Form JD-CR-9P "Application for Accelerated Pretrial Rehabilitation" - Connecticut (Polish)

This is a legal form that was released by the Connecticut Superior Court - a government authority operating within Connecticut.

The document is provided in Polish. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on October 1, 2016;
  • The latest edition provided by the Connecticut Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form JD-CR-9P by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the Connecticut Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form JD-CR-9P "Application for Accelerated Pretrial Rehabilitation" - Connecticut (Polish)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.3 / 5) 54 votes
WNIOSEK O PRZEDPROCESOWY PRZYSPIESZONY
STAN CONNECTICUT
SĄD WYŻSZY
PROGRAM RESOCJALIZACYJNY
ODDZIAŁ SĄDOWY
Uakt. 10-16
JD-CR-9P
C.G.S. § 54-56e; P.A. 16-126 § 32; P.B. § 39-33
www.jud.ct.gov
Instrukcje dla Osoby Wypełniającej Wniosek
1. Wypełnij Wniosek oraz części dot. Statusu Służby Wojskowej na formularzu i złóż podpis.
Powiadomienie o ADA
Zostaw oryginał formularza w Sekretariacie Sądowym, i zatrzymaj kopię do własnej dokumentacji
.
.
2
Wyślij kopię do prokuratora (Prokuratora Stanowego zajmującego się Twoją sprawą).
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z
.
3
Należy dołączyć opłatę $35.00 za rozpatrzenie wniosku, lub wniosek o zniesienie opłaty.
Ustawą
o
Niepełnosprawnych
(ADA).
Jeżeli
.
4
potrzebujesz racjonalnych udogodnień, w ramach
Instrukcje dla Sekretarza
ustawy ADA, skontaktuj się z sekretarzem sądowym
1. Utajnij akta zgodnie z nakazem sądu w oparciu o C.G.S. § 54-56e.
lub osobą na liście kontaktów ds. ADA na stronie
2. Wyślij kopię wniosku do CSSD.
www.jud.ct.gov/ADA.
DO: Sądu Wyższego Stanu Connecticut
Numer GA/JD
Sygnatura Akt
Adres sądu
Imię i nazwisko oskarżonego
Adres oskarżonego (Numer, ulica, numer mieszkania, miejscowość i kod pocztowy)
Pseudonim/Nazwisko rodowe oskarżonego
Numer telefonu oskarżonego
Numer sprawy CMIS
Postawiony(e) zarzut(y)
Wniosek
Postawiono mi powyższy(e) zarzut(y), i ubiegam się o Przedprocesowy Przyśpieszony Program Resocjalizacyjny.
Zgadzam się z tym co następuje:
Za wysunięty(e) zarzut(y) grozi mi kara pozbawienia wolności. Zarzut(y) nie jest(są):
.
1
(A) ciężkim przestępstwem klasy A;
(B) ciężkim przestępstwem klasy B, z wyjątkiem naruszenia paragrafu 53a-122(a)(1),(2) lub (3) Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut niezwiązanego z
użyciem, próbą użycia, lub groźbą użycia siły fizycznej przeciwko drugiej osobie, lub naruszenia paragrafu 53a-122(a)(4) niezwiązanego z użyciem,
próbą użycia lub groźbą użycia siły fizycznej przeciwko drugiej osobie i osoba dopuszczająca się naruszenia nie jest funkcjonariuszem publicznym
ani pracownikiem stanowym lub miejskim, według definicji tych pojęć w paragrafie 1-110;
(C) naruszeniem paragrafu(ów) 9-359, 9-359a, 14-227a, 53-21(a)(2), 53a-56b, 53a-60(a)(6), 53a-60d, 53a-70, 53a-70a, 53a-70b, 53a-71 (oprócz tego
co przewidziane w paragrafie 54-56e(c)(5)), 53a-72a, 53a-72b, 53a-90a, 53a-196e, or 53a-196f Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut;
(D) przestępstwem ani wykroczeniem związanym z pojazdem mechanicznym który spowodował czyjąś śmierć;
(E) przestępstwem przemocy w rodzinie według definicji w paragrafie 46b-38a Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut jeżeli;
(i) kwalifikuję się na program edukacyjny przeciwko przemocy w rodzinie w oparciu o paragraf 46b-36c, lub
(ii) skorzystałem już z programu edukacyjnego przeciwko przemocy w rodzinie;
(F) naruszeniem paragrafu 21a-267 lub 21a-279 Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut jeżeli:
(i)
) kwalifikuję się na przedprocesowy program edukacji narkotykowej i prac społecznych w oparciu o paragraf 54-56i Kodeksu Ogólnego Stanu
Connecticut; lub
(ii)
korzystałem już z przedprocesowego programu edukacji narkotykowej lub przedprocesowego programu edukacji narkotykowej i prac społecznych;
(G) wykroczeniem drogowym podczas dopuszczenia się którego:
(i) prowadziłem pojazd ciężarowy według definicji w paragrafie 14-1 Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut, lub
(ii) posiadałem zawodowe prawo jazdy lub pozwolenie na kurs dla zawodowego kierowcy; lub
(H) naruszeniem paragrafu 53a-122 lub 53a-123(a)(4) podczas gdy byłem usługodawcą lub sprzedawcą uczestniczącym w stanowym programie Medicaid.
