"Used Car Consumer Bill of Rights" - New York City (Polish)

This ""used Car Consumer Bill of Rights" - New York City (Polish)" is a part of the paperwork released by the New York City Department of Consumer Affairs specifically for New York City residents.

The latest fillable version of the document was released on June 1, 2018 and can be downloaded through the link below or found through the department's forms library.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download "Used Car Consumer Bill of Rights" - New York City (Polish)

1498 times
Rate (4.7 / 5) 105 votes
Język Polski | Polish
Karta praw konsumenta
nabywającego używany
samochód
Zakup używanego samochodu może być jednym z największych podjętych zobowiązań finansowych.
Sprzedawcy używanych samochodów mają obowiązek opublikowania tej Karty praw konsumenta nabywającego
używany samochód i przekazania Ci jej kopii przed podpisaniem umowy sprzedaży. Niniejsza Karta praw
konsumenta musi być udostępniona w języku, w jakim negocjowałeś/aś umowę, jeżeli tłumaczenie jest dostępne
na stronie internetowej Wydziału ds. Konsumentów (DCA) nyc.gov/dca. Poświęć chwilę na przeczytanie ze
zrozumieniem tej Karty praw konsumenta przed poświadczeniem jej odbioru.
Twoje prawa
Masz prawo kupić samochód w cenie umieszczonej w ogłoszeniu.
1
Sprzedawcy używanych samochodów muszą zamieszczać ceny na samochodach. Sprzedawca
używanych samochodów nie może sprzedać Ci samochodu po cenie wyższej niż ta obecna w
ogłoszeniu, zacytowana lub umieszczona na samochodzie. Punkt sprzedaży nie może podnieść ceny
samochodu z powodu tego, że nie korzystasz z finansowania oferowanego przez punkt sprzedaży.
2
Przed podpisaniem umowy finansowania masz prawo do zapoznania się z jej szczegółami.
Masz prawo nie korzystać z finansowania lub pożyczki oferowanej przez sprzedawcę używanych
3
samochodów.
Możesz dokonać płatności w gotówce lub skorzystać z finansowania oferowanego przez inny podmiot.
Masz prawo do pisemnych informacji na temat ważnych warunków umowy finansowania.
4
Prawo federalne wymaga pisemnego ujawnienia warunków, takich jak roczna stopa oprocentowania
(RSO), kwota finansowania, do której się zobowiązałeś/aś, oraz całkowita kwota, jaką będziesz musiał/a
zapłacić, aby w pełni spełnić warunki umowy finansowania.
Zgodnie z prawem Nowego Jorku, sprzedawca musi ujawnić najniższą RSO oferowaną konsumentowi
przez jakąkolwiek spółkę finansującą za pożyczkę o tym samym okresie spłaty, liczbie płatności,
zabezpieczeniu i przedpłacie. Sprzedawca musi również ujawnić wszelkie opłaty nakładane przez niego
na konsumenta w związku z finansowaniem. Informacje te muszą być przekazane w języku, w którym
negocjowałeś/aś umowę, o ile DCA udostępnia te informacje w tymże języku.
Masz prawo do otrzymania przewodnika dla nabywców Federalnej Komisji Handlu w odniesieniu
5
do każdego używanego samochodu oraz, jeśli stosowne, pisemnej formy ustawy o gwarancji
i usterkach w pojazdach używanych stanu Nowy Jork.
Przewodnik nabywcy zawiera ważne informacje na temat samochodu i musi być zamieszczony na
każdym samochodzie.
Zgodnie z Ustawą o gwarancji i usterkach w pojazdach używanych stanu Nowy Jork, sprzedawcy
używanych samochodów muszą udostępnić pisemne gwarancje na samochody używane, które są
przeznaczone przede wszystkim do użytku osobistego lub domowego, kosztują ponad 1500 USD
i mają przebieg mniejszy niż 100 000 mil. Gwarancja obejmuje silnik, przekładnię, oś napędową,
hamulce, chłodnicę, układ kierowniczy i alternator. Nigdy nie należy kupować samochodu „w stanie,
w jakim jest”.
Przed dokonaniem zakupu należy uważnie przeczytać przewodnik nabywcy i gwarancję.
Masz prawo odmówić kupna dodatków.
6
Sprzedawca nie może wymagać od nabywcy zakupu żadnych dodatków jako warunku zakupu lub
finansowania samochodu po oferowanej cenie.
Masz prawo otrzymania ceny każdego z dodatków na piśmie.
7
Sprzedawca musi podać na piśmie szczegółową cenę każdego dodatkowego produktu i/lub usługi, w
tym miesięczną i całkowitą cenę finansowania z i bez każdego produktu i/lub usługi.
Ciąg dalszy >
Język Polski | Polish
Karta praw konsumenta
nabywającego używany
samochód
Zakup używanego samochodu może być jednym z największych podjętych zobowiązań finansowych.
Sprzedawcy używanych samochodów mają obowiązek opublikowania tej Karty praw konsumenta nabywającego
używany samochód i przekazania Ci jej kopii przed podpisaniem umowy sprzedaży. Niniejsza Karta praw
konsumenta musi być udostępniona w języku, w jakim negocjowałeś/aś umowę, jeżeli tłumaczenie jest dostępne
na stronie internetowej Wydziału ds. Konsumentów (DCA) nyc.gov/dca. Poświęć chwilę na przeczytanie ze
zrozumieniem tej Karty praw konsumenta przed poświadczeniem jej odbioru.
Twoje prawa
