Form JD-CR-173P "Under 21 Motor Vehicle/Underage Drinking Program Application" - Connecticut (Polish)

This is a legal form that was released by the Connecticut Judicial Branch - a government authority operating within Connecticut.

The document is provided in Polish. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on October 1, 2017;
  • The latest edition provided by the Connecticut Judicial Branch;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form JD-CR-173P by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the Connecticut Judicial Branch.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form JD-CR-173P "Under 21 Motor Vehicle/Underage Drinking Program Application" - Connecticut (Polish)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.3 / 5) 10 votes
PODANIE O PROGRAM DLA NIELETNICH
STAN CONNECTICUT
(PONIŻEJ 21 ROKU) - SPOŻYWANIE
ODDZIAŁ SĄDOWY
ALKOHOLU I PROWADZENIE
DZIAŁ SĄDOWYCH USŁUG WSPOMAGAJĄCYCH
POJAZDÓW SILNIKOWYCH
www.jud.ct.gov
JD-CR-173P Rev. 10-17
C.G.S. § 54-56p;
P.A. 17-48 § 17, P.A. 17-79 § 15, P.A. 17-99 § 39
Powiadomienie o ADA
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z
Instrukcje dla Osoby Wypełniającej to Podanie
Ustawą
o
Niepełnosprawnych
(ADA).
Jeżeli
1. Wypełnij i podpisz Podanie.
potrzebujesz
racjonalnych
udogodnień,
w
ramach
ustawy ADA, skontaktuj się z sekretariatem sądowym
2. Oryginał złóż w Sekretariacie Sądowym, i jedną kopię zatrzymaj do własnej dokumentacji.
lub osobą na liście kontaktów ds. ADA umieszczoną na
3. Wyślij jedną kopię do prokuratora (Prokuratora Stanowego zajmującego się Twoją sprawą).
stronie www.jud.ct.gov/ADA.
DO: Sądu Wyższego Stanu Connecticut
Adres sądu
Sygnatura akt
GA/JD
numer
Imię i nazwisko oskarżonego
Adres oskarżonego (Numer, ulica, numer mieszkania, miejscowość i kod pocztowy)
Numer telefonu oskarżonego
Numer prawa jazdy kierowcy
Stan który
Pseudonim/Nazwisko rodowe oskarżonego
wydał prawo
jazdy
Wniesiony(e) zarzut(y)
Został(y) wniesiony(e) przeciwko mnie wyżej wymieniony(e) zarzut(y), i proszę o przyznanie mi Programu dla Nieletnich
(Poniżej 21 roku) - Spożywanie Alkoholu i Prowadzenie Pojazdów Silnikowych. Zgadzam się z następującymi oświadczeniami:
1. Miałem mniej niż dwadzieścia jeden (21) lat w momencie dopuszczenia się wyżej wymienionego(ych) przestępstw(a).
2. Jestem oskarżony o jedno z poniższych: naruszenie prawa przy użyciu pojazdu silnikowego, lub naruszenie paragrafu
30-88a, 30-89a, lub 30-89(a) lub (b) Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut.
3. Jeżeli jestem oskarżony o naruszenie prawa przy użyciu pojazdu silnikowego, nie byłem w posiadaniu komercyjnego prawa jazdy,
pozwolenia na kurs komercyjnego kierowcy, i nie prowadziłem komercyjnego pojazdu silnikowego w momencie naruszenia.
4. Nie jestem oskarżony o naruszenie prawa przy użyciu pojazdu silnikowego które spowodowało poważne obrażenia lub śmierć.
5. Nie jestem oskarżony o złamanie paragrafu 14-227a, 14-227g, lub 14-296aa Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut.
6. Jeżeli jestem oskarżony o naruszenie prawa przy użyciu pojazdu silnikowego, sklasyfikowane jako przestępstwo ciężkie,
istnieje ważny powód ku temu aby program ten został mi przyznany.
7. Nigdy wcześniej nie skorzystałem z tego programu.
8. Udam się na jedno (1) forum (spotkanie) w ciągu dziewięciu miesięcy od momentu przyznania mi programu przez sąd,
aby wysłuchać ofiar które ucierpiały wskutek picia alkoholu przez nieletnich, jazdy po pijanemu, rozproszonej jazdy, lub
innych naruszeń prawa przy użyciu pojazdu silnikowego.
Zgadzam się aby Dział Sądowych Usług Wspomagających (CSSD) uzyskał informacje na temat tego czy kiedykolwiek wcześniej
taki program został mi już przyznany, tak aby CSSD mógł poinformować sąd czy kwalifikuję się do tego programu.
Podpisując niniejszy formularz potwierdzam, że rozumiem wszystkie zawarte w nim informacje, i proszę o uczestnictwo w
Programie dla Nieletnich (Poniżej 21 roku) - Spożywanie Alkoholu i Prowadzenie Pojazdów Silnikowych, w oparciu o paragraf
54-56p Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut.
Data Podpisu
Podpisano (Rodzic lub Opiekun jeżeli
Podpisano (Oskarżony)
Przeczytałem podanie w
wnioskodawca nie ukończył 18 lat)
całości i rozumiem je.
Pierwszy Nakaz Sądowy
Wniosek został odrzucony.