Jeżeli postawiony(e) mi zarzut(y) jest(są) ciężkim przestępstwem klasy C, lub naruszeniem paragrafu 53a-71(a)(1) Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut, w
.
2
przypadku gdy nie byłem starszy o więcej niż cztery lata od drugiej osoby, istnieje istotny powód aby mój wniosek został rozpatrzony przychylnie.
Nigdy nie byłem skazany za przestępstwo lub naruszenie paragrafu 14-196, 14-215(c), 14-222a, 14-224(a), 14-224(b)(1), lub 14-227a Kodeksu Ogólnego
.
3
Stanu Connecticut, lub naruszenie paragrafu 1 lub paragrafu 2(a)(1) lub (2) Ustawy Publicznej 16-126.
Daję prokuraturze więcej czasu na ściganie mnie sądownie (zrzekam się ustawy o przedawnieniu oraz prawa do niezwłocznego procesu) w związku z
.
4
powyższym(i) zarzutem(ami), jeżeli nie ukończę pomyślnie tego programu.
.
Powiadomię osobę(y) poszkodowaną(e) o niniejszym wniosku aby miała(y) ona(one) okazję wyrazić swoje zdanie na jego temat przed sądem.
5
Jeżeli sąd przychyli się do mojego wniosku, zgadzam się aby wszystkie dowody fizyczne trzymane przez policję mogły zostać zwrócone prawnemu
.
6
właścicielowi, jeżeli tak zadecyduje Sąd, przed zakończeniem sprawy. Również zgadzam się, jeżeli ostatecznie w sprawie będzie musiał się odbyć proces,
aby dowody drugorzędne, takie jak zdjęcia dowodów fizycznych, mogły być dopuszczone zamiast dowodów fizycznych.
.
Jeżeli sąd przychyli się do mojego wniosku, zapłacę $100 za udział w programie, lub, jeżeli będę musiał uczestniczyć w Programie Zastępczym dot. Zbrodni
7
Motywowanych Nienawiścią, zapłacę $425 chyba że, nie będę w stanie zapłacić lub będę ubogi, złożę w sądzie oświadczenie pod przysięgą odnośnie mojej
sytuacji finansowej, i Sąd być może zwolni mnie z opłaty jeżeli uzna, że nie jestem w stanie wnieść opłaty $100 lub $425 za program, lub jestem ubogi.
(Zaznacz jedno znakiem „X”)
Zamierzam oświadczyć, że nie jestem w stanie zapłacić lub jestem ubogi.
Zamierzam zapłacić $100 za program, lub $425 za program, jeżeli sąd tak nakaże.
Do Wyłącznego Użytku Sądu
Data Złożenia
Ciąg dalszy na następnej stronie...
Strona 1 z 2
WNIOSEK O PRZEDPROCESOWY PRZYSPIESZONY
STAN CONNECTICUT
SĄD WYŻSZY
PROGRAM RESOCJALIZACYJNY
ODDZIAŁ SĄDOWY
Uakt. 10-16
JD-CR-9P
C.G.S. § 54-56e; P.A. 16-126 § 32; P.B. § 39-33
www.jud.ct.gov
Instrukcje dla Osoby Wypełniającej Wniosek
1. Wypełnij Wniosek oraz części dot. Statusu Służby Wojskowej na formularzu i złóż podpis.
Powiadomienie o ADA
Zostaw oryginał formularza w Sekretariacie Sądowym, i zatrzymaj kopię do własnej dokumentacji
.
.
2
Wyślij kopię do prokuratora (Prokuratora Stanowego zajmującego się Twoją sprawą).
Oddział Sądowy Stanu Connecticut działa zgodnie z
.
3
Należy dołączyć opłatę $35.00 za rozpatrzenie wniosku, lub wniosek o zniesienie opłaty.
Ustawą
o
Niepełnosprawnych
(ADA).
Jeżeli
.
4
potrzebujesz racjonalnych udogodnień, w ramach
Instrukcje dla Sekretarza
ustawy ADA, skontaktuj się z sekretarzem sądowym
1. Utajnij akta zgodnie z nakazem sądu w oparciu o C.G.S. § 54-56e.
lub osobą na liście kontaktów ds. ADA na stronie
2. Wyślij kopię wniosku do CSSD.
www.jud.ct.gov/ADA.
