified Mail).
2. Jedną kopię prześlij do Sekretariatu Sądowego.
3. Jedną kopię zatrzymaj do dokumentacji CSSD.
(Zgiąć)
Do: Wyżej wymienionej Ofiary
Od (Imię i nazwisko Oskarżonego)
Adres Oskarżonego (Numer, ulica i miejscowość)
Sąd Okręgowy lub Obszaru Geograficznego
Adres sądu
Zarzucany(e) Oskarżonemu Czyn(y) Kryminalny(e) lub Naruszenia Prawa Drogowego
Data rozprawy sądowej
Funkcjonariusz CSSD
Numer telefonu
Godzina
RANO / PO
___
POŁUDNIU
Wyżej wymieniony oskarżony złożył wniosek o Nadzorowany
Jako „ofiara” powyższych czynów kryminalnych, lub
Program Zastępczy w oparciu o Paragraf 54-56/ Kodeksu
naruszeń Prawa Drogowego, masz prawo aby
Ogólnego Stanu Connecticut.
wypowiedzieć się na temat tego czy program powinien
zostać przyznany Oskarżonemu.
Oskarżonemu zarzuca się wyżej wymienione Czyny
Kryminalne, lub Naruszenia Prawa Drogowego.
Jeżeli masz jakiekolwiek obiekcje, możesz stawić się w
Sądzie w Dniu Rozprawy o powyżej wskazanej godzinie,
Jeżeli Sąd przyzna program Oskarżonemu, zostanie on/ona
aby wypowiedzieć się dlaczego uważasz, że program nie
skierowany(a) do Działu Sądowych Usług Wspomagających
powinien zostać przyznany.
(CSSD), który to będzie współpracował z Wydziałem Usług
Zdrowia Psychicznego i Uzależnień aby znaleźć miejsce dla
Możesz skontaktować się telefonicznie z funkcjonariuszem
Oskarżonego w programie zapewniającym stosowny nadzór,
CSSD pod wyżej wymienionym numerem telefonu, przed
leczenie oraz usługi. Jeżeli Oskarżony pomyślnie ukończy
Datą i Godziną postępowania, aby dowiedzieć się czy data
ten program, Sąd oddali zarzuty.
lub godzina nie zostały zmienione.
Data podpisu
Podpisano (Funkcjonariusz CSSD)
Do Wyłącznego Użytku Sądu
Powiadomienie o ADA
Data Złożenia
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z Ustawą o
Niepełnosprawnych (ADA). Jeżeli potrzebujesz udogodnień, w
ramach ustawy ADA, skontaktuj się z sądem pod wyżej
wymienionym numerem.
Sygnatura Akt Sądu Wyższego
POWIADOMIENIE O WNIOSKU O
NADZOROWANY PROGRAM ZASTĘPCZY
STAN CONNECTICUT
ODDZIAŁ SĄDOWY
JD-CR-153P New 5-11
C.G.S § 54-56l, P.B. § 39-33
www.jud.ct.gov
(Imię, nazwisko, adres oraz kod pocztowy ofiary)
Instrukcje dla Działu Sądowych Usług
Wspomagających (CSSD)
1. Prześlij oryginał do ofiary jako List Wartościowy
(Registered Mail) lub Polecony (Certified Mail).
2. Jedną kopię prześlij do Sekretariatu Sądowego.
3. Jedną kopię zatrzymaj do dokumentacji CSSD.
(Zgiąć)
Do: Wyżej wymienionej Ofiary
Od (Imię i nazwisko Oskarżonego)
Adres Oskarżonego (Numer, ulica i miejscowość)
Sąd Okręgowy lub Obszaru Geograficznego
Adres sądu
Zarzucany(e) Oskarżonemu Czyn(y) Kryminalny(e) lub Naruszenia Prawa Drogowego
Data rozprawy sądowej
Funkcjonariusz CSSD
Numer telefonu
Godzina
RANO / PO
___
POŁUDNIU
Wyżej wymieniony oskarżony złożył wniosek o Nadzorowany
Jako „ofiara” powyższych czynów kryminalnych, lub
Program Zastępczy w oparciu o Paragraf 54-56/ Kodeksu
naruszeń Prawa Drogowego, masz prawo aby
Ogólnego Stanu Connecticut.
wypowiedzieć się na temat tego czy program powinien
zostać przyznany Oskarżonemu.
Oskarżonemu zarzuca się wyżej wymienione Czyny
Kryminalne, lub Naruszenia Prawa Drogowego.
Jeżeli masz jakiekolwiek obiekcje, możesz stawić się w
Sądzie w Dniu Rozprawy o powyżej wskazanej godzinie,
Jeżeli Sąd przyzna program Oskarżonemu, zostanie on/ona
aby wypowiedzieć się dlaczego uważasz, że program nie
skierowany(a) do Działu Sądowych Usług Wspomagających
powinien zostać przyznany.
(CSSD), który to będzie współpracował z Wydziałem Usług
Zdrowia Psychicznego i Uzależnień aby znaleźć miejsce dla
Możesz skontaktować się telefonicznie z funkcjonariuszem
Oskarżonego w programie zapewniającym stosowny nadzór,
CSSD pod wyżej wymienionym numerem telefonu, przed
leczenie oraz usługi. Jeżeli Oskarżony pomyślnie ukończy
Datą i Godziną postępowania, aby dowiedzieć się czy data
ten program, Sąd oddali zarzuty.
lub godzina nie zostały zmienione.
Data podpisu
Podpisano (Funkcjonariusz CSSD)
Do Wyłącznego Użytku Sądu
Powiadomienie o ADA
Data Złożenia
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z Ustawą o
Niepełnosprawnych (ADA). Jeżeli potrzebujesz udogodnień, w
ramach ustawy ADA, skontaktuj się z sądem pod wyżej
wymienionym numerem.
Sygnatura Akt Sądu Wyższego