Sprawa rozpatrzenia podania jest odroczona do poniżej wymienionego dnia, i odsyła się oskarżonego do CSSD w celu
ustalenia, czy się kwalifikuje
Sprawa Odroczona do (Data i godzina)
Podpisano (Sędzia, Sędzia Magistracki, Asystent Sekretarz)
Data Podpisu
PODANIE O PROGRAM DLA NIELETNICH
STAN CONNECTICUT
(PONIŻEJ 21 ROKU) - SPOŻYWANIE
ODDZIAŁ SĄDOWY
ALKOHOLU I PROWADZENIE
DZIAŁ SĄDOWYCH USŁUG WSPOMAGAJĄCYCH
POJAZDÓW SILNIKOWYCH
www.jud.ct.gov
JD-CR-173P Rev. 10-17
C.G.S. § 54-56p;
P.A. 17-48 § 17, P.A. 17-79 § 15, P.A. 17-99 § 39
Powiadomienie o ADA
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z
Instrukcje dla Osoby Wypełniającej to Podanie
Ustawą
o
Niepełnosprawnych
(ADA).
Jeżeli
1. Wypełnij i podpisz Podanie.
potrzebujesz
racjonalnych
udogodnień,
w
ramach
ustawy ADA, skontaktuj się z sekretariatem sądowym
2. Oryginał złóż w Sekretariacie Sądowym, i jedną kopię zatrzymaj do własnej dokumentacji.
lub osobą na liście kontaktów ds. ADA umieszczoną na
3. Wyślij jedną kopię do prokuratora (Prokuratora Stanowego zajmującego się Twoją sprawą).
stronie www.jud.ct.gov/ADA.
DO: Sądu Wyższego Stanu Connecticut
Adres sądu
Sygnatura akt
GA/JD
numer
Imię i nazwisko oskarżonego
Adres oskarżonego (Numer, ulica, numer mieszkania, miejscowość i kod pocztowy)
Numer telefonu oskarżonego
Numer prawa jazdy kierowcy
Stan który
Pseudonim/Nazwisko rodowe oskarżonego
wydał prawo
jazdy
Wniesiony(e) zarzut(y)
Został(y) wniesiony(e) przeciwko mnie wyżej wymieniony(e) zarzut(y), i proszę o przyznanie mi Programu dla Nieletnich
(Poniżej 21 roku) - Spożywanie Alkoholu i Prowadzenie Pojazdów Silnikowych. Zgadzam się z następującymi oświadczeniami:
1. Miałem mniej niż dwadzieścia jeden (21) lat w momencie dopuszczenia się wyżej wymienionego(ych) przestępstw(a).
2. Jestem oskarżony o jedno z poniższych: naruszenie prawa przy użyciu pojazdu silnikowego, lub naruszenie paragrafu
30-88a, 30-89a, lub 30-89(a) lub (b) Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut.
3. Jeżeli jestem oskarżony o naruszenie prawa przy użyciu pojazdu silnikowego, nie byłem w posiadaniu komercyjnego prawa jazdy,
pozwolenia na kurs komercyjnego kierowcy, i nie prowadziłem komercyjnego pojazdu silnikowego w momencie naruszenia.
4. Nie jestem oskarżony o naruszenie prawa przy użyciu pojazdu silnikowego które spowodowało poważne obrażenia lub śmierć.
5. Nie jestem oskarżony o złamanie paragrafu 14-227a, 14-227g, lub 14-296aa Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut.
6. Jeżeli jestem oskarżony o naruszenie prawa przy użyciu pojazdu silnikowego, sklasyfikowane jako przestępstwo ciężkie,
istnieje ważny powód ku temu aby program ten został mi przyznany.
7. Nigdy wcześniej nie skorzystałem z tego programu.
8. Udam się na jedno (1) forum (spotkanie) w ciągu dziewięciu miesięcy od momentu przyznania mi programu przez sąd,
aby wysłuchać ofiar które ucierpiały wskutek picia alkoholu przez nieletnich, jazdy po pijanemu, rozproszonej jazdy, lub
innych naruszeń prawa przy użyciu pojazdu silnikowego.
Zgadzam się aby Dział Sądowych Usług Wspomagających (CSSD) uzyskał informacje na temat tego czy kiedykolwiek wcześniej
taki program został mi już przyznany, tak aby CSSD mógł poinformować sąd czy kwalifikuję się do tego programu.
Podpisując niniejszy formularz potwierdzam, że rozumiem wszystkie zawarte w nim informacje, i proszę o uczestnictwo w
Programie dla Nieletnich (Poniżej 21 roku) - Spożywanie Alkoholu i Prowadzenie Pojazdów Silnikowych, w oparciu o paragraf
54-56p Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut.
Data Podpisu
Podpisano (Rodzic lub Opiekun jeżeli
Podpisano (Oskarżony)
Przeczytałem podanie w
wnioskodawca nie ukończył 18 lat)
całości i rozumiem je.
Pierwszy Nakaz Sądowy
Wniosek został odrzucony.
Sprawa rozpatrzenia podania jest odroczona do poniżej wymienionego dnia, i odsyła się oskarżonego do CSSD w celu
ustalenia, czy się kwalifikuje
Sprawa Odroczona do (Data i godzina)
Podpisano (Sędzia, Sędzia Magistracki, Asystent Sekretarz)
Data Podpisu