DO: Sądu Wyższego Stanu Connecticut
Numer GA/JD
Sygnatura Akt
Adres sądu
Imię i nazwisko oskarżonego
Adres oskarżonego (Numer, ulica, numer mieszkania, miejscowość i kod pocztowy)
Pseudonim/Nazwisko rodowe oskarżonego
Numer telefonu oskarżonego
Numer sprawy CMIS
Postawiony(e) zarzut(y)
Wniosek
Postawiono mi powyższy(e) zarzut(y), i ubiegam się o Przedprocesowy Przyśpieszony Program Resocjalizacyjny.
Zgadzam się z tym co następuje:
Za wysunięty(e) zarzut(y) grozi mi kara pozbawienia wolności. Zarzut(y) nie jest(są):
.
1
(A) ciężkim przestępstwem klasy A;
(B) ciężkim przestępstwem klasy B, z wyjątkiem naruszenia paragrafu 53a-122(a)(1),(2) lub (3) Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut niezwiązanego z
użyciem, próbą użycia, lub groźbą użycia siły fizycznej przeciwko drugiej osobie, lub naruszenia paragrafu 53a-122(a)(4) niezwiązanego z użyciem,
próbą użycia lub groźbą użycia siły fizycznej przeciwko drugiej osobie i osoba dopuszczająca się naruszenia nie jest funkcjonariuszem publicznym
ani pracownikiem stanowym lub miejskim, według definicji tych pojęć w paragrafie 1-110;
(C) naruszeniem paragrafu(ów) 9-359, 9-359a, 14-227a, 53-21(a)(2), 53a-56b, 53a-60(a)(6), 53a-60d, 53a-70, 53a-70a, 53a-70b, 53a-71 (oprócz tego
co przewidziane w paragrafie 54-56e(c)(5)), 53a-72a, 53a-72b, 53a-90a, 53a-196e, or 53a-196f Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut;
(D) przestępstwem ani wykroczeniem związanym z pojazdem mechanicznym który spowodował czyjąś śmierć;
(E) przestępstwem przemocy w rodzinie według definicji w paragrafie 46b-38a Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut jeżeli;
(i) kwalifikuję się na program edukacyjny przeciwko przemocy w rodzinie w oparciu o paragraf 46b-36c, lub
(ii) skorzystałem już z programu edukacyjnego przeciwko przemocy w rodzinie;
(F) naruszeniem paragrafu 21a-267 lub 21a-279 Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut jeżeli:
(i)
) kwalifikuję się na przedprocesowy program edukacji narkotykowej i prac społecznych w oparciu o paragraf 54-56i Kodeksu Ogólnego Stanu
Connecticut; lub
(ii)
korzystałem już z przedprocesowego programu edukacji narkotykowej lub przedprocesowego programu edukacji narkotykowej i prac społecznych;
(G) wykroczeniem drogowym podczas dopuszczenia się którego:
(i) prowadziłem pojazd ciężarowy według definicji w paragrafie 14-1 Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut, lub
(ii) posiadałem zawodowe prawo jazdy lub pozwolenie na kurs dla zawodowego kierowcy; lub
(H) naruszeniem paragrafu 53a-122 lub 53a-123(a)(4) podczas gdy byłem usługodawcą lub sprzedawcą uczestniczącym w stanowym programie Medicaid.
Jeżeli postawiony(e) mi zarzut(y) jest(są) ciężkim przestępstwem klasy C, lub naruszeniem paragrafu 53a-71(a)(1) Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut, w
.
2
przypadku gdy nie byłem starszy o więcej niż cztery lata od drugiej osoby, istnieje istotny powód aby mój wniosek został rozpatrzony przychylnie.
Nigdy nie byłem skazany za przestępstwo lub naruszenie paragrafu 14-196, 14-215(c), 14-222a, 14-224(a), 14-224(b)(1), lub 14-227a Kodeksu Ogólnego
.
3
Stanu Connecticut, lub naruszenie paragrafu 1 lub paragrafu 2(a)(1) lub (2) Ustawy Publicznej 16-126.
Daję prokuraturze więcej czasu na ściganie mnie sądownie (zrzekam się ustawy o przedawnieniu oraz prawa do niezwłocznego procesu) w związku z
.
4
powyższym(i) zarzutem(ami), jeżeli nie ukończę pomyślnie tego programu.
.
Powiadomię osobę(y) poszkodowaną(e) o niniejszym wniosku aby miała(y) ona(one) okazję wyrazić swoje zdanie na jego temat przed sądem.
5
Jeżeli sąd przychyli się do mojego wniosku, zgadzam się aby wszystkie dowody fizyczne trzymane przez policję mogły zostać zwrócone prawnemu
.