Masz prawo kupić samochód w cenie umieszczonej w ogłoszeniu.
1
Sprzedawcy używanych samochodów muszą zamieszczać ceny na samochodach. Sprzedawca
używanych samochodów nie może sprzedać Ci samochodu po cenie wyższej niż ta obecna w
ogłoszeniu, zacytowana lub umieszczona na samochodzie. Punkt sprzedaży nie może podnieść ceny
samochodu z powodu tego, że nie korzystasz z finansowania oferowanego przez punkt sprzedaży.
2
Przed podpisaniem umowy finansowania masz prawo do zapoznania się z jej szczegółami.
Masz prawo nie korzystać z finansowania lub pożyczki oferowanej przez sprzedawcę używanych
3
samochodów.
Możesz dokonać płatności w gotówce lub skorzystać z finansowania oferowanego przez inny podmiot.
Masz prawo do pisemnych informacji na temat ważnych warunków umowy finansowania.
4
Prawo federalne wymaga pisemnego ujawnienia warunków, takich jak roczna stopa oprocentowania
(RSO), kwota finansowania, do której się zobowiązałeś/aś, oraz całkowita kwota, jaką będziesz musiał/a
zapłacić, aby w pełni spełnić warunki umowy finansowania.
Zgodnie z prawem Nowego Jorku, sprzedawca musi ujawnić najniższą RSO oferowaną konsumentowi
przez jakąkolwiek spółkę finansującą za pożyczkę o tym samym okresie spłaty, liczbie płatności,
zabezpieczeniu i przedpłacie. Sprzedawca musi również ujawnić wszelkie opłaty nakładane przez niego
na konsumenta w związku z finansowaniem. Informacje te muszą być przekazane w języku, w którym
negocjowałeś/aś umowę, o ile DCA udostępnia te informacje w tymże języku.
Masz prawo do otrzymania przewodnika dla nabywców Federalnej Komisji Handlu w odniesieniu
5
do każdego używanego samochodu oraz, jeśli stosowne, pisemnej formy ustawy o gwarancji
i usterkach w pojazdach używanych stanu Nowy Jork.
Przewodnik nabywcy zawiera ważne informacje na temat samochodu i musi być zamieszczony na
każdym samochodzie.
Zgodnie z Ustawą o gwarancji i usterkach w pojazdach używanych stanu Nowy Jork, sprzedawcy
używanych samochodów muszą udostępnić pisemne gwarancje na samochody używane, które są
przeznaczone przede wszystkim do użytku osobistego lub domowego, kosztują ponad 1500 USD
i mają przebieg mniejszy niż 100 000 mil. Gwarancja obejmuje silnik, przekładnię, oś napędową,
hamulce, chłodnicę, układ kierowniczy i alternator. Nigdy nie należy kupować samochodu „w stanie,
w jakim jest”.
Przed dokonaniem zakupu należy uważnie przeczytać przewodnik nabywcy i gwarancję.
Masz prawo odmówić kupna dodatków.
6
Sprzedawca nie może wymagać od nabywcy zakupu żadnych dodatków jako warunku zakupu lub
finansowania samochodu po oferowanej cenie.
Masz prawo otrzymania ceny każdego z dodatków na piśmie.
7
Sprzedawca musi podać na piśmie szczegółową cenę każdego dodatkowego produktu i/lub usługi, w
tym miesięczną i całkowitą cenę finansowania z i bez każdego produktu i/lub usługi.
Ciąg dalszy >
Mają Państwo prawo do skorzystania z możliwości anulowania.
8
Sprzedawcy muszą zaproponować Ci możliwość anulowania umowy, która daje Ci możliwość anulowania
umowy w przeciągu dwóch (2) dni roboczych. Ta możliwość daje Ci szansę na przeanalizowanie umowy
i ewentualnej umowy finansowania bez obecności sprzedawcy. Nie będziesz mieć możliwości zabrania
samochodu do domu, ale jeżeli zostawiasz samochód w rozliczeniu i dokonasz niezbędnej wpłaty,
będziesz mógł/mogła używać samochodu oddawanego w rozliczeniu w okresie anulowania. Możliwość
anulowania umowy musi być przekazana w języku, w którym negocjowałeś/aś umowę. Więcej informacji
na temat możliwości anulowania umowy można znaleźć pod adresem nyc.gov/dca.
Masz prawo do równouprawnienia podczas ubiegania się o kredyt.
9
Dyskryminacja w procesie ubiegania się o kredyt na podstawie rasy, koloru skóry, religii, pochodzenia
narodowego, płci, stanu cywilnego, wieku lub korzystania z publicznych środków pomocy jest nielegalna
zgodnie z prawem federalnym.
Masz prawo wnieść skargę.
10
Możesz wnieść skargę na sprzedawcę używanego samochodu, bez względu na Twój status imigracyjny.
Sprzedawcy używanych samochodów muszą posiadać licencję Wydziału ds. Konsumentów (DCA), aby
prowadzić działalność. Informacje na temat statusu licencji sprzedawcy i historii skarg można otrzymać
dzwoniąc na numer 311, gdzie rozmowa zostanie przekierowana do odpowiedniego działu DCA. Jeśli
uważasz, ze sprzedawca używanych samochodów pogwałcił Twoje prawa lub wykorzystał Cię, złóż skargę
pisząc na adres nyc.gov/dca lub zadzwoń na numer 311 (212-NEW-YORK poza Nowym Jorkiem).
Inicjały lub podpis konsumenta
Consumer
Affairs
Wydział ds. Konsumentów w Nowym Jorku (DCA) chroni i dba o poprawę codziennego życia
Bill de Blasio
Lorelei Salas
ekonomicznego mieszkańców Nowego Jorku, aby zapewnić dobry rozwój społeczności.
Mayor
Commissioner
06/2018
Page of 2