Form JD-CR-154P "Application for Supervised Diversionary Program" - Connecticut (Polish)

This is a legal form that was released by the Connecticut Superior Court - a government authority operating within Connecticut.

The document is provided in Polish. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on July 1, 2016;
  • The latest edition provided by the Connecticut Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form JD-CR-154P by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the Connecticut Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form JD-CR-154P "Application for Supervised Diversionary Program" - Connecticut (Polish)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.5 / 5) 98 votes
WNIOSEK O NADZOROWANY
STAN CONNECTICUT
SĄD WYŻSZY
PROGRAM ZASTĘPCZY
ODDZIAŁ SĄDOWY
JD-CR-154P
Rev. 7-16
C.G.S. § 54-56l; P.A. 16-167 § 46
www.jud.ct.gov
Instrukcje dla oskarżonego:
Powiadomienie o ADA
1. Wypełnij części Wniosek oraz Status Służby Wojskowej i złóż podpis na formularzu.
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie
2. Złóż oryginał w sekretariacie sądowym.
z Ustawą o Niepełnosprawnych (ADA). Jeżeli
3. Wyślij kopię do prokuratora (Prokuratora Stanowego) zajmującego się Twoją sprawą.
potrzebujesz racjonalnych udogodnień, w ramach
4. Jedną kopię zatrzymaj do własnej dokumentacji.
ustawy ADA, skontaktuj się z pracownikiem
Oddziału Sądowego, lub osobą na liście kontaktów
Powiadomienie dla Sekretarza: Utajnij akta wedle nakazu sądowego w oparciu oC.G.S. § 54-56l(c).
ds. ADA na stronie www.jud.ct.gov/ADA.
DO: Sądu Wyższego Stanu Connecticut
Sygnatura akt
Adres sądu
GA/JD
numer
Imię i nazwisko oskarżonego
Adres oskarżonego (Numer, ulica, numer mieszkania, miejscowość i kod pocztowy)
Pseudonim/Nazwisko rodowe oskarżonego
Numer telefonu oskarżonego
Numer sprawy CMIS
Wniesiony(e) zarzut(y)
Wniosek
Postawiono mi wyżej wymieniony(e) zarzut(y), który(e) nie jest(są) ciężkim(i) przewinieniem(ami) kryminalnym(i) lub drogowym(i), lecz za
który(e) mogę otrzymać karę więzienia. (Zaznacz „X” wszystko co się dotyczy.)
Jestem niepełnosprawny psychicznie, i mój psychiczny lub emocjonalny stan nie jest spowodowany wyłącznie nadużywaniem
substancji odurzających. Bez stosownej opieki oraz leczenia, mój psychiczny lub emocjonalny stan ma znaczący niekorzystny
wpływ na (mocno zaburza) moją zdolność funkcjonowania.
Jestem weteranem i cierpię na nadające się do leczenia zaburzenie psychiczne (zaburzenie które może być leczone).
Zostałem zwolniony w warunkach wykluczających zwolnienie karne z aktywnej służby wojskowej, wedle definicji w paragrafie
27-103 Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut.
Składam wniosek o Nadzorowany Program Zastępczy. Jeżeli mój wniosek zostanie rozpatrzony przychylnie, i program zostanie mi
przyznany, zgadzam się na to co następuje:
1. Jeżeli nie ukończę pomyślnie Nadzorowanego Programu Zastępczego, dam prokuraturze więcej czasu na ściganie mnie sądownie
(zrzekam się ustawy o przedawnieniu oraz prawa do bezzwłocznego procesu) w związku z powyższym(i) zarzutem(ami).
2. Wszystkie warunki które mogą zostać nałożone przez Dział Sądowych Usług Wspomagających (CSSD) w związku z moim
udziałem w Nadzorowanym Programie Zastępczym, włączając w to warunki dotyczące mojego udziału w spotkaniach, leczeniu
oraz sesjach Programu.
Rozumiem również, że nie będę mógł uczestniczyć w Nadzorowanym Programie Zastępczym, jeżeli:
1. Nie zakwalifikuję się do Przedprocesowego Przyspieszonego Programu Resocjalizacyjnego w oparciu o paragraf 54-56e (c)
Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut, chyba, że nie zakwalifikuję się do niego ze względu na to, że zakwalifikowałem się do
Programu Edukacyjnego o Przemocy w Rodzinie w oparciu o paragraf 46b-38c, i sąd stwierdził, że ze względu na okoliczności
mojej sprawy Nadzorowany Program Zastępczy jest dla mnie lepszy niż Program Edukacyjny o Przemocy w Rodzinie
2. Skorzystałem wcześniej już dwa razy z Nadzorowanego Programu Zastępczego.
Rozumiem również, że:
1. Sąd wyśle powiadomienie (poinformuje) każdą z ofiar wyżej wymienionego(ych) czynu(ów), że złożyłem wniosek o Nadzorowany
Program Zastępczy, i że każda ofiara będzie mogła wypowiedzieć się przed sądem na temat tego czy uważa, że program powinien
zostać mi przyznany.
2. Dział CSSD potwierdzi czy kwalifikuje się do tego programu, uzyska ocenę mojego stanu psychicznego, oraz ustali właściwy nadzór,
leczenie oraz dostępne dla mnie rodzaje usług. W tym przypadku, CSSD przygotuje plan mojego leczenia, i przekaże go sądowi.
3. Jeżeli mój wniosek zostanie rozpatrzony przychylnie, i przyznany zostanie mi Nadzorowany Program Zastępczy, sąd skieruje mnie
do działu CSSD, który to może współpracować z Wydziałem Usług Zdrowia Psychicznego i Uzależnień, Stanowym Wydziałem
Spraw Weteranów w Connecticut, lub Narodowym Wydziałem Spraw Weteranów, wtedy kiedy jest to stosowne, aby zapewnić mi
odpowiedni nadzór, leczenie, oraz usługi. Będę nadzorowany przez kuratora sądowego zajmującego się zredukowaną (mniejszą)
ilością spraw, i który to przeszedł specjalistyczne szkolenie w zakresie pracy z ludźmi ze schorzeniami psychicznymi.
4. Informacje na mój temat, oraz powodów mojego uczestnictwa w Nadzorowanym Programie Zastepczym, będą dostępne dla
stanowej oraz lokalnej policji przez pięć lat od momentu przyznania mi Programu, pomimo, że zarzuty za wyżej wymienione czyny
zostaną oddalone jeżeli pomyślnie ukończę Program
5. Szczegóły dotyczące mojego stanu psychicznego, lub emocjonalnego, lub problemów z nadużywaniem substancji odurzających,
mogą zostać ujawnione w sądzie, i mogą stać się częścią moich akt sądowych.
Zgadzam się aby dział CSSD uzyskał informacje na temat tego czy skorzystałem już wcześniej z Nadzorowanego Programu Zastępczego,
oraz czy kwalifikuję się do Przyspieszonego Przedprocesowego Programu Resocjalizacyjnego.
Ciąg dalszy na następnej stronie...
Strona 1 z 2
WNIOSEK O NADZOROWANY
STAN CONNECTICUT
SĄD WYŻSZY
PROGRAM ZASTĘPCZY
ODDZIAŁ SĄDOWY
JD-CR-154P
Rev. 7-16
C.G.S. § 54-56l; P.A. 16-167 § 46
www.jud.ct.gov
Instrukcje dla oskarżonego:
Powiadomienie o ADA
1. Wypełnij części Wniosek oraz Status Służby Wojskowej i złóż podpis na formularzu.
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie
2. Złóż oryginał w sekretariacie sądowym.
z Ustawą o Niepełnosprawnych (ADA). Jeżeli
3. Wyślij kopię do prokuratora (Prokuratora Stanowego) zajmującego się Twoją sprawą.
potrzebujesz racjonalnych udogodnień, w ramach
4. Jedną kopię zatrzymaj do własnej dokumentacji.
ustawy ADA, skontaktuj się z pracownikiem
Oddziału Sądowego, lub osobą na liście kontaktów
Powiadomienie dla Sekretarza: Utajnij akta wedle nakazu sądowego w oparciu oC.G.S. § 54-56l(c).
ds. ADA na stronie www.jud.ct.gov/ADA.
DO: Sądu Wyższego Stanu Connecticut
Sygnatura akt
Adres sądu
GA/JD
numer
Imię i nazwisko oskarżonego
Adres oskarżonego (Numer, ulica, numer mieszkania, miejscowość i kod pocztowy)
Pseudonim/Nazwisko rodowe oskarżonego
Numer telefonu oskarżonego
Numer sprawy CMIS
Wniesiony(e) zarzut(y)
Wniosek
Postawiono mi wyżej wymieniony(e) zarzut(y), który(e) nie jest(są) ciężkim(i) przewinieniem(ami) kryminalnym(i) lub drogowym(i), lecz za
który(e) mogę otrzymać karę więzienia. (Zaznacz „X” wszystko co się dotyczy.)
Jestem niepełnosprawny psychicznie, i mój psychiczny lub emocjonalny stan nie jest spowodowany wyłącznie nadużywaniem
substancji odurzających. Bez stosownej opieki oraz leczenia, mój psychiczny lub emocjonalny stan ma znaczący niekorzystny
wpływ na (mocno zaburza) moją zdolność funkcjonowania.
Jestem weteranem i cierpię na nadające się do leczenia zaburzenie psychiczne (zaburzenie które może być leczone).
Zostałem zwolniony w warunkach wykluczających zwolnienie karne z aktywnej służby wojskowej, wedle definicji w paragrafie
27-103 Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut.
Składam wniosek o Nadzorowany Program Zastępczy. Jeżeli mój wniosek zostanie rozpatrzony przychylnie, i program zostanie mi
przyznany, zgadzam się na to co następuje:
1. Jeżeli nie ukończę pomyślnie Nadzorowanego Programu Zastępczego, dam prokuraturze więcej czasu na ściganie mnie sądownie
(zrzekam się ustawy o przedawnieniu oraz prawa do bezzwłocznego procesu) w związku z powyższym(i) zarzutem(ami).
2. Wszystkie warunki które mogą zostać nałożone przez Dział Sądowych Usług Wspomagających (CSSD) w związku z moim
udziałem w Nadzorowanym Programie Zastępczym, włączając w to warunki dotyczące mojego udziału w spotkaniach, leczeniu
oraz sesjach Programu.
Rozumiem również, że nie będę mógł uczestniczyć w Nadzorowanym Programie Zastępczym, jeżeli:
1. Nie zakwalifikuję się do Przedprocesowego Przyspieszonego Programu Resocjalizacyjnego w oparciu o paragraf 54-56e (c)
Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut, chyba, że nie zakwalifikuję się do niego ze względu na to, że zakwalifikowałem się do
Programu Edukacyjnego o Przemocy w Rodzinie w oparciu o paragraf 46b-38c, i sąd stwierdził, że ze względu na okoliczności
mojej sprawy Nadzorowany Program Zastępczy jest dla mnie lepszy niż Program Edukacyjny o Przemocy w Rodzinie
2. Skorzystałem wcześniej już dwa razy z Nadzorowanego Programu Zastępczego.
Rozumiem również, że:
1. Sąd wyśle powiadomienie (poinformuje) każdą z ofiar wyżej wymienionego(ych) czynu(ów), że złożyłem wniosek o Nadzorowany
Program Zastępczy, i że każda ofiara będzie mogła wypowiedzieć się przed sądem na temat tego czy uważa, że program powinien
zostać mi przyznany.
2. Dział CSSD potwierdzi czy kwalifikuje się do tego programu, uzyska ocenę mojego stanu psychicznego, oraz ustali właściwy nadzór,
leczenie oraz dostępne dla mnie rodzaje usług. W tym przypadku, CSSD przygotuje plan mojego leczenia, i przekaże go sądowi.
3. Jeżeli mój wniosek zostanie rozpatrzony przychylnie, i przyznany zostanie mi Nadzorowany Program Zastępczy, sąd skieruje mnie
do działu CSSD, który to może współpracować z Wydziałem Usług Zdrowia Psychicznego i Uzależnień, Stanowym Wydziałem
Spraw Weteranów w Connecticut, lub Narodowym Wydziałem Spraw Weteranów, wtedy kiedy jest to stosowne, aby zapewnić mi
odpowiedni nadzór, leczenie, oraz usługi. Będę nadzorowany przez kuratora sądowego zajmującego się zredukowaną (mniejszą)
ilością spraw, i który to przeszedł specjalistyczne szkolenie w zakresie pracy z ludźmi ze schorzeniami psychicznymi.