6
właścicielowi, jeżeli tak zadecyduje Sąd, przed zakończeniem sprawy. Również zgadzam się, jeżeli ostatecznie w sprawie będzie musiał się odbyć proces,
aby dowody drugorzędne, takie jak zdjęcia dowodów fizycznych, mogły być dopuszczone zamiast dowodów fizycznych.
.
Jeżeli sąd przychyli się do mojego wniosku, zapłacę $100 za udział w programie, lub, jeżeli będę musiał uczestniczyć w Programie Zastępczym dot. Zbrodni
7
Motywowanych Nienawiścią, zapłacę $425 chyba że, nie będę w stanie zapłacić lub będę ubogi, złożę w sądzie oświadczenie pod przysięgą odnośnie mojej
sytuacji finansowej, i Sąd być może zwolni mnie z opłaty jeżeli uzna, że nie jestem w stanie wnieść opłaty $100 lub $425 za program, lub jestem ubogi.
(Zaznacz jedno znakiem „X”)
Zamierzam oświadczyć, że nie jestem w stanie zapłacić lub jestem ubogi.
Zamierzam zapłacić $100 za program, lub $425 za program, jeżeli sąd tak nakaże.
Do Wyłącznego Użytku Sądu
Data Złożenia
Ciąg dalszy na następnej stronie...
Strona 1 z 2
Status Służby Wojskowej
Czy kiedykolwiek odbywałeś służbę w Siłach Zbrojnych USA, włączając w to Gwardię Narodową Connecticut (według definicji
w paragrafie 27-103 Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut)?
Tak
Nie
Jeżeli kiedykolwiek odbywałeś służbę wojskową: (Zaznacz jedno znakiem „X”)
Jestem aktywnym członkiem sił zbrojnych.
Zostałem zwolniony ze służby wojskowej honorowo lub w warunkach wykluczających zwolnienie karne.
Zostałem karnie zwolniony ze służby wojskowej.
Podpisując ten formularz, potwierdzam że rozumiem wszystkie zawarte w nim informacje, i proszę o uczestnictwo w Przedprocesowym
Przyśpieszonym Programie Resocjalizacyjnym w oparciu o paragraf 54-56e Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut.
Podpisano (Oskarżony)
Data podpisu
Przeczytałem i rozumiem
Za zgodą (Rodzica lub Opiekuna Prawnego)
powyższe informacje.
Podpisano (Odpowiednio upoważniona osoba)
Wpisz imię i nazwisko drukowanymi literami
Data podpisu
Przysięga
Oskarżony oświadczył pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo w mojej obecności, należycie wyznaczonej przez sekretarza sądowego
osoby uprawnionej do zaprzysięgania, że nigdy wcześniej nie korzystał z tego programu, że korzystał z programu tylko raz za wykroczenie
lub naruszenie związane z pojazdem mechanicznym za które groziło nie więcej niż 1 rok pozbawienia wolności, i upłynęło co najmniej 10
lat od oddalenia tamtych zarzutów, lub jest weteranem (osobą nie karnie zwolnioną ze służby wojskowej zgodnie z definicją w paragrafie
27-103 Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut), i poprzednio korzystał z niniejszego programu tylko raz.
Data podpisu
Podpisano (Asystent Sekretarz/ Odpowiednio upoważniona osoba)
Wpisz imię i nazwisko drukowanymi literami
Pierwszy Nakaz Sądowy
Wniosek jest odrzucony.
Oskarżony złożył przysięgę zgodnie z paragrafem 54-56e Kodeksu Ogólnego Stanu Connecticut (Zaznacz jedno znakiem „X”):
Na sali sądowej.
Poza salą sądową w obecności osoby wyznaczonej przez sekretarza i odpowiednio uprawnionej do zaprzysięgania.
Posiedzenie sądowe w sprawie wniosku jest przełożone na termin wyznaczony poniżej, i oskarżony zostaje skierowany do Działu Sądowych
Usług Wspomagających w celu ustalenia czy się kwalifikuje oraz potwierdzenia braku środków lub ubóstwa jeżeli oskarżony złożył oświadczenie,
że nie stać go na uiszczenie opłaty, lub że jest ubogi. Oskarżony musi również powiadomić drogą pocztową ofiarę(y) jego czynu(ów)
przestępczego(ych), o możliwości wypowiedzenia się w sądzie na temat tego czy wniosek powinien zostać rozpatrzony przychylnie.
Powiadomienie musi zostać wysłane na formularzu JD-CR-10 jako list wartościowy (Registered) lub poleconym (Certified) nie później niż w
poniższym Dniu Powiadomienia.
Sąd nakazuje aby kartoteka została utajniona.
Data i godzina rozprawy
Data
Podpisano (Sędzia lub Asystent Sekretarz)
Data podpisu
powiadomienia
JD-CR-9P Uakt. 10-16
Strona 2 z 2
Page of 2