4. Informacje na mój temat, oraz powodów mojego uczestnictwa w Nadzorowanym Programie Zastepczym, będą dostępne dla
stanowej oraz lokalnej policji przez pięć lat od momentu przyznania mi Programu, pomimo, że zarzuty za wyżej wymienione czyny
zostaną oddalone jeżeli pomyślnie ukończę Program
5. Szczegóły dotyczące mojego stanu psychicznego, lub emocjonalnego, lub problemów z nadużywaniem substancji odurzających,
mogą zostać ujawnione w sądzie, i mogą stać się częścią moich akt sądowych.
Zgadzam się aby dział CSSD uzyskał informacje na temat tego czy skorzystałem już wcześniej z Nadzorowanego Programu Zastępczego,
oraz czy kwalifikuję się do Przyspieszonego Przedprocesowego Programu Resocjalizacyjnego.
Ciąg dalszy na następnej stronie...
Strona 1 z 2
Status Służby Wojskowej
Czy kiedykolwiek służyłeś w Siłach Zbrojnych USA, włączając w to Gwardię Narodową Connecticut.
(Wedle definicji w paragrafie 27-103 Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut)?
Tak
Nie
Jeżeli kiedykolwiek odbyłeś służbę wojskową: (Zaznacz jedno znakiem „X”)
Jestem aktywnym członkiem sił zbrojnych.
Zostałem zwolniony ze służby wojskowej honorowo, lub w warunkach wykluczających zwolnienie karne.
Zostałem zwolniony karnie ze służby wojskowej.
Podpisując niniejszy formularz potwierdzam, że rozumiem wszystkie zawarte w nim informacje, i proszę o uczestnictwo w
Nadzorowanym Programie Zastępczym w oparciu o paragraf 54-56/ Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut.
Podpisano (Oskarżony)
Data podpisu
Przeczytałem powyższe
Za zgodą (Rodzica lub Opiekuna Prawnego)
informacje i je rozumiem.
Podpisano (Odpowiednio upoważniona osoba)
Wpisz swoje imię i nazwisko literami drukowanymi
Data podpisu
Przysięga
Oskarżony oświadczył pod karą za krzywoprzysięstwo w mojej obecności, odpowiednio wyznaczonej przez sekretarza i upoważnionej do
zaprzysięgania osoby, że uprzednio nie uczestniczył więcej niż raz w Nadzorowanym Programie Zastępczym utworzonym w oparciu o
paragraf 54-56l Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut.
Data podpisu
Podpisano (Zastępca Sekretarza Sądowego/ Odpowiednio upoważniona osoba)
Wpisz swoje imię i nazwisko literami drukowanymi
Pierwszy Nakaz Sądowy
(Zaznacz znakiem „X” wszystko co się dotyczy)
(Jeżeli wniosek zostanie odrzucony i zostanie wydany nakaz odtajnienia akt, rozważ usunięcie numeru telefonu oskarżonego.)
Wniosek został odrzucony.
Oskarżony został zaprzysiężony zgodnie z paragrafem 54-56/(c) Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut:
na sali sądowej
poza salą sądową przez osobę wyznaczoną przez sekretarza i odpowiednio upoważnioną do zaprzysięgania
Wniosek został rozpatrzony przychylnie. Sąd nakazuje aby akta sprawy zostały utajnione, i odsyła pozwanego do działu CSSD w
celu potwierdzenia tego czy się kwalifikuje, oraz dokonania oceny stanu zdrowia psychicznego oskarżonego. Prokurator Stanowy
dostarczy kopię raportu policyjnego do działu CSSD.
o godz
Sprawa jest odroczona do
.
(data)
(godzina)
Wpisz swoje imię i nazwisko literami drukowanymi
Data podpisu
Podpisano (Sędzia, Asystent Sekretarz)
JD-CR-154P Rev. 7-16
Strona 2 z 2
Page